Theater op school ondanks POMA. Of: hoe laag men kan vallen (van helicopter tot minister).

Publicatie datum: 1981-11-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 5
Pagina’s: 28-33

Documenten

theater op school ondanks poma of hoe laag men kan vallen van helicopter tot minister de antwerpse oude vaartplaats begint haar naam weer eer aan te doen de tranen geplengd door k n s directeur de gruyter en kroost schenken de vogeltjesmarkt weer het uitzicht van weleer vader en dader van deze originele stadskernvernieuwing is de heer minister poma onder het moto ook theaters moeten leren schipperen en als ze de rekwisieten daarvoor op natuurlijke weg kunnen produceren wie ben ik dan om dat tegen te gaan het loopt overigens niet alleen in antwerpen zo n vaart dichter bij huis mochten stekelbees tentakel en het brial mont theater de opblaasbare kano voor het lekke ligbad ruilen uitgebreid ingaan op de besnoeiingen in de theater subsidies ter uitvoering van het theaterdecreet is hier niet nodig omdat de vlaamse pers dat al heeft gedaan denk er wel aan dat als de akteurs rouwzwart dragen dat dat niet om familiale of artistieke redenen hoeft te zijn volgen dus de programma s van de drie gezelschappen die het niet nalaten ons op de hoogte te houden helder als glas ti voor mensen vanaf 17 jaar o k i bert is een jong kunsthandelaar 1 17e r aan een oog blind en lijdend aan k c q no suikerziekte hij beleeft een aflo 0 ti p pende relatie met zijn ziende vriend in en een groeiend relatie met een i p a pg y1 blind meisje wat als een lichtvoetige e4 analyse van een vreemde relatie begon slaat plots over in een heftige tragedie als bert volledig blind wordt het blinde meisje afge schrikt door het huwelijk met een blinde man 0 tracht zich van haar beschermer te ontdoen zij stelt zich het leven voor van twee blinde ouders ver laten door hun vrienden en niet in staat om voor de kin deren te zorgen het stuk veroordeelt niemand het toont waarom deze mensen zich op een bepaalde manier gedragen antwerpen september oktober brussel november gent november brugge december vonk 1983 13de jg nr 5 28 antigone jean anouilh voor mensen vanaf 15 jaar kreon de koning heeft bevolen dat polyneikes gesneuveld in een gevecht met zijn broer eteokles om de troonsopvol ging ten prooi wordt gelaten aan jakhalzen en raven wie het mocht wagen zijn lijk te begraven treft de doodstraf antigone gehoorzamend aan een hogere plicht poogt het lijk van haar broer met aarde te bedekken zij wordt gear resteerd voor kreon gebracht beroemt zij zich haar daad en stelt de ongeschreven wetten van het geweten tegenover het staatsbelang en de politieke wet als dit drama eeuwig aktueel blijft is het omdat dit menselijk protest een eeuwige geldigheid heeft het is een afwijzing van en een aanklacht tegen elke vorm van totalitarisme antwerpen oktober november brussel oktober brugge oktober gent februari circus the ater voor alle publiek een spel van vallen en opstaan letterlijk en figuurlijk een circusartiest bereidt zich voor op de komende show wij maken mee hoe hij vecht met de materie hoe hij mislukt de artiest wordt een zielig mens en dus komisch zoals bij chaplin ontstaat de lach bij de kleine tragedie van de zielige mens uiteindelijk en na vele mislukkingen slaagt de artiest erin feilloos zijn geplande show voor het publiek te brengen een eenvoudig verhaal dat aanleiding is tot heel wat komische toestanden dit spektakel is voor alle publiek bestemd maar wordt per leeftijdscategorie aangepast daarom krijgt circater per leeftijdsgroep ook een andere ondertitel voor het basisonderwijs trippe trappe boem voor jongeren van 12 tot 15 jaar artiest in de knoei voor mensen vanaf 15 jaar de repetitie gent november brussel december januari brugge december januari februari de leraarskamer liliane wouters voor mensen vanaf 15 jaar dit stuk hangt een eerlijk lachwekkend en schrijnend beeld op van de mentaliteit en bestanden binnen het lager onder wijs de onderwijsmensen krijgen er een spiegelbeeld van hun verzuchtingen lasten en tekorten maar ook van de 29 druk van bovenuit die hen beperkt leerlingen herkennen heel wat uit hun eigen schoolsituatie op de affiche na nieuwjaar teaterwerkgroep tentakel tolstraat 61 2000 antwerpen tel 03 237 81 66 onze lieverdjes een eigentijds toneelstuk waarin je volwassenen kan bezig zien en horen over hun lieverdjes de jongeren dus via improvisaties kwamen scenes tot stand waarin zowel de oude ren als de jongeren een spiegeltje wordt voorgehouden het is een aangename humoristische wandeling geworden doorheen een landschap van veiligheidsspelden badges affiches en muziek een vrolijke knipoog naar een generatie gebeuren in de jaren tachtig gif te geef een vrij aktueel stuk over kleine en grote gifmengseltjes van peuter en kindse opa tot seveso de verschillende aspecten van onafbreekbare gifstoffen en hun veelvuldig voorkomen in huis tuin en keuken worden aaneengerijgd met de rekening die firma s en fabrieken gepresenteerd krijgen maar zelden of nooit betalen op de affiche vanaf februari 1984 deztmjivloed 15 tool kori30 wamom kunnen we de ark a niet venaten tekening don wright 30 wetenschap meesterschap of van toeter tot kompjoeter een stuk voor jongeren vanaf 13 jaar een vrolijk toneelstuk vertelt de geschiedenis van een gezellig pleintje met de bewoners pam het kind dat altijd kind blijft patricia penning huisbazin en bezitster van het plein en ferdinand toeter die konstant ijverig zijn best doet om levensnoodzakelijke ontdekkingen te doen tentakel toont in dit stuk dat de magische formule weten schap te pas en te onpas gebruikt wordt om te verbergen dat mens en dier en milieu in de knelgreep zijn geraakt van een technologische wereld waar gevoelens worden uitge sloten gesprekstof te over dus in het gesprek dat volgt op de voorstelling op de affiche vanaf september 1983 bij minderheid van stemmen goedgekeurd tentakels krisisstuk waarin 4 akteurs een spelletje spelen op de scene zoals hun personage dat doorgaans in de maat schappij placht te doen mathilde symboliseert een machtsfiguur die zich verlekkert in het houden van toespraken die meestal inpopulaire maatre gelen tot gevolg hebben henri en henriette reageren als brave burgers hier nauwelijk op en overtuigen zichzelf voortdurend met we mogen toch niet klagen vind je wel matthias speelt de rol van werkloze arbeider geschorst om vermeend zwart werken hij wordt heen en weer geslingerd door gevoelens van hopeloosheid en een inwendig verzet de onverbiddelijke peacemaker een zeer mobiel vredesprogramma gebracht door een driekoppi ge vredesmacht waarin u niet de troepen mag schouwen noch trots het defile van de nieuwste kernwapens mag bijwo nen maar waarin u wel bewogen zal worden door een aangrij pend ooggetuigeverslag van een schooljongen in hiroshima 1945 gevoelige subtiele tentakel liedjes kan aanhoren die vertellen over onze macht en onmacht maar ook over onze vastberadenheid neen te zeggen tegen de waanzinnige zelfmoord door atoombewapening waarin u dokters tegen atoomwapens hoort waarschuwen tegen de laatste epidemie der mensheid waarin u de draak kan steken met de laksheid van ondemocra tisch handelende politici dit korte programma 40 kan op zichzelf staan of als inleiding dienen voor discussie avonden of namiddagen vanaf september kunnen scholen ook terug inschrijven voor voorstellingen van tentakel in de eigen zaal diercxsenstraat 43 antwerpen zuid 31 gew 16 00 en stekelbees l 1 10 24 speelt uitverkocht met haar barstensvol spaarvar ken trekt rosa naar de speel i 83e84 goedwinkel om een reuzegrote blokkendoos te kopen maar haar varkentje krijgt vleugels en gaat er vandoor rosa s verbeten achtervolgingstocht wordt een fantastische reis door ruimte en tijd ze belandt o m bij een oude belg egyptenaren romeinen middeleeuwse kapers een hedendaagse bank maar het varken ontsnapt haar steeds weer in uitverkocht onderzoekt stekelbees op een voor kinderen boeiende manier of geld een belangrijke rol speelt in hun leefwereld nut noodzaak nadelen en gevaren van geld worden voor de zeer jonge toeschouwer uit de doeken gedaan en dat geld ook aanleiding kan zijn voor veel plezier daar is deze voorstelling het bewijs van de kleine vandalen met de kleine vandalen grabbelt stekelbees in de voorraad letters tekens en klanken van het alfabet en verbindt ze tot waan zinnige gehelen na een lettershowparade vormen de letters uit een reusachtig woordenboek de aanleiding voor nu eens ernstige gevoelige scenes dan eens speelse persiflerende scenes opgebouwd rond een verrassende uitbeelding van een letter gekoppeld aan een verhaaltje met een vaak maatschappelijke angel uitmondend in een liedje waarin het thema samengebald zit een levens abc maar dan gezien met de ogen en het talent van mensen die zich bijzonder goed in de wereld van de 6 a 12 jarigen kunnen inleven moeder er zit een vriend in mijn soep ook met deze nieuwe produktie blijft stekelbees opteren voor vormend en experimenteel theater vormend omdat ste kelbees zoekt naar inhoudelijk zinvolle produkties zonder hierbij in langdradig gemoraliseer of pedagogische betwete rij te vervallen experimenteel omdat alle theatrale midde len onderzocht en gebruikt worden voor een boeiend en afwis selend spektakel 32 het is een aaneenschakeling van sfeerbeelden opgebouwd rond vriendschap en afgunst haat en liefde solidariteit en eenzaamheid vanaf 8 november 1983 walter de hert verbondsstraat 90 2000 antwerpen 33