Succesvolle inburgering met ‘Nieuwe Buren 3’ ?

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 2
Pagina’s: 64-65

Documenten

renata bruineman programma zo instellen dat het aansluit bij iedere cursist nieuwe buren 3 bestaat uit drie esther van da m verschillende leerlijnen voor laag midden en hoogopgeleiden hierbij kan dus gewerkt worden vanaf nt2 niveau 0 tot en met 5 zodat cursisten deel kunnen nemen aan het succesvolle inburgering staatsexamen i i met nieuwe buren 3 een analy s e i n het volgende nummer van moer verschijnt een analyse van deze lesmethode de opzet van een ana lyse van een nt2 met hod e de analyse houdt onder meer in hoe is in de leergang bijvoorbeeld de relatieve verhouding tussen grammatica en woordenschat is dat wat de nieuwste versie van nieuwe buren de nt2 een docent wil stel de doelgroep is zeer divers methode voor succesvolle inburgering in nt2 beheersing wordt er bijvoorbeeld steeds meer wordt duidelijk dat succesvolle inburgering door middel van differentiatiestof aan die vraagt om een nt2 onderwijsprogramma op maat diversiteit tegemoet gekomen de analyse van renata bruineman en esther van dam studenten aan nieuwe buren 3 wordt als volgt aangepakt de universiteit van tilburg houden nieuwe buren 3 onderzoeken in hoeverre en op welke wijze de kritisch tegen het licht hoe groot is de kans op succes verschillende deelvaardigheden en deelaspecten met deze mehode in dit artikel wordt de opzet van het aan bod komen criteria hulstijn red in onderzoek beschreven in het volgende nummer van nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie moer worden de resultaten gepresenteerd handboek voor docenten amsterdam meulenhoff educatief 1997 er zijn belangrijke ontwikkelingen zoals de grote d e d eelvaardi ghe d e n op ee n rij tj e behoefte van aan flexibiliteit van een methode de tijdens de analyse worden de volgende maatschappelijke vraag naar lesmateriaal waarin deelvaardigheden beoordeeld gedifferentieerd wordt naar verschi ll ende leesvaardigheid wat voor teksten komen aan beroepsrichtingen en de vraag naar optimale bod welke vragen en opdrachten worden bij aansluiting op alle niveaus in het nt2 onderwijs deze teksten gesteld hoe wordt er in de zo n onderwijsprogramma moet efficient en praktijk met deze teksten gewerkt welke effectief zijn en moet dus zo gericht mogelijk doelen worden er nagestreefd en bereikt werken aan de doelen van de individuele nt2 schrijfvaardigheid in welke mate komt zelf leerder om het even of dat nu educatieve schrijven in de methode aan bod sluit dit aan professionele of maatschappelijke redzaamheid is bij de behoeften van de verschillende ook zijn in de afgelopen jaren de technologische cursisten functioneel e d mogelijkheden toegenomen de nieuwe versie spreekvaardigheid er is onderscheid tussen van nieuwe buren van uitgeverij malmberg is spreken en gesprekken spreken is in dit afgestemd op deze ontwikke li ngen en is klaar geval het juist uitspreken van de klanken voor de toekomst deze nieuwe versie van woorden en zinnen gesprekken houdt ook nieuwe buren combineert jaren praktijke rvaring rekening met allerlei conventies in de met een verfrissende vernieuwing een flink nederlandse taal en de nederlandse samen aantal roc s heeft in de ontwikkelingsfase van leving zoals beurtwisseling hoe komen de deze versie gereageerd op de vernieuwingen het diverse onderwerpen aan bod auteursteam bestaat grotendeels uit ervaren luistervaardigheid klankonderscheiding nieuwe buren docenten opva ll end aan deze wordt er voldoende aandacht aan besteed derde nieuwe versie is het uitgebreide worden de cursisten in staat gesteld het multimediaprogramma dat voor ongeveer 50 luistervaardigheidsniveau omhoog te brengen van de tijd gebruikt wordt de docent kan dit woordenschat in hoeverre wordt hier aan 200 2 moer 64 dacht aan besteed is er genoeg differentiatie appel r a vetmeer tiveede taalverwerving en het leggen van relaties tussen de deelaspecten tweede taalonderwijs muiderberg coutinho en tot slot kan er gedifferentieerd worden en zo 1994 ja op welke wijze kunnen leerkrachten c van de guchte van taalprogramma s naar praktisch met de handleiding werken didactiek in hb intercultureel onderwijs 1990 rubriek 2903 wie zijn de uitvoerders van de analyse hbve bijlage leergangbeoordeling hulstijn van ni euwe buren j huislijn r slumpel b bossers chr van renata bruineman en esther van dam zijn veen red nederlands als tweede taal in de studenten aan de universiteit van tilburg zij volwasseneneducatie handboek voor docenten volgen de opleiding tot nt2 expert esther van amsterdam meulenhoff educatief 1997 dam is ook leerkracht op de basisschool drents hoofdstukken 1 t m 9 dorp in eindhoven hier krijgt zij veel te p jungbluth allochtone leerlingen doorgaans maken met allochtone leerlingen renata schromelijk onderschat in samenwijs okt bruineman is docent nt2 en taalbeheersing op 1992 21 22 de h ogeschool van utrecht ook zij heeft laatschot m van de lesgeven in meertalige diverse cursisten met uiteenlopende allochtone klassen handboek nederlands als tweede taal in het achtergrond beiden kunnen daarom vanuit voortgezet onderwijs groningen wolters zowel theoretisch oogpunt als vanuit de noordhoff 1997 praktijkervaring hun analyse geven over de g reezigt s pijl adaptief onderwijs is nog nieuwe versie van nieuwe buren lang geen gemeengoed in didaktief school 1998 7 28 29 literatuur k vernooy onderwijsopvattingen en leerling appel r f kuiken a vetmeer red resultaten wat werkt nou echt in de klas in nederlands als tweede taal in het basisonderwijs jsw 85 5 jan 2001 16 17 amsterdam meulenhoff 1995 200 2 moer 65