Strategieën om taal te leren

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 1
Pagina’s: 1-3
i s c u s s i e i n h h e t v a k strategieen om taal te leren de guchte universiteit van carry van de van tilburg paar weer die ook voor analfabete leer een nietje vragen lingen hanteerbaar zijn zijn stel u bent op bezoek bij collega s op een school in duitsland u hebt een paar er zijn compensatiestrategieen dat wil lessen bijgewoond en wat pagina s uit een lesboek gekopieerd nu wilt u graag zeggen strategieen die het gebrek aan een nietje om die losse papieren bij elkaar te houden u wilt erom vragen maar taalkennis compenseren een voorbeeld u weet niet hoe een nietje heet in het duits wat doet u nu daarvan is de hiervoor beschreven strate 1 denkt u nou dan maar geen nietje en stopt u de papieren los in uw tas gie 3 waarbij een gebaar wordt gebruikt 22 pakt u uw reiswoordenboekje om het woord voor nietje in het duits op te bij gebrek aan kennis van het woord zo zoeken kun je soms ook iets omschrijven als je 3 probeert u met gebaren duidelijk te maken dat u een nietje wilt darf kh ich ein het woord ervoor niet weet zo n zdn ijzeren en dan uw hand als denkbeeldige niettang dingetje om papieren aan elkaar vast te 4 doet u een gok naar het duitse woord en zegt u ich mochte gerne ein maken een woord weergeven door nietsche middel van een gebaar of een omschrij ving zijn dus compensatiestrategieen als je zelf praat it zijn vier strategieen die u in die taalleerstrategieen omgekeerd kun je deze strategieen situatie kunt inzetten u kunt er leerstrategieen kun je omschrijven als gebruiken als je de taal nog niet goed vast nog wel meer bedenken de ene denkhandelingen of gedragswijzen die begrijpt je kunt dan wel vaak de beteke beteke strategie is wel effectiever dan de andere mensen gebruiken om hen te helpen nis afleiden afleiden bijvoorbeeld uit gebaren of als u de eerste strategie toepast toepast krijgt u met het begrijpen leren of onthouden mimiek als iemand praat daaruit kun geen nietje en wordt het een rommeltje van nieuwe informatie je soms opmaken of wat iemand vertelt in uw tas dat is dus dtj s geen effectieve rebecca oxford heeft taalleerstrategieen vrolijk is of droevig ook uit illustraties strategie verzameld in haar boek language lear lear leiden bij een leestekst valt veel af te leiden de tweede strategie het woordenboek ning strategies what every teacher should neem bijvoorbeeld de illustratie bij dede pakken is vaak wel effectief al is er wel know new york 1990 dat inmiddels duif en de mier uit leesboekje 6 van lezen een dikke kans dat het woord nietje niet een klassiek boek geworden is op dit doe je overal voordat de leerlingen de in uw reiswoordenboekje staat en u een gebied zij beschrijft leerstrategieen heel tekst gaan lezen kunnen ze uit dit plaatje dikker woordenboek moet gaan zoeken enthousiast als handelingen van de leer opmaken dat de tekst gaat over een duif bij de derde strategie heeft u een grote ling om het leren makkelijker sneller mier dat de mier in het water ligt en een mier kans dat u als antwoord krijgt ach so leuker meer zelfgestuurd effectiever en leuker de duif een takje vasthoudt en de mier eine heftklammer en dat er iemand een niettang voor u gaat halen de vierde strategie zorgt misschien voor leerstrategieen zijn handelingen hleerstrategieen hilariteit en wie weet krijgt u ook nog die helpen met het begrijpen en wel een nietje de strategieen twee en drie hebben niet onthouden van nieuwe informatie alleen het effect dat u een nietje krijgt maar ook dat u hoogstwaarschijnlijk het meer overdraagbaar naar nieuwe situaties is erop klimt als dat vooraf besproken is woord nieije leert het zijn dus tevens maken het boek bevat een overzicht te maken zal het begrijpen van de leestekst wel luk leerstrategieen of specifieker gezegd gezegd van verschillende soorten strategieen die ken plaa of zonder het ken zonder het plaatje leerstrategieen om taal te leren leiden tot taal leren ik geef er hier een goed te bekijken is dat veel moeilijker a lr a nieuws nummer alfa nieuws nummer 1 februari 2003 2003 1 i s c u s s i e i n h e t v a k een sociale strategie is bijvoorbeeld houden zo in mijn sas met badedas ken mij ook metacognitieve strategieen vragen stellen niet alle leerlingen vragen een andere geheugen strategie is het iets voor de enigszins gevorderden in uit zichzelf om hulp aan een idasgenoot groeperen van woorden bijvoorbeeld een het nederlands of je zou daarover in de of een docent ze moeten eerst leren dat groepje maken van allemaal woorden eigen taal van de leerlingen les moeten dat mag en hoe met welke formulerin voor vogels de duif de uil de mus de kunnen geven voorbeelden van zulke gen je dat doet wil je me helpen wat pauw enzovoorts of allemaal woorden strategieen zijn het nadenken en praten betekent dat hoe heet dat bij vragen die horen bij een beek water koud over taal over hoe taal leren in zijn werk stellen als strategie hoort naar mijn idee stromen de oever stenen zwemmen gaat en het plannen en organiseren van antwoord of hulp geven hoe leg je uit verdrinken enzovoorts het eigen leren wat iets betekent ook dat gaat niet van voor gevorderde leerlingen in een alfa zelf maar de leerlingen kunnen leren betiseringsklas zal ook een cognitieve strategieen leren de betekenis van woorden aan elkaar uit strategie als het woordenboek gebruiken in taalleerstrategieen zijn eigenlijk hande te leggen iets aanwijzen tekenen voor zicht komen de leerlingen moeten daar lingen die een succesvolle taalleerder uit doen met andere woorden zeggen ver voor al wel aardig wat leesvaardigheid en zichzelf al uitvoert vaak gaat dat onbe talen enzovoorts hoe leg je bijvoorbeeld taalbegrip in het nederlands hebben wust in het onderwijs kunnen we pro uit wat het woord beek betekent je zou het gebruiken van een woordenboek is beren de leerlingen bewust te maken het met andere woorden kunnen zeg iets wat geleerd moet worden niet alleen van hun denkhandelingen en proberen gen water dat stroomt buiten het lijkt het opzoeken van woorden op alfabet hen succesvolle strategieen zich eigen te op een rivier je zou daar ook iets bij maar ook het leren begrijpen van de laten maken hardop denken en reflec kunnen tekenen zodat duidelijk wordt informatie die over een woord gegeven tie op het eigen handelen worden daar dat het een smal watertje is geen vijver wordt de omschrijving van de betekenis bij als middel ingezet of zee het aan elkaar uitleggen van het woord in een schuingedrukte voor er wordt de laatste jaren in het onderwijs woordbetekenissen is een leuke herha beeldzin lidwoord uitspraak enzovoorts veel nadruk gelegd op leerstrategieen lingsoefening van woorden die al eens een goed woordenboek om mee te oftewel op leren leren ook corinne door de docent aangeboden zijn beginnen is van dale junior woorden sebregts vraagt in haar artikel in alfa de hierboven beschreven strategieen lei boek nederlands waarin plaatjes staan nieuws nummer 3 2002 aandacht voor den allemaal tot het achterhalen van de en eenvoudige omschrijvingen denkprocessen van de leerlingen zij betekenis van taal er zijn ook strategie omdat er vrij veel taal bij nodig is lij beschrijft strategieen die leerlingen en om taal te onthouden namelijk geheugen strategieen een geheugenstrategie is bijvoorbeeld beestje associeren associeren wil zeggen het verbinden van nieuwe woorden aan woorden die al in het geheugen zitten associaties kunnen visueel gemaakt worden in een associatieschema ook wel woordenspin genoemd dat de leerlingen zelf vullen met woorden waaraan ze denken bij een bepaald mier grondwoord dat kunnen associaties zijn op betekenis mier klein of op klank mier muur klankassociaties suikerpot kunnen ook gebruikt worden in de vorm van een rijmpje of slogan zoals bijvoorbeeld in reclame vaak gedaan wordt om ons merknamen te laten ont een woordenspin of associatieschema 2 alfa nieuws nummer 1 februari 2003 i s c u s s i e i n h e t v a k i mogelijk gebruiken bij het maken van eenduidig op een plaatje is af te beelden lingen zonder het woord te noemen invuloefeningen waarbij ontbrekende let toch is taal leren naar mijn mening voor daarbij kunnen verschillende strategieen ters in een woord moeten worden inge al betekenis leren leerlingen kunnen gebruikt worden iets tekenen voordoen vuld in het kort zijn dat de volgende daarbij plezier hebben van taalleerstrate met andere woorden omschrijven een 1 het woord elders in het materiaal opzoe gieen zoals die in dit artikel beschreven voorbeeld geven enzovoorts een variant ken en overschrijven of natekenen zijn in alfa nieuws nummer i 2002 dus op spelle s als hints raad je plaa 2 het woord lezen en bij een aantal heb ik mijn bezwaren tegen de stenvert of verboden woorden klanken de ontbrekende lettertekens zoeken de leerling moet dan eerst constateren dat hij de incomplete taal leren is vooral betekenis leren woorden al eens eerder heeft gezien en dat hij de betekenis ervan kent nt2 bloks uiteengezet toch zie ik wel de hier genoemde oefenvormen kunnen 3 het woord afmaken op grond van mogelijkheden om taalleerstrategieen aan elke methode oflesboek gekoppeld fonologische kennis van het met de leerlingen te oefenen aan de worden ze zijn altijd zinvol zolang er nederlands bijvoorbeeld kennis over hand van de stenvert nt2 bloks en maar op gelet wordt dat de woorden die welke letters met elkaar gecombineerd dergelijke materialen maar dan moet geoefend worden ook nuttig zijn voor de kunnen worden de docent daar zelf oefeningen aan toe leerlingen sebregts geeft voorbeelden van zulke voegen invuloefeningen uit een stenvert nt2 de docent kan bijvoorbeeld een associa strategieen kennis en vaardigheden blok woordenschat en andere materia tie oefening doen door samen met de lessen in taalleerstrategieen zijn vaak len aan het eind van haar artikel roept leerlingen een woordenspin te maken heel leuk toch moeten de leerlingen sebregts op deze materialen nog eens te bij een van de woorden van een stenvert niet alleen strategieen leren maar ook beoordelen op bruikbaarheid vanuit het pagina in het midden van de spin komt kennis en vaardigheden bijgebracht krij oogpunt van leren leren ik wil wel een het gekozen woord te staan en de vraag gen dus naast speciale strategielessen poging daartoe doen en daarmee de dis is aan welke woorden denk je bij dit of af en toe aandacht voor een strategie cussie over de stenvert nt2 bloks voort woord soms kan dat ook aanleiding in een les moeten er ook gewoon woor zetten die al enige tijd in alfa nieuws zijn tot een gesprek over onverwachte den geleerd worden mondelinge taal gevoerd wordt associaties functies lezen en spelling geoefend groeperen van woorden kan bijvoorbeeld worden leerlingen blijken ook tegenzin vorm en betekenis met de pagina uit woordenschatkamer te krijgen tegen strategieen als er veel wat opvalt is dat de strategieen die die bij het artikel van sebregts is afge nadruk komt te liggen op het reflecteren sebregts beschrijft kunnen leiden tot de drukt de leerlingen kunnen de woor en ze elke keer weer moeten praten over juiste vorm spelling van een woord den sorteren in groepjes die horen bij hun denkstappen natuurlijk moeten de leerlingen ook een slaapkamer een badkamer of ergens dus mijn conclusie is aandacht voor leren spellen en moeten ze de spellings anders vervolgens kunnen ze voor elke leerstrategieen is goed maar met mate strategieen leren die daarbij nuttig zijn groep zelf nog een paar woorden erbij en in evenwicht met het leren van kennis maar over de betekenis van het woord zoeken en vaardigheden komen de leerlingen met deze strategieen na praktisch elke woordenschatopdracht niets te weten ook als woorden uit de kan als herhaling van die woorden een oefening op plaatjes zijn weergegeven spel gedaan worden waarbij leerlingen literatuur leidt dat er niet automatisch toe dat de de betekenis van woorden aan elkaar c van de guchte stenvert nt2 bloks ideaal leerlingen leren wat die woorden beteke moeten uitleggen dat kan bijvoorbeeld in alfa nieuws 2002 nr i 5 9 nen als er in de opdracht niets met de met brie es waarop de te herhalen woor r l oxford language learning strategies betekenis en met die plaatjes gedaan den zijn geschreven een leerling pakt newbury house new york i990 hoeft te worden nog afgezien ervan dat een brie e en moet het woord dat erop c sebregts taal leren en leren hoe je taal leert van slechts weinig woorden de betekenis staat duidelijk maken aan de andere leer in alfa nieuws 2002 nr 3 8 i2 alf a nieuws nummer februari 2003 3