Sweet sixteen

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 4
Pagina’s: 145-147

Documenten

redactionee l met zelfstandig werken kan ik misschien een aardig beeld geven van enkele voordelen en beperkingen van het studiehuis clary ravesloot studeren in de jaren 90 sweet stee n ik begin met een beperking die mij zowel in de spreekbeurten en publikaties van beleids makers als in mijn school is opvallen het studiehuis ademt zo sterk de geest van de de vakantie is aangebroken na een intensief no nonsense jaren 9o uit dat het wel eens en voor mij althans boeiend jaar is de tijd lijkt alsof er vergeten wordt dat een gemiddel aangebroken om uit te rusten en de balans de havo 4 leerling 16 of 17 jaar is een puber op te maken van een jaar experimenteren met dus die door een turbulente en vaak niet al te zelfstandig leren in de bovenbouw van het gemakkelijke levensfase heen moet vaak nog xnvo de school waar ik sinds i september een kind dat zich meer dan op welke andere 1994 werk het zernikecollege in haren is het leeftijd afvraagt wie ben ik wat wil ik en afgelopen cursusjaar in zowel xnvo als athe niet alleen voor een gemiddelde havo leer neum van start gegaan met het project zelf ling voor veel middelbare scholieren is de standig leren de invoering van wat leerlin school vooral een sociale plek daar ontmoet je gen overigens nu al het systeem noemen leeftijdgenoten daar praat je met gelijkgezinden vond plaats in 4 havo en 5 atheneum de over wat jou in deze wereld bezighoudt daar examenklassen volgen in het cursusjaar 95 96 experimenteer je met vriendschappen met je image daar spiegel je je aan je leeftijdgenoten ik heb zelf het afgelopen jaar geen les gegeven en aan je docenten of je zet je af in 5 atheneum en dit redactioneel is dan ook natuurlijk gaan de meeste leerlingen ook noodgedwongen sterk gekleurd door de altijd naar school omdat ze een diploma willen specifieke problematiek van de klas apart halen omdat ze idealen of op zijn minst vage 4 havo maar was het niet vooral de xnvo ideeen over hun toekomst hebben maar ze problematiek die leidde tot de vernieuwingen willen niet alleen gevoed worden met kennis in de tweede fase zowel op middelbare en vaardigheden die maatschappelijk nut scholen als op hbo instellingen werd en wordt opleveren voor pubers is het bijna brood geklaagd over de geringe motivatie en het nodig ook geestelijk gevoed te worden ik gebrekkige studievermogen van de gemid denk dan niet zozeer aan algemene vorming delde havist ook zijn algemene vorming en want ook daarbij stel ik me kennisgerichte taalvaardigheid zouden te beperkt zijn om met cursussen voor ik denk wel aan een flinke succes een hbo opleiding te volgen dosis persoonlijke vorming die op allerlei wij de vraag is nu is het studiehuis waarin de zen in allerlei vakken en zeker in het vak leerling zelfstandig leert leren communiceren nederlands kan worden ingevlochten toepassen en reflecteren de oplossing voor al deze problemen en kunnen leerlingen die een voorbeeld van dit no nonsense denken gewend zijn aan de hand van de docent door de is de aanzienlijke verzwaring van de opleidin stof te wandelen in korte tijd de omslag maken gen havo en vwo zonder dat al teveel aan naar een zelfstandiger manier van werken dacht wordt besteed aan de vraag of en hoe natuurlijk kan ik die vragen na een jaar kinderen dat allemaal kunnen verstouwen experimenteren in slechts een jaarlaag niet op mijn eigen school hebben we als docen afdoende beantwoorden die pretentie heb ik ten in 4 havo geconstateerd dat werken met ook niet maar wel kan ik proberen enkele een studielastsysteem voor veel leerlingen heel ervaringen op papier te zetten die andere zwaar is we werken met vijf proefwerkperio docenten wellicht herkennen of juist zouden des de enige toetsmomenten tussendoor mag willen bestrijden en de vele collega s die nog alleen diagnostisch getoetst worden en drie niet in de gelegenheid zijn te experimenteren studiepuntperiodes waa rin voor het va k 1995 4 moer 145 nederlands bijvoorbeeld een deel van de boe invoering van het p roject zelfstandig leren kenlijst moest worden afgewerkt studiepunt een kleinscha lig mentoraat ingevoerd een periodes zijn bij ons gekoppeld aan een dead mentor begeleidt niet een hele klas maar een line heeft een leerling voor een bepaald vak groepje van zo n tien leerli ngen die begelei de deadline niet gehaald dan wordt hem de ding is zeer intensief niet alleen persoonlijke toegang tot alle lessen ontzegd totdat de stu zaken worden met de mentor besproken ook diepunten behaald zijn voor de goede orde all erlei studiezaken van de invulling van het leerlingen vinden het niet leuk uit de lessen keuzeprogramma dat in de middaguren plaats gesloten te worden zij zitten op een rustige vindt tot helpen an alyseren van de eigen stu plaats in de school hard te werken om de boel dieaanpak in de vooreindexamenklas zit de zo snel mogelijk rond te krijgen mentor dicht op de huid van de leer li ng in de voor veel leerlingen was de druk rond proef eindexamenklas wordt de mentor meer werkweken en studiepuntperiodes erg hoog iemand op de achtergrond soms had ik werkelijk medelijden met bepaal dit intensieve mentoraat vraagt veel van de de leerlingen die zichtbaar aan een vorm van betreffende docent maar geeft hem ook een stress leden die ik me eigenlijk alleen uit mijn grote mate van bevrediging leerli ngen leren studententijd herinner zoals frank t hart namelijk langzamerhand leren en ze worden terecht opmerkte in zijn redactioneel in moer stapje voor stapje zelfstandiger maar het gaat 1995 1 wordt op die manier het probleem van niet vanzelf het studiehuis is geen walha lla de leerling die zijn opleiding niet aankan ver waarin de docent veel meer vrije tijd heeft schoven van het vervolgonderwijs naar de omdat zijn leerlingen geacht worden zelfstan middelbare school overigens misschien is die dig te werken een docent als begeleider heeft verschuiving wel terecht leerlingen die havo het niet minder druk dan een docent als ken of atheneum niet aankunnen dobberen bij nisoverdrager hij heeft het anders druk en ons niet meer mee met de stroom zij vallen naar mijn smaak leuker druk op en kunnen worden verwezen naar bijvoor beeld een geschikte instelling en dat is leerlingen kunnen dus zelfstandig leren wer natuurlijk een duidelijk winstpunt ken hun motivatie om te studeren neemt in maar het mag nooit zo zijn dat leerlingen de loop van het jaar toe wat niet wil zeggen die wel de capaciteiten hebben maar nog dat hun interesse voor je vak per definitie toe niet de juiste studieaanpak verzuipen in een te neemt een voorbeeld onze leerlingen heb zeer op prestaties gerichte schoolsysteem ben zij het wat puffend en klagend tot de al lerlaatste les normaal gewerkt en dat zal niet alle leerlingen kunnen uit zichzelf zelf menig docent als muziek in de oren klinken standig werken dan was de invoering van het leerlingen kunnen zich dus handhaven in een studiehuis immers nooit noodzaak geweest verzwaard programma maar dan moeten ze studeren moet en kun je leren dat is na een wel intensief begeleid worden jaar experimenteren wel duidelijk geworden een grote groep van de leerling e n die het niet per s oonlijke vorming en nederlands zomaar kan hoort wel degelijk op het havo thui s met een flinke dosis begeleiding leren ik zou mijn verhaal hier kunnen laten eindi deze leerlingen in de loop van het jaar beetje gen ik zou de balans van een jaar experimen bij beetje studeren het was op school nog teren dan mooi naar de positieve kant kunnen nooit voorgekomen dat een grote groep leer doen uitslaan en dat wil ik ook ik zie de li ngen die er na de eerste proefwerkperiode tweede fase zeker zitten ik denk dat de leer dus het eerste rapport zeer slecht voorston lingen die volgende zomer onze school verla den uiteindelijk moeiteloos overging zij had ten beter toegerust zijn voor hun vervolg s tu den van hun fouten geleerd eraan gewerkt en die ik vind ook dat mijn werk als docent gelee rd te studeren minder correctie meer begeleiding door die winst kan echter nooit geboekt worden gaans meer gemotiveerde leerlingen leuker is als leerlingen niet intensief begeleid worden geworden maar in mijn hoofd blijft een stem op de school waar ik werk is tegelijk met de metje zeuren bij elke onderwijsvernieuwing 146 moer 1995 4 wordt het badwater te gemakkelijk wegge erin slagen de inhoud van aangeboden teksten spoeld en het kind dat meespoelt heet deze en onderwerpen niet langer ondergeschikt te keer misschien persoonlijke vorming maken aan het trainen van een vaardigheid persoonlijke vorming zie ik vooral als iets en als ze bij de keuze van teksten en onder wat in de vakinhouden moet worden inge werpen duidelijk leerlingen lees pubers tus vlochten ik zal me hierna uiteraard beperken sen de 15 en 17 jaar voor zich zien en zich tot het vak nederlands het begint voor mij al niet blindstaren op hun eigen veelal acade met een heel simpele notie als kies bij de trai mische interessegebied ning van lees en schrijfvaardigheid teksten en frank t hart verheugt zich op lessenseries onderwerpen die leerlingen aanspreken de literatuur en verfilming of debatteren voor een moeilijkheidsgraad ervan mag en moet gemotiveerd publiek maar hoe motiveer je natuurlijk oplopen ik wil graag een voor zoveel mogelijk leerlingen voor een dergelijk beeld geven uit mijn of beter gezegd onze vakonderdeel dat kan door niet alleen het lesprakrijk aan het einde van 4 havo hebben vakonderdeel en de bijbehorende kennis en wij de vaardigheden lezen samenvatten en vaardigheden centraal te stellen maar door schrijven geintegreerd getraind aan de hand vooral goed je teksten titels en onderwerpen van een serie teksten over het onderwerp te selecteren door je een goed beeld van je geweld op scholen ik zal hier niet ingaan op publiek te vormen door je in dat publiek te de vele didactische voordelen van thematisch verplaatsen en door de beperkingen van dat werken noch op de noodzaak van een geinte publiek niet als een belasting te ervaren liever greerde aanpak van de vakonderdelen het verslag van een leerling die er blijk van ik wil laten zien dat thematisch werken nog geeft te hebben nagedacht over de ontwikke steeds duidelijk pedagogische kwaliteiten heeft ling van jeroen in van dantzigs roman voor terwijl ik met de lessenserie bezig was bemerk een verloren soldaat dan een leerling die drie te ik namelijk dat het onderwerp de leerlingen keer moet herkansen voordat ik hem zijn stu aansprak in de loop van zeven lessen kwamen diepunten voor de avonden kan geven liever zij er steeds meer over te weten en begonnen zij die eerste leerling die nog even in het lokaal zich een mening te vormen en daarover werd blijft hangen om te zeggen dat ze het een heel in de klas gepraat leerlingen reageerden kritisch mooi boek vond dan de tweede die zich op meningen die in de aangeboden teksten haastig uit de voeten maakt mopperend op werden geventileerd vooral waar het uitspraken die stomme literatuur over de jeugd van tegenwoordig betrof een enkele keer en naar mijn smaak nog te weinig een jaar zelfstandig maakte ik van de gelegenheid gebruik leer lingen naar hun eigen ervaringen te vragen aan de balans ik denk dat het studiehuis leerlin het eind van de lessenserie kregen de leerlin gen en docenten meer oplevert dan de huidi gen ondermeer de opdracht een betoog te ge school maar ook studiehuis is maar een schrijven over dit onderwerp hoewel ik 2 8 woord als in het studiehuis de nadruk eenzij keer een betoog over hetzelfde onderwerp te dig op leren en studeren komt te liggen als we beoordelen kreeg heb ik met plezier mijn in het studiehuis voorbijgaan aan het feit dat correctie weggewerkt de leerlingen konden onze studenten eigenlijk nog kinderen zijn iets met het onderwerp ze lieten zichzelf zien dan zal de droom van docent en leerling die en hun meningen sneden hout tot mijn grote zich s ochtends fluitend per auto fiets of spijt kon ik dat van de examenopstellen in 5 brommer naar dat studiehuis begeven nimmer havo wederom niet zeggen werkelijkheid worden ik heb gekozen voor persoonlijke vorming kan dus een onderdeel een baan op de middelbare school omdat ik van de gewone lessen zijn het een verrijking vind om te werken met het hoeft ook niet voorop te staan het hoeft mensen tussen 12 en 17 en ondanks alle lief niet in aparte projecten zoals in de jaren 70 de voor mijn vak wil ik dat een deel van mijn persoonlijke vorming kan een wezenlijk werk blijft bijdragen aan de sociale en emo onderdeel van onderwijs in de jaren 9o zijn tionele ontwikkeling van jonge mensen dat als examenmakers en methode ontwikkelaars klinkt toch niet al te jaren 7o achtig 1995 4 moer 147