Taaldidactische documentatie

Publicatie datum: 1971-01-01
Auteur: H.
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: 1
Pagina’s: 123

Documenten

wil graag vernemen voor welke aspecten van kwantitatief taalonderzoek voor al belangstelling bestaat nadere informatie kan ook daar w orde n verkregen h t aa ldidactische doc u ment a ti e enkele jaren geleden heeft het christelijk pedagogisch studiecentrum een ge stencilde taaldidactische documentatie voor studenten en docenten aan peda gogische academies uitgegeven in oktober jl is hiervan een herziene editie verschenen terwijl tegelijk een werkgroep is gevormd uit docenten aan op leidingsscholen voor het kleuter en basisonderwijs deze wil een jaarlijkse kritische bibliografie vervaardigen van boeken en artikelen op het terrein van de taaldidactiek in de ruimste zin deze bibliografie zal voornamelijk gericht zijn op het onderwijs aan leerlingen van kleuter en basisscholen brugkla s en de vormen van lager beroepsonderwijs middenschool en avo vwo publika ties zullen ook worden gesignaleerd als daar reden voor is exemplaren van de nu verschenen taaldidactische documentatie zijn verkrijg baar bij het c p s te hoevelaken u h r umoe r van de enqueteformulieren die 3 nummers geleden ingesloten werden bij moer kwam 0 03 ingevuld terug alle medewerkers hartelijk dank een duidelijk beeld we gaan door op de langzamerhand bekende weg en voorzien daarmee kennelijk in een onuitgesproken behoefte vele in de formulieren geformuleerde wensen waren onder te brengen in ca tegorieen lezen lectuur en literatuur schrijven zakelijk en fiktioneel toetsen consequenties van het samenstellen van doelstellingen spre ken dialect spreekbeurt discussie poppespel moedertaalprogramma s in het buitenland taalcompensatie waren eenlingen een aantal van deze onderwerpen is ter sprake gekomen in voorgaande num mers lectuur zal het thema zijn van een van de volgende over andere thema s denken we na 12 3