‘The heartbeat in our own body’. Lezen en bloemlezen van Engelse gedichten.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 12-14

Documenten

the heartbeat in our own body lezen en bloemlezen van engelse gedichten sylvia plath heeft het over words dry and riderless govern a life een gefragmenteerde wereld wordt opgeroe pen kan het woord nog enig soelaas brengen herkennen we ons in twintigste eeuwse gedichten welke beelden roe pen ze bij ons op prof dr m de clercq wie gedichten als studieobject analy uit deze semantische velden ontstaan seert t furniss en m bath reading beelden impliciete of expliciete verge poetry an introduction london lijkingen metaforen en metonymieen prentice hall 1996 weet hoe belang deze beelden roepen vaak bepaalde rijk de volgende aspecten zijn ritme stemmingen op een gedicht beurt ons rijm syntax beeldvorming en atmo op stemt ons tot nadenken nodigt uit sfeer gedichten zijn de uitdrukking tot creativiteit van the heartbeat in our own body the rhythms of the world zoals t s eliot gevoelswereld het uitdrukte is the auditory imagina met dit arsenaal aan termen kunnen tion even essentieel als the visual ima we gedichten linguistisch benaderen gination zoals het oog zich een scene als taaifenomenen ze zijn echter vaak kan inbeelden zo kan het oor de ook de exponent van een tijd de vraag muziek beluisteren rijst hierbij hoe we ze historisch kun met het rijmschema zijn kinderen van nen situeren waarom zijn bepaalde jongsbeen vertrouwd ze worden in gedichten zo typisch romantisch tintern abbey van wordsworth slaap gesust met de wei bekende nur waarom liggen andere gedichten veel sery rhymes zoals hickory dickory dichter bij onze hedendaagse gevoels doek gaandeweg worden bepaalde wereld hoe kunnen romantische de i8de eeuwse dichter w blake staat vormen geconcretiseerd in ballades gedichten ons toch nog aanspreken in bekend om zijn songs ofinnocence and odes sonnetten coupletten allitera de volgende bloemlezing proberen we ofexperience 1794 zijn oeuvre ties assonanties een aantal gedichten te benaderen in bestaat erin een huwelijk tot stand te syntactische patronen geven ons een het licht van de hierboven geschetste brengen tussen hemel en hel twee hint door bepaalde repetities worden referentiekaders wat is hun vorm tegengestelde toestanden van de men specifieke semantische en fonetische wat is hun boodschap wat vertellen selijke ziel te verenigen in zowel woord kernen gemarkeerd bijvoorbeeld ze ons nu nog als beeld het gedicht the tyger kan als een type voorbeeld van de poetische creatie gezien worden de centrale in evety cry ofevery man zie de hele wereld in een zandkorrel vraag what immortal hand fysieke in every infant s cry offear en de hemel in een wilde bloem or eye spirituele krachten could frame in every voice in every ban houd de oneindigheid in je handpalm thy fearful symmetry wordt erin the mind forg d manacles i hear en de eeuwigheid in een uur gesteld als illustratie voor dit gedicht w blake kan de tekening van de profeet van 12 tsji p letteren 7 2 k gibran besproken worden hoe is het ijzige is ook aanwezig m kuoiu uvl uc zublc ccuw gd cu 1 wc o a i u t i i het aan het gedicht gerelateerd er kan khan 1816 waar hij ons meevoert op met t s eliot door the waste land ook gewezen worden naar de perma de stroom naar xanadu de exotische 1922 met the burial of the dead nente collectie van w blake s grafisch plaats met a sunny pleasure dome waar een echo van de proloog van de werk in de tate gallery in london dit with caves of ice het gedicht baadt in canterhury tales opduikt in april is gedicht kan het uitgangspunt vormen het licht van een droomvisie ook hier the cruelest month de moderne mens voor de vraag naar de poetische creatie worden tegengestelde fenomenen aan is ook een homo viator een pelgrim inspiratie en transpiratie spelen een elkaar gekoppeld dit gedicht dat de op zoek naar de bron in het barre uitgesproken rol poetische creatie als object heeft is land symbool van de spirituele en nauw verwant aan dat van blake emotionele dryness romantiek in de love song ofj alfred prufrock hoe kondigt hij reeds de romantiek antieke wereld 1915 gaan we in op de uitnodiging aan welke ingredienten associeren we bij keats shelley en yeats wordt de van let us go then you and i om de met het begrip romantiek uit zowel antieke wereld opgeroepen in respec half verlaten straten te verkennen de lyrical ballads 1798 van words tievelijk ode on a grecian urn 1820 van sawdust restaurants with oyster worth als de biographia literaria 1817 ozymandias 1818 en sailing to byzan shells straten die lijken op een van coleridge de poetische reflecties tium 1927 wordt in het eerste ge tedious argument uitnodigingen van de twee bekende lake poets ver dicht de kunst in haar eeuwigheid om de taal te verkennen in moderne nemen we dat de volgende kenmerken geprezen in een ode aan de griekse gedichten die precies de taal als object thuishoren in romantische gedichten urne als symbool van beauty is truth van bevraging in beeld omzetten de natuur het belevende en lyrische truth beauty dan is shelley heel wat samen met hem verkennen we het ik de verbeelding de verwondering sceptischer in zijn gedicht over de hier en nu in engeland in little zo baant wordsworth een weg door egyptische koning als uitdrukking van gidding een van de gedichten uit de heen de lake district met zijn i wan het vanitas vanitatum nothing tour quartets 1942 waarin de ver dered lonely as a cloud 1807 zijn remains the lone and level sands houding tussen tijd en eeuwigheid beroemde gedicht over de daffodils stretch far away de zin van het leven de rol van de het embleem voor het engelse natuur yeats is zich bewust van de spirituele kunst het verband tussen persoonlijke schoon het vormt een apotheose van kracht once out of nature i shall ervaring en traditie tot uitdrukking eenzijn met de natuur in de prachtige never take my bodily form but such komen metafoor van dances with the daffo a form as grecian goldsmith make dils het is de spontane they flash into the artifice of eternity upon that inward eye uitdrukking van zijn emotion recollected in tran quillity zijn tintern abbey 1798 is eerder mediterend reflecterend en culmineert in we see into the life of things was wordsworth nog dichter bij de natuur dan drukt coleridge zich uit met de modifying colors of the imagi nation in de ballade the rime of the ancient mariner 1798 houdt de myste rieuze mariner ons in zijn greep met zijn glittering eye zijn verhaal is bui tenwerelds ijzig the ice was here the ice was there the ice was all around as green as emerald we kunnen hier ook verwijzen naar de adaptatie van de rockgroep iron maiden 1984 strip over ozymandias van shelley tsji p letteren 7 2 13 lijden ierland vormt het hoofdthema bij bij w auden zien we hoe het lijden in seamus heaney in zijn act of union algemene abstracte termen verwoord 1975 verweeft hij seksuele natuur wordt in zijn musee des beaux arts lijke en politieke draden door elkaar in 1940 about suffering they were een haast mythische eenheid zijn never wrong en hoe de verschillende politiek en poetisch engagement dat modaliteiten houdingen tegenover het hij ook verwoord heeft in zijn poeti lijden kunnen getoetst worden aan een sche reflecties in onder meer the particuliere vorm van lijden zoals die redress ofpoetry 1995 de genoeg door breughel in zijn bekend schilderij doening van poezie krijgt een heel de val van icarus wordt uitgebeeld speciale gelaagdheid door het veen belangrijk hier is de band met de land is hij op zoek naar de natte kern visuele kunsten die bodemloos is met een soort zesde zintuig probeert hij de hele waarheid het lijden krijgt een nog persoonlijker tot stand te brengen in een queeste haast vitaler karakter in het werk van naar de zevende hemel zoals hij het dylan thomas do not go gentle into magistraal verwoordt in seeing things thatgood night 1951 waar hij de dood 19 91 vereffeningen van zijn vader bezweert in zijn rage rage against the dying of the light in deze korte bloemlezing loopt een door de frequente herhalingen krijgt verhaal van een ik op zoek naar de het gedicht een apart ritme een ritu specifieke vormen van poetische eel dat de componist john cale gein creaties die een antwoord kunnen spireerd heeft voor zijn falklands suite geven op de pijnlijke vragen over de vergankelijkheid van de mens het in een nog extremere vorm wordt het lijden zijn moeilijke inbedding in lijden van sylvia plath uitgedrukt in de de traditie en geschiedenis kunnen vlijmscherpe words 1965 die bijlen woorden hem nog solaas brengen worden de woorden verdrogen ver uit de veelheid van geschaafde woor starren in een bodemloze poel het den puurt hij de kracht van de was haar ultieme poging om nog voor schoonheid a thing of beauty is a haar zelfmoord een mogelijke greep joy for ever e op de realiteit te krijgen koorddansen martine de clercq is hoofddocente engelse bewoog s plath zich op de ragfijne en europese literatuur aan de katholieke grens tussen leven en dood in een universiteit brussel angstaanjagend koorddansen dan exploreert philip larkin de grenzen van het andere in the importance of elsewhere 1964 hoewel eenzaam in ierland since it was not home gaf het hem toch een zekere zin strangeness made sense door de verkenning van het andere moet hij noodgedwongen tot de constatatie komen dat het wonen in engeland hem imperatief tot het vol gende bewustzijn brengt here no elsewhere underwrites my existence