Tien jaar later

Publicatie datum: 1980-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 5
Pagina’s: 20-21

Documenten

tien jaar later begin 1971 verscheen nummer 1 van dit blad dit is het laatste nummer van de tiende jaargang tijd om na 10 jaar eens wat geschiedenis van de von te schrijven op 2 en 3 november 1970 organiseert de stichting lodewijk de raet in de jeugdherberg te gent een cursusover vernieuwing van het moe dertaalonderwijs onder de begeleiding van twee nederlanders o a andries oldersma zij vertellen er o m aan de 54 cursisten over de in nederland sinds 1 jaar opgerichte von en in het laaiend enthousi asme van een tweede cursusdag wordt beslist om ook in vlaanderen een von op te richten ene bert van hoogenbemt uit hofstade wordt voorlo pig voorzitter voorlopig duurde fn dit geval tot 1977 al heel snel komt er een interview met de von bestuurders in de stan daard op 16 01 1971 en enkele weken daarna heeft ene herman van cauwenberghe uit zwijnaarde de eerste von informatie bijeengeschre ven getikt en gestencild in februarizijn er 51 vlaamse leden in nederland telt men dan reeds 750 leden tegen de grote vakantie stijgt het aantal in vlaanderen tot 88 vreemd genoeg blijft de von dan een aantal jaren heel langzaam groeien het ledencijfer komt ja renlang niet boven de 100 uit op 11 en 12 november organiseert von belgie zijn eerste conferentie in groot bijgaarden of all places thema praten en luisteren lezen en schrijven een ambitiemm opzet waar 35 leerkrachten op afkomen en waar verschillende latere bestuursleden voor het eerst de von leren kennen het was een mooie tijd toen alle leden elkaar nog kenden met voornaam en toen het bestuur de redactie en de conferen tiecommissie uit dezelfde mensen bestonden en vaak nog op dezelfde dag vergaderden ook de charmes en de pionierstijd dan volgen de conferenties elkaar regelmatig op in het voorjaar 73 is er te gent en te antwerpen een regionale eendagsconferentie over jij leest niet maar zij en wat doen we eraan in het voorjaar 74 heeft te drongen een conferentie plaats over creativiteit in het najaar 74 is er eveneens te drongen taal doen taal denken taal doen drie dagen over taalbeschouwing voor het eerst twee conferenties op een jaar hoe deden ze dat najaar 75 is er de conferentie in het peerdsbos te brasschaat in samenwerking met het stedelijk pedagogisch centrum antwerpen thema lezen is kinderspel het wordt de grote doorbraak 120 dee l nemers en van dan af zit het adercijfer definitief in de lift in 76 opnieuw te drongen creativiteit school buurt maatschappij beroepsschool jeugdboek en strip in 77 weer in drongen taalbeschouwing met 3 substromen drama tische werkvormen integratie basisschool kleuterschool 1 rond deze tijd komen er grote veranderingen in het bestuur bert van hoogenbemt treedt af als voorzitter en er komt een vierkoppig voor zitterscollectief maar niemand is erg gelukkig met die ingewikkelde formule en in 1978 wordt joris dewint de nieuwe voorzitter eenkoppig maar zeer demokratisch en dan hebben we de conferentie opnieuw najaar 78 voor t eerst in oostmalle beginnende leerkrachten taalbeschouwing dramatische werkvormen taalexpressie met 6 12 jari gen gesprekstechnieken en literaire vorming najaar 1979 drongen once more praten en luisteren creativiteit vernieuwingsstrategieen thematisch taalonderwijs literatuur sprook jes en rederijkersstroom najaar 80 op naar oostmalle waardeverduidelijking thematisch taalonderwijs gericht schrijven en taalbeschouwing op de basisschool 1980 10 jaar von en een jaar dat grote herstructureringen brengt bin nen het bestuur de groei van de vereinrging thans 500 leden plus 300 studentenabonnees leidt na veel vormstudie tot de nieuwe organisa tie waarover in von aktief reeds enige uitleg bij het verslag van de algemene ledenvergadering en ondertussen verschijnt von informatie maar steeds door de ene jaar gang al wat regelmatiger dan de andere drie hoofdredacteurs volgen elkaar op herman van cauwenberghe anne smits en linda van der auwe ra en de volgende jaargang zal er weer anders en beter uitzien maar dat wordt een verrassing zoals de leraars dan zeggen een ding verklappen we wel al we maken er een echt tijdschrift van en geven het de naam vonk het is nochtans opvallend hoe vanaf het begin van de von tot nu enkele tendensen in de vereniging en in haar blad blijven de pluralistische opstelling de band met nederland de kindgerichtheid de maatschap peli ike betrokkenheid en bovenal blijkt uit elke bladzijde van von in formatie van 1971 tot nu hoe de von een vereniging van gewone leraars is die er samen wat willen aan doen velen hebben zich daarvoor inge zet als discrete hulde een alfabetische lijst van al wie van toen tot nu in het von bestuur heeft gezeten gestaan gewerkt mark aspeslagh marijs geirnaert herman van cauwenberghe wilfried boonen johan nootens jacq van cauwenberghe fes paule bosch roger roger chris van duyse frans daems jeanne roger meylemans lucienne van ghelder joris decaluwe dora smeesters willie van peer george de schutter anne smits bert van hoogenbemt joris dewint erik swaenepoel greet verdonck theo fransen linda van der auwera lieve vlaminckx er zou nu ook nog een lange lijst moeten volgen met al degenen die zi zich ooit verdienstelijk maakten in redactiewerk op conferenties in uitzendploegen aan de telefoon en op vergaderingen en waar nog allemaal maar waar halen we ooit al die namen uit samen gedaan met herinneringen ophalen we moeten allemaal opnieuw aan het werk voor de volgende tien jaar von als ons moedertaalonderwijs rir ooit gezond wil worden zoals j van ginneken al schreef in in 1917 r r t