Strategie-instructie volgens Beter Schrijven

Beter Schrijven is een schrijfprogramma voor groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs/ De methode maakt deel uit van Nieuwsbegrip dat online wekelijks lessen begrijpend lezen en rekenen aanbiedt die gebaseerd zijn op het actuele nieuws (https://www.nieuwsbegrip.nl/). De schrijflessen verschijnen om de week en sluiten aan bij het actuele nieuwsonderwerp dat in de voorafgaande leeslessen aan de orde kwam, zoals Prinsjesdag, de Kinderboekenweek of de Tour de France.
Beter Schrijven omvat communicatief, procesgericht en strategiegericht schrijfonderwijs. De keuze voor deze drie hoofdcomponenten is gemaakt op basis van een onderzoek naar de praktijk van het schrijfonderwijs van 61 leerkrachten (Rietdijk, Van Weijen, Janssen et al., 2018), raadpleging van experts op het gebied van schrijven en schrijfonderwijs en meta-analyses van schrijfinterventies