Taakstelling en groepsvorming

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: II
Pagina’s: 1-5

Documenten

von informat i e von informat ie von informat i e von informat i e von informatie nf t i j d s c h r i f t z v e r s c h i j n t vijfmaa l per jaa r l jaar nummer f f t t e jsr verantwoordelijke uitgever herman va n cauwensergh e h00rnstraat 57 g 9710 zwijnaarde a a k s t e l l i n g e n g r o e p s v o r m i n g mag i k u eerst bi j wijz e van r e c a p i t u l a t i e v r a g e n h e e l k o r t t e o m s c h r i j v e n wa t groepswer k is h e t g r o e p s w e r k i s e e n w e r k v o r m va n d e k l a s d i e e e n p r o b l e e m g e s t e l d h e e f t o v e r h e t p r o b l e e m s p r e e k t o n t d e k t da t e r no g v e e l t e v e r k e n n e n is uit he t g e s p r e k ee n aanta l t a k e n haal t e n d e take n i n g r o e p j e s u i t w e r k t dle uitwerkinge n kome n teru g i n d e kla s e n e r word t bekeke n o f he t goe d geweest is o f d e take n goe d vervul d z i j n d a t i s hcle l i n he t kort dus ja e r w o r d t vee l verbaa l i n g e d a a n e r w o r d t vee l g e s p r o k e n i n da t g r o e p s w e r k h e t i s t o c h n i e t d e b e d o e l i n g in e e r s t e i n s t a n t i e d a t d e spreekvaardigheid daardoo r geoefen d wordt m e n zo u k u n n e n z e g g e n d a t d i t e e n v o r m va n v e r k e n n e n v a n o r i e n t e r e n i s waarbij da t gespre k centraa l staat he t staa t we l centraal maar he t i s een gespre k o m t e e r komt iet s achter da t i s du s die verkenn 1ng de woorden moete n d e werkelijkhei d dekken zo u me n kunne n zeggen e n men kan he t bes t verkenne n doo r ove r he t te verkenne n terrei n te prate n me t mekaar j a daar gaat he t juis t om he t gaa t nie t o m he t formel e aspect da t j e hiermee spreekvaardighei d o f samenwerkin g leert maa r he t gaa t ech t om we wille n same n iet s ondernemen we overlegge n er zi t ee n doe l achter we wille n mee r wete n ove r iets w e wille n da t onderzoeken we neme n dl e houding aa n daartegenover enz en waarbi j oo k sprak e i s va n spreke n e n lulsteren maa r luistere n nie t als ee n passiev e a a n g e l e g e n h e i d b e s c h o u w d n e e he t i s oo k zo da t he t s p r e k e n nie t o m he t s p r e k e n g e s c h i e o t m e n spreekt m e t m a c h t z o u j e k u n n e n z e g g e n d a t g e n e wa t j e z e g t i s ech t r e levant voo r di e k l a s h e t i s ee n p r o b l e e m voo r d i e k l a s h e t g e s p r e k daar o v e r ka n d u s n o o i t f o r m e e l z i j n h e t h e e f t d i e i n h o u d j a w e l h e t b e g i n va n d i t g r o e p s w e r k g a a n w e n o u e e n s h e e l p r a k t i s c h b e k i j k e n u gaa t met ee n groe p werken waa r begin t u n u mee h e t s t a r t p u n t va n d a t g r o e p s w e r k k a n h e e l v e r s c h i l l e n d z i j n z o a l s h e t d e z e k e e r i s g e b e u r d z i j n w e d u s u i t g e g a a n va n d e i n t r o d u c t i e v a n d e s c h o o l r a d i o l e s e e n v o l g e n d e m o g e l i j k h e i d i s d a t w e n a a r a a n l e i d i n g va n e e n v r i j e v e r t e l k r i n g e e n b e p a a l d o n d e r w e r p u 1 t k i e z e n d a t o n d e r w e r p ka n d o o r e e n o f m e e r d e r e l e e r l i n g e n n a a r v o r e n w o r d e n g e b r a c h t u an m o e t g e vraagd w o r d e n h o e z i t d a t e i g e n l i j k d a n w o r d t d a t h e t o n d e r w e r p v o o r een g r o e p s w e r k h e t ka n oo k zij n d a t e e n t e l e v i s i e l e s d e a a n l e i d i n g i s om m e t e e n k l e i n g r o e p j e o f m e t m e e r d e r e g r o e p j e s aa n d a t p r o j e c t t e gaan werken e r zij n du s verschillend e mogelijkheden e n wanneer da t geintroduceerd word t doo r d e groe p o f doo r de g roepsleider komt e r i n de eerst e plaat s ee n gesprek ee n k r i nggesprek daar worde n notitie s va n gemaakt e n wannee r e r tijden s da t gespre k probleme n ontst aan kr ijgen die kindere n gelegenhei d o m wee r i n klein e groepje s o f individuee l zic h daarmee bezi g te houden nu eve n dit te r verduidelijkin g voo r d e lezers di e d e voorgaand e afle vering nie t bezitten in de praktisch e voorbeelde n di e hiern a volge n i s uitgegaan va n ee n schoolrad i o u itzend i ng ove r d e verzorgin g va n dieren in di e le s i s vertel d ove r twe e kinderen di e gezie n hebbe n da t ee n hon d uit ee n aut o wer d geze t e n aa n zij n lo t overgelate n 0i e kindere n neme n de hon d me e naa r hui s e n n a enig e onderhandelinge n ma g d e hon d blijven de kla s praa t n u n a ove r dez e schoolr adi o u itzend i ng i n ee n kringgesprek i f r a g m e n t x i k vond h e t w e l g e m e e n va n d i e m e n s e n d a t z e d i e hon d u i t d e a u t o l i e t e n p e t e r p e t e r n o u d a t v i n d i k oo k h e e l er g g e m e e n d a t zij n d i e r e n b e u l e n d a t mag n i e t e e n s e n h e t i s oo k h e e l er g z i e l i g voo r d i e h o n d e n w a n t z e l a t e n z e b i j n a a l t i j d i n h e t b o s l o s e n da n k n u f f e l e n z e oo k e e r s t a l t j j d e n da n late n z e he n lo s e n lope n hee l har d we g e n kome n z e oo k nooi t meer t e r u g a m a een eers t wa t et10t onel e b e n a d e r i n g kom t d e kla s g e l e i d e l i j k o p he t e i g e n l i j k e o n d e r w e r p he t v e r z o r g e n va n d i er e n d a aft b i j komen ee n a a n t a l b e g r i p p e n aa n d e o r d e w a a r m e e d e k i n d e r e n gee n raa d wete n natuurli jk zijn deze probleme n doo r d e s c h o o l r a o i o ui tzekd i ng o p g e r o e p e n f r a g m e n t y e n a l s j e ee n hon d w i l h e b b e n m o e t j e e e r s t naa r ee n a s i e l toe gaa n e n daa r ee n hon d u i t z o e k e n e n aa n d e d i e r e n a r t s vrage n o f d e hond oo k ziekte n ka n krijge n en wat voo r v o e d s e l hi j ka n krijge n e n wa t er a l l e m a a l me t he m gedaa n moe t wordeiv al s hi j g e w a s s e n m o e t w o r d e n hoe vaak hi j g e b o r s t e l d moe t w o r d e n w a n t da t moe t vaa k g e b e u r e n e n al s j e dat nie t d o e t k a n hi j zie k w o r d e n g r e t a g r e t a voor s o m m i g e h o n d e n m o e t j e s p e c i a a l e t e n k o p e n o n z e hon d l u s t bijn a n i e t e n hi j i s oo k z o v e r v e l e n d hi j l u s t g e e n b o n z o b r o k j e s hij l u s t oo k g e e n a n d e r e b r o k j e s m a a r hi j l u s t w e l va n d i e h e l e h a r d e brokjes en al s j e informatie s wi l hebbe n ove r honden ku n j e bete r eers t een h e l e b o e l b o e k e n gaa n l e z e n e n da k ku n j e naa r ee n d i e r e n a r t s gaa n o m te v r a g e n w a t voo r ziekte n e r z i j n e n da n ku n j e he t oo k vrage n aa n ieman d d i e e r v e e l v e r s t a n d va n h e e f t daa r ku n j e oo k w e l n a a r t o e g a a n m e e s t e r m e e s t e r i s e r oo k ee n a n d e r a d r e s w a a r j e i n l i c h t i n g e n ka n k r i j g e n h e b b e n j u l l i e w e l e e n s g e h o o r d va n d e k y n o l o g e n c l u b p e t r a p e t r a n o u w i e zij n d a t l i s a l i s a d a t i s ee n c l u b e n d i e w e e t a l l e s va n d i e r e n a f e n daa r ku n je oo k h e e n g a a n m a r c m a r c i k kam h e t g e l o v e n d a t e r h o n d e n zij n d i e iet s u i t b l i k n i e t l u s t e n a l s wi j iet s ete n u i t ee n b l i k v i n d i k da t e r ee n b l i k s m a a k aa n z i t m i s s c h i e n i s h e t oo k w e l z o bi j d e h o n d e n ivan ivan i at d e m e e s t e r z e i d aa r n e t wat i s d a t meester kynologenclub i van at i s d a t ida d a t zij n m e n s e n d i e a l l e s va n h o n d e n e n k a t t e n w e t e n b m e n ka n d i e t a a k s t e l l i n g z o o p l o s s e n e r i s ee n g e s p r e k g e w e e s t e n t i j d e n s d a t g e s p r e k i s i n k e r n w o o r d e n o p h e t bor d g e n o t e e r d ee n l e e r l i n g kan da t d o e n z o w o r d t d e gan g va n h e t g e s p r e k w e e r g e g e v e n en da n ka n d e k l a s d e g r o e p z i c h b u i g e n ove r v a t e r a l l e m a a l u i t g e k o m e n is da n ka n m e n de vraa g s t e l l e n w a t h o o r t b i j m e k a a r w e l k e v r a g e n h o r e n bi j m e k a a r e n daar ka n u i t v o o r k o m e n d a t d e k l a s b e s l i s t n o u w e gaa n b i j v o o r b e e l d o v e r dje b e l a s t i n g d i e h o n d e n b e l a s t i n g iet s d o e n o v e r d i e k y n o l o g e n c l u b a l l e r l e i v r a g e n d u s d i e u t h e t g e s p r e k maa r v o r e n k o m e n k u n n e n g e r u b r i c e e r d w o r d e n d a t i s ee n va n d e e e r s t e d i n g e n va n d i e t a a k s t e l l i n g da t m e n d e p r o b l e m a t i e k ee n s t r u c t u u r g e e f t d a t m e n e c h t w e e t n o u d a t d a t e n d a t moeten w e no g a l l e m a a l zie n t e wete n t e k o m e n e n da t ka n me n da n e i g e n lijk oo k metee n voorzie n va n a d r e s e m w e hebbe n di e e n di f vrage n e n di e kunnen w e dus daa r en daa r late n b e a n t w o o r d e n a k u n t u e r no g ee n paa r va n d i e t r e f w o o r d e n n o e m e n b d e h o n d e n b e l a s t i n g d e v o e d i n g va n d e d i e r e n d e s o o r t e n b l i k o f n i e t a w a a r k o n m e n n a a r t o e voo r d i e l a a t s t e v r a a g b n a a r d e d i e r e n a r t s d i j v o o r b e e l d z i e k t em k w a m e n o o k n a r v o r e n e n d e r a s s e n d a a r v o o r ko n me n naa r d e k y n o l o g e n c l u b e e n b e l a n g r i j k pun t wa s he t v e r w a a r l o z e n va n diere n e n daarvoo r ko n me n natuurlij k bi j de d 1 e r e n b e s c h e r 2 m i n g z o k r i j g e n d i e v r a g e n du s a l l e m a a l a d r e s s e n e n daa r gaa n w e du s h e e n om d i e a n t w o o r d e n t e h a l e n jai d a t zeg t u n u natuurlij k voo r vel e leerkrachte n e n ouder s zee r een v o u d i g m a a r ja no u gaa t e r toc h hee l wa t b e g i n n e n wan t i k den k da t velen n u we l d e n k e n j a w a t m o e t e n kindere n daa r no u m e e daa r staa t d i e r e n a r t s e n daa r moete n d e k i n d e r e n no u maa r n a a r t o e d a t i s noga l een hel e o n d e r n e m i n g zlj n daa r b e p a a l d e i n s t r u c t i e s ove r voo r o e kin deren j a d a t wi l z e g g e n daa r word t i n d e groe p du s eers t g e p r a a t h o e w e er toe kome n ee n gespre k a f t e n e m e n h o e ee n intervie w a f t e n e m e n e n da n worden b e p a a l d e r i c h t l i j n e n doo r d e groe p zel f o p g e s t e l d d e worde n me t elkaar b e s p r o k e n d e houdin g d e z e a a n n e m e n d e too n di e z e aanslaa n e n hoe z e zic h moete n g e d r a g e n e n da n zo u he t du s hee l aardi g zijn wannee r d i e z e l f d e houdin g e n d i e z e l f d e too n d e z e du s daa r g e b r u i k e n j n d e g e zinnen e n i n d e groe p g e b r u i k t w o r d e n e n da t i s inderdaa d ee n lang e weg m o g e n w e n u no g e v e n t j e s r e c a p i t u l e r e n i n he t k r i n g g e s p r e k zij n d e t r e f w o o r d e n g e n o t e e r d d i e r e n a r t s d i e r e n a s i e l d i e r e n b e s c h e r m i n g d i e r e n b e l a s t i n g e n z da n o n t s t a a n d e v e r s c h i l l e n d e g r o e p j e s w i j s t u z e aa n o f zij n het vr ijwi lli g e r s d a t w o r d t n i e t doo r d e g r o e p s l e i d e r o p g e l e g d dan gaa n w e daa r n u eve n naa r l u i s t e r e n a g m e n t x nou je k u n t oo k w e l z i e j e j e gaa t n u naa r d e s e c r e t a r i s van d e k y n o l o g e n c l u b m a a r al s e r n u oo k no g ee n paa r naa r he t d o c u m e n t a t i e c e n t r u m gaan e n di e andere n gaa n o a a r h e e n d a n kun j e v e r g e l i j k e n me t de a n t w o o r d e n di e z e geve n e n wa t n d e boeke n s t a a n d a n ku n j e v e r g e l i j ken o f d e m e e s t e d i n g e n g o e o z i jn w a n t h e t z o u m o o i w e z e n a l s i n d e b o e ken va n he t documentatiecentru m onwaarhede n zoude n staan onderwijzer m o u w i e w i l naa r he t d o c u m e n t a t i e c e n t r u m gaan o f e r iets ove r i n d e boeke n s t a a t e h j a a p e n e r i k e n k l lly o o k nou dat i s best a c c e p t e r e n d i e k i n d e r e n elkaa r a l t i j d i n d i e g r o e p e n met i s d i k w i j l s z o d a t d i e k i n d e r e n zic h i n g r o e p j e s a a n m e l d e n d a t w i l z e g g e n da t z e a l v r i e n d j e s g e k o z e n h e b b e n d i e a c c e p t e r e n elkaa r w e l h e t is namelij k we l ee n v o o r w a a r d e d a t me m me t elkaa r ka n s a m e n w e r k e n m a a r het kom t oo k we l een s v o o r d a t d e s a m e n s t e l l i n g z o is da t e r t e g e n s t e l lingen i n z i t t e n e n da t i s oo k wee r ee n lan g o p v o e d i n g s p r o c e s o m mekaa r te lere n a c c ept ere n ma ar hie r kome n v e l c o n f l i cten i k heb we l c o n f l i c t e n m e e g e m a a k t e n daa r hoef t me n nie t ban g voo r t e z i j n e e r s t loop t da t m i s schien we l een s wa t hoog maa r oa r ka m altij d ove r g e s p r o k e n w o r d e n u a t s namelij k d e gees t va n he t hel e w e r k d a t me n naderhan d z e g t ja maa r hoe i s da t gegaan waaro m dee d ja n nie t mee waaro m blee f i e e r buite n s t a a n da t mer k j e oo k hee l goe d i n d e p r es e n t a t i e dan doet i e nje t me e en da n i s e r iets da n i s he t nie t goe d gegaan e n da t i s ee n o p v o e d i n g s p r o c e s d a t duur t no g we l een s e v e n uat kieze n o p v r i e n d j e i s n a t u u r l i j k ee n m o e i l i j k h e i d i n dez e p r o c e d u r e want u zo u v a n z e l f s p r e k e n d he t l i e f s t e hesbe n da t z e kieze n o p o n d e r werp j a d a t i s hee l b e t r e k k e l i j k z e moge n du s hee l bewus t hu n v r i e k d j e s k i e zen e n da t zulle n z e n d e eerst e fas e oo k d o e n m a a r he t t y p i s c h e is da t dat g e l e i d e l i j k oo k minde r b e l a n g r i j k voo r di e kindere n w o r d t z e neme n b i j v o o r b e e l d w a n n e e r z e ee n intervie w gaa n a f n e m e n o o k ieman d me e i n hu n groep di e wille n z e e r oo k graa g bi j h e b b e n di e b i j v v l o t di e a n t w o o r den ka n n o t e r e n 3 a z e k e n n e n d e k w a l i t e i t e n va n hu n m e d e l e e r l i n g e n b z e k e n n e n d e k w a l i t e i t e n e n d a t b e g i n t s t e e d s m e e r e e n r o l t e s p e l e n e r zijn k i n d e r e n d i e v l o t k u n n e n p r a t e n d i e n e m e n z e g r a a g oo k m e e d e v r i e n d j e s p o l i t i e k k o m t d u s g e l e i d e l i j k aa n s t e e d s m e e r o p d e a c h t e r g r o n d e n d a t is h e e l o p m e r k e l i j k a c o r r i g e e r j e w e l e t n s d e s a m e n s t e l l i n g va n ee n g r o e p o f l a a t u d a t i n d e r daad h e l e m a a l v r i j b i n d e m e e s t e g e v a l l e n l a t e n w e da t h e l e m a a l v r i j m a a r i n d e r d a a d i s h e t w e l e e n s z o d a t w e z e g g e n n o u d a t h a n g t e r oo k va n a f w i e z i c h a a n m e l d e n voo r ee n bepaal d iets da t w e z e g g e n he no u zi t hi j daa r hog nou moest hi j e i g e n l i j k no g bi j di e g r o e p e n da n vrage n w e da t e n i n d e r e gel gaa n z e da t we l a c c e p t e r e n i n on s geva l hebbe n w e he t m e e g e m a a k t d a t een j o n g e n d i e he t laats t d e kla s b innenkwam nog gee n groe p h a d d j e kwa m na d e pauz e eve n late r b i n n e n e n toe n ze i d i e m e e s t e r i k he b gee n g r o e p e n toe n hebbe n w e du s g e v r a a g d w e va n d e groepe n ka n dez e jonge n no g meenemen a e n dat gin g n o g b e n t o e n gin g da t e e r s t w a t m o e i l i j k e e r st k e k e n z e e l k a a r z o w a t a a n t o e n hadden z e reed s ee n groe p s a m e n g e s t e l d m a a r t e n s l o t t e ko n hi j toc h no g kiezen ui t dri e g r o e p e n t o e n meldde n e r zic h no g dri e g r o e p e n d i e z e g d e n nou hij ma g we l bi j on s k o m e n c d a t i s w e l t o e v a l l i g i e m a n d g e w e e s t d i e z e g r a a g i n hu n groe p wilde n h e b b e n j e krijg t n a t u u r l i j k oo k we l he t p r o b l e e m va n d e n i e t bruikbare 1 als me n di e leerlinge n z o gaa t k i e z e n d a t he t enke l o m d e c a p a c i t e i t e n g a a t a l s m e n d u s t a a k g e o r i e n t e e r d g a a t k i e z e n d a n k o m e n e r oo k d i e m e n niet ka n g e b r u i k e n dl e blijve n da n ove r j a d a t g e b e u r t we l e e n s en da n moe t daa r we l eve n ove r g e s p r o k e n w o r d e n d a t ka n n i e t e n da t h e b ben dez e j o n g e n s oo k hee l goe d begrepen wa nt z e hebbe n g e z e g d w e m o e ten allemaa l m e e d o e n dat i s i n het begi n oo k hee l d u i d e l i j k doo r e n k e le j o n g e n s g e s t e l d e m da t i s echt ee n w e z e n l i j k p r o b l e e m o o k di e k i n d e r e n waar z e nie t zo n g r o t e inbren g va n v e r w a c h t e n m o eten m e e d o e n b e n d a a r o m v i n d i k h e t z o b e l a n g r i j k d a t z e n i e t a l l e e n o p d e t a a k k i e z e n maar da t oo k d e v r i e n d j e s p o l i t i e k altij d e n i g s z i n s ma g m e e s p e l e n he t bi j elkaar h o r e n d a t i s he t w e z e n l i j k e va n d e groep e n da t o p e n b a a r t zic h da n ook wee r i n he t bi j elkaa r hore n e n me t elkaa r werke n e n elkaa r helpe n e n elkaar oo k o n d e r s t e u n e n i n d e d e e l g r o e p e n a d e groepe n zij n n u du s i n g e d e e lo men weet naa r wi e me n gaa n moe t o m infor m a t i e nu word t e r g r o e p s g e w i j s i n d e kla s b e s p r o k e n w a t e r gevraag d za l w o r d e n w e zette n d e m i c r o f o o n n u eve n bi j ee n g r o e p j e d a t ee n intervie w zal afneme n va n d e d i e r e n a r t s f r a g m e n t x k u n t u oo k e n k e l e z i e k t e n n o e m e n va n d e hon d d a n y j a k u n t u w e l e n k e l e h o n d e z i e k t e n n o e m e n s e c r e t a r i s kunt u wel z m o e t e n w e oo k o v e r d e hon d euh de k a t x n e e d a t h o e f t n i e t z nou da n d o e n w e da t o o k n i e t d e v i e r d e w a t z o u d e n w e daar bij z e t t e n zlj n e r bepaald e rasse n di e b e p a a l d e ziekte n k r i j g e n y g o e d d i e ee n z i e k t e k r i j g e n d i e a n d e r e h o n d e n n i e t k r i j g e n s e c r e t a r i s d i e een at o p d e gan g va n d e s c h o o l s t a a t ee k documec4ta t i e c e n t r u m e e n g r o e p j e k i n d e ren z o e k t daa r naa r i n f o r m a t i e o v e r h o n d e n e e n v a n d e k i n o e r e n v e r t e l t hoe d a t g e b e u r t f r a g m e n t j o n g e n n o u w e h e b b e n a l wa t p u n t e n o p g e s c h r e v e n da t w e e e r s t naa r de t r e f w o o r d e n b a k gaa n e n d a t w e d e n u m m e r s va n d e b o e k e n o p s c h r i j ve n e n k als we oat gedaan h e b b e n g a a n w e de boeke n ui t het d o c u m e n t a t i e c e n t r u m h a l e n e n da n lezen w e iede r ee n stukj e ui t d ie boeken e n dan gaan w e dat b e s p r e k e n e n al s we dat b e s p r o k en hebben schri jven w e ee n paa r b e l a n g r i j ke p u n t e n o p e n a l s we d a t da n g o e d g e o e f e n d hebb en vertellen w e da t i n d e krin g d a a r n a t w e e d e j o n g e n w e gaa n n u h i er zij n w e bij de t r e f w o o r d e n b ak e n we z o e k e n bi j h o n d e n h et s t a a t o p a l f a b e t i s c h e v o l g o r d e j e kun t h e t zo maar v i n d e n hie r i s de e e r s t e voo r h o n d e n e u h n u m m e r 43 v i e r h o n d e r d eenenoertig jongen bladzijde andere jongen da t staa t e r nie t bij en nog ee n kaar t ove r hon den numme r 36 a d e vrage n voo r d e interview s kome n teru g i n het kringgesprek daar worde n ze besproke n e n goed o f afgekeur d daarna gaa n d e groepe n o p stap daar over graa g d e volgend e keer 0 o o voor a l wie zo n school met documentatiecentru m benijdt de schoolkran t va n ouder s va n nu numme r 6 februari 1972 kan lo s bestel d worden bi j ouder s va n nu wageningen l j costerweg 5 prijs f 0 70 is voor ee n groo t dee l gewij d aa n ho e ouders kunhe n helpe n bi j de opzet va n een documentatiecentrum in di t artikel word t ee n beschrijvin g gegeve n va m ee n documentatiecentru m en ho e de ouder s daarbi j kunne n worde n i ngeschakeld b j oe beschrijvin g va n de werkwijz e baseerde n d e auteur s zic h o p d e manier va n werke n o p ee n aan tal scholen waarme e z e geregel d contac t hadden eerst i s er ee n heel concree t werkschema 1 de terreinverkennin g i s de inrichting o p p o r t u u n i s er ruimt e v o o r 2 de t e a m b e s p r e k i n g me t alle leerkrachten 3 de uitnodigin g va n d e ouders k d e instructie avon d me t u i t e e n z e t t i n g ove r d e c a t a l o g i s e r i n g va n een boek e n m et i n v e n t a r i s a t i e 5 d e w e r k g r o e p e n n v e r s c h i l l e n d e f a s e n n a s l a g w e r k e n overi g m a t e r i a a l l e e s b i d l i o t h e e k d e g r o e p e n reg i s t e r g r o e p c o d i f l c a t i e c o m m i s s i e c a t a l o g u s g r o e p schr i j f en p l a k g r o e p i n k a f t g r o e p j 6 over d e c o o r d i n a t o r d t w e r k s c h e m a w o r d t h e e l o m s t a n d i g t o e g e l i c h t z o d a t m o g e l i j k e i n i t i a t i e f n e m e r s hieraa n ee n zeer g r o t e h u l p z u l l e n h e b b e n d e z e s c h o o l k r a n t z i t in o u d e rs va n n u n r 5 f e b r u a r i 1972 d i t t i j d s c h r i f t ka n verkregen worde n doo r stortin g va n 0 f op prk 12896 o v n offeranoestraat 79 2000 antwerpen tel 03 328232 abonnement 3 0 f per jaar hvc titel va n d e volgend e aflevering de groepen aan het werk 5