Themanummer televisie

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 4
Pagina’s: 1-2

Documenten

themanummer televisi e dit themanummer over televisie gaat erover hoe je dit medium ook in moedertaallessen zou kunnen halen televisie teksten zijn toch even belangrijk als geschreven teksten en bovendien wat vinden de leerlingen belangrijker waar besteden ze hun tijd aan hoe moeten we als onderwijsgevende televisie benaderen over dit probleem gaat het eerste artikel van rik van exter die voor dit nummer de redactie assisteerde moeten we die televisie als een gevaar voor geweld toename lusteloosheid of vertrossing zien of is het beter deze angst te verruilen voor een kritische benadering en wat bereiken we ermee als we van de leerlingen kritische tv kijkers willen maken zouden leerlingen r neer van televisie begrijpen als ze die wereld voor op en achter het glas kunnen mee en naspelen met deze vraag startte de nijmeegse theatergroep tejater teneeter een spelproject voor de hoogste klassen van de basisschool hun be vindingen beschrijven ze in het tweede artikel televisie lessen moet je niet stoppen in enkele leuke projectjes maar het kijken naar en maken van beeldtaal moet in het hele schoolwerkplan verwerkt worden in deze audio visuele vorming moet dus een opbouw zitten die begint bij de kleuterschool aldus henk smits hoofd van een amstelveense montessori school naar de televisie kun je natuurlijk kijken maar je kunt leerlingen er ook zelf mee laten werken zij gebruiken het medium dan om hun eigen omgeving te ontdekken soms ook als expressiemiddel ron platte pleit ervoor de leerlingen zelf foto film of video camera s in handen te geven gerard kruger van de stichting audio visuele vorming in amsterdam maakt al jaren lessen over televisie hij benadrukt vooral het bijzondere karakter van de beeldtaal en de manipulatie daarmee door de televisiemakers in dit nummer gaat hij in op het laatste project voor het voortgezet onderwijs film televisie en werkelijkheid wil je je beperken tot het analyseren van de grote televisie dan zijn er voor de moe dertaalleraar allerlei raakpunten tussen het boekverhaal en het filmverhaal maar welk aanknopingspunt heb je nu bij informatieve programma s als het journaal jo bardoel noemt er enkele binnen het open schoolproject werd van de grote televisie gebruik gemaakt om voor de kansarmen doelgroep instructieve programma s te verzorgen wij interviewden huib winsten die de ontwikkeling van afstandelijke programma s over biologische en natuurwetenschappelijke verschijnselen tot een tien voor taal en ik heb u lief mijn nederlands op de voet volgde prachtige projecten en werkplannen zouden ons ook op de gedachte kunnen brengen daar begin ik maar niet aan harrie swinkels audio visuele dienst medewerker van de lerarenopleiding vlvu verzamelde en bedacht voor ons een aantal losse lesideeen die de lezer verspreid in het nummer terugvindt in de voorbereidingsperiode voor dit num mer kwamen we verder verschillende organisaties tegen die hulp bieden bij het uitvoe ren van projecten over media in de leesvoer rubriek hebben we vermeld wat er over de analyse en het gebruik van televisie allemaal te lezen is op de eerste plaats zijn er natuurlijk de boeken artikelen 1 en brochures daarnaast hebben we ook vermeld welke tijdschriften over dit onderwerp interessant zijn en gingen we na wat er in de schoolboeken voor het vak nederlands te vinden is over televisie rik van ex ter kees sluis videogroepen en andere hulpverlenende instanties bij het werken aan d i t themanummer kwamen we erachter dat er in nederland versch i llende niet comme r c i ele groepen en o r ganisaties bestaan die graag assistent ie verlenen bij het maken van audio visuele produkt i es zij bieden hun diensten aan wanneer het gaat om zaken die de grote televisie iaat liggen of waar die zich niet toe leent projecten van onderwijs i nstellingen en vorm i ngscentr a vallen vaak onder deze categor i e het voordeel van deze organisaties is dat z i j be schikken over goede apparatuur en over de know how van het televis i e maken en het maken van een goed verzorgd produkt bevred i gt nu eenmaal meer dan een slecht van belang i s wel dat je goede af spraken met zo n organ i satie maakt anders wordt het toch hun produkt de meeste organ isat ies plei ten trouwens zelf voor deze nauwgezetheid van af spraken wij hebben vr ij willekeurig een selecti e ge maakt verspreid door d i t nummer zijn informa tieve kadertjes opgenomen op deze wijze kan men zich als lezer hopenlijk een beeld vormen van wat zulke organisaties te bieden hebben de opgave is waarschijnlijk verre van volledig er staan alleen adressen in west nederland op terw ijl we vermoeden dat in overige delen van nederland en ook in belg i e wel soortgelijke organisaties zullen bestaan ondanks de onvolledigheid meenden w i j toch de ons bekende adressen te moeten publice ren adressen van de auteurs in dit nummer jo bardoel middenweg 32 amsterda m rik van exter nieuwe leliestraat 37 1 amsterda m gerard kruger p a stichting audiovisuele vorming oudezijds voorburgwal 129 amsterda m ron plattel castorstraat 232 groningen kees sluis prinseneiland 75 1 amsterdam henk smits rozenoord 111 amstelvee n harrie swinkels p a audiovisueel centrum van de vlvu keizersgracht 489 amsterda m tejater teneeter knollenpad 104 nijmege n 2