Taalvaardigheid tijdens het sollicitatiegesprek, vervolg

Publicatie datum: 1991-09-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 1-2
Pagina’s: 102-105

Documenten

bijlagen bijlage 1 werkblad visies bed rijfslever op solliciteren 1 visies e ppersoneelsbeleid en selectie werknemers over waaroverggaat de volgende tekst vat kort samen i modernrsoneelsbeleid lx b gaat ervan uit dat de belangrij kste kracht van een bedrijf of een administratie bestaat in het menselijkt kapitaal poten poten steel of de human moerra die men in huis heeft het perso 2 rangschik de volgende wensen van neels en het algemeen bedrljfs beleid moetene gericht zijn bedrijven dit kapitaal p zo mogelijk aan teammest t 14 ce gdz te wenden gedemotiveerd per soneel k erger dan een hogere leerbereidheid tkiciauun rentevoet luidt het bereidheid tot zaterdag vioebcrghs een machine voormidd inkuse draaiend houden is relatief een voudig mensen motiveren is moeilijker mensen zijnwonder t 1 s norn d beschik lijke dingen werknemers ver verantwoordehjkhem pro langen naast loon en vorming fessionalism ook een zingeving6 voor hun werk ze wensen waardering sterkee mensen motiveren is motl p 0 ili1 klk hoog potentieel evenwichtigheid ghctd li k de beste motivatie is de zelf maturiteit motivatie een goed personeels beleid decentralizeert beslissin talenkennis tweetaligheid gen op centraal niveau genomen viertalig hebben vaak enorm veel neven hcld t effektenlokaal op vlak beslis sin8en worden best zo de cen wtlsk vsatdigacid vlotte traal mogelijk genomen geld qm anrsmosctijkacid alleen motiveert mensen niet icittatie kunnen dentin en krea even belangrijk g 1 l nzij dear ulfstandig kunnen tivittit zelfstandig beidsomstandi eden de werken zingeving b 8 van en de waarde rim8 voor het werk 04 eomumerciik feeling algemene vormingt en sociaal ekonombehe interesse dynamisme werkkrachl en doorsettingsvermolen 3 wat betekent de volgende 8 slogan motivatk ambitie vroeger wee eon hoger diploma en w voortomen bekt d treinticket nu is het nn ksart s 11 ia organitslkukm lading kenneg geven en iaiin voor management vakkennis intornatika bedrijfsbeleid geo afisc he mobiliteit l logisch denken inttlkktucte kap acitei en vestand en analytische geest ibc 21e jaargang nummer 1 2 sep dec 1991 2 visies over solliciteren 1 leg zo duidelijk mogelijk het sollicitatie jargon uit 1 solliciteren is de arste en meest veeleisende job van je leven os wie een witte raaf zoekt z moet zelf een roze olifant zijn er is dus ook been enke le reden om de jacht op de 3 intellektuele limbo s ie openen p 9 rn vers crdlende unktres ndr grondig weet te motiveren zal liet wee ills je le in brede intense 8ro 4 i meestal bedn sleven n polyvalent ie te apprecieren pp s 5 kennis kunnen en attitude zijn evenwaardig ser dec 1991 nummer 1 2 21e jaargang nw bijlage 2 uit h j boef sollicitatiewijzer zie noot 5 krsnt iljdschrir datum bedrlji adres phials postcode telefoon doorkiesnummer aangeboden iunctlnposllie overeenkomst wet rnptlbisdl het bedrijf eigen gegevens je nee lnf11b envinq molten en verenlwoordelnkheden persoonlijke eigenschappen geboden perspectieven orosimopelpkhsden soort organisatie drench solaria locatie reizen ik besteed verder geen old yen deze advertentie ik neem onmiddellijk initiatief psleloonfbrfeq ilite 21e jaargang nummer 1 2 sep dec 1991 bijlage 3 voorbereiding sollicitatiegesprek uit hoe solliciteren zie noot 10 verkoop een zeer waardevol p rodukt u zelf zeker denken aan waarom solliciteer ik voor die taak waarom denk ik voor die taak in aanmerking te komen welke zijn mijn sterke punten die me voor die taak geschikt maken welke zijn mijn zwakke punten waardoor word ik gemotiveerd geld veiligheid nieuwe uitdaging hoe hoop ik de taak uitte voeren wat verlang ik van die taak wat probeer ik uiteindelijk te bereiken in mijn leven hoe past die taak in mijn levenspatroon zou die taak een weerslag hebben op het leven van mensen waarmee ik samenleef b v eventueel verhuizen shiftwerk enz tuss door basiseducatie noordstraat 17 naar aanleiding van het lntemationaal jaar van de alfabetisering dep er bij de brt een multimediaal protect bestaande uit de tv reeks noordstraat 17 bedoeld voor laagge schoolde volwassenen en een reeks radioprogramma s voor begeleiders in de basisedu catie didactische suggesties voor het werken aan de thema s en basisvaardigheden die in noordstraat 17 aan de orde waren zijn opgenomen in een aantal themamappen van het vlaams ondersteuningscentrum voor de basiseducatie vocb de volgende thema s komen aan bod gezondheid arbeid wonen consument vervoer vrije tijd opvoeding en onderwijs en zelfzekerheid de mappen zijn samengesteld door begeleiders in de basis educatie en zijn bruikbaar in alle groepen elke map kost 295 fr inlichtingen en bestellingen vocb kardinaal mercierplein 1 2800 mechelen tel 015 40 19 51 of 52 pluspunt pluspunt is het centrum basiseaukatie gent vzw en overkoepelt verschillende organisaties die vroeger op eigen houtje werkten het centrum organiseert cursussen voor volwassen belgen en migranten die niet lang naar schoolzijn geweest en daar in hun dagelijks leven hinder van ondervinden de cursussen gaan over taal en rekenen voor alledag sociale vaardigheden en maatschappelijke vorming inlichtingen centrum basiseducatie gent vzw hip lammensstraat 10 9w0 gent tel 091 24 24 12 sep dec 1991 nummer 1 2 21e jaargang 11 4