To peer or not to peer?

Publicatie datum: 2006-10-01
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 1
Pagina’s: 39-45

Documenten

39 to peer or not to peer els lepage liesbeth melis lees de volgende checklist voordat je het artikel leest 1 weet je na het lezen van dit artikel wat peer to peer is ja nee 2 kom je te weten waarom deze methode interessant is ja nee 3 wordt er informatie gegeven over de praktische organisatie van peer to peer ja nee 4 krijg je aandachtspunten voor het opstellen van een checklist ja nee 5 staat er in dit artikel hoe je iemand een peer kan stoven ja nee de peerhistorie gen en beoordelen bijvoorbeeld een paper of een werkstuk ze gaan daar wel ver in egin 2005 woonden enkele sommige hogescholen werken met een medewerkers van ons centrum peer coefficient die effectief in punten door linguapolis een namiddag slag geeft bij de eindresultaten van een sessie onderwijskundige pro student studenten geven elkaar dus echt fessionalisering bij de sessie punten die meetellen door gebruik te werken met peer to peer maken van peer to peer worden ook de evaluaties bij groepswerk of schrijf individuele bijdragen bij groepswerk beoor opdrachten werd georganiseerd door het deeld expertisecentrum hoger onderwijs van de universiteit antwerpen en was in de eerste tijdens de sessie werkten we een praktijk plaats gericht op docenten hoger onderwijs voorbeeld uit waarbij we een checklist wat bleek wat we al vaker in onze eigen opstelden voor een van taallessen nederlands aan hooggeschoolde onze lessen hoewel we anderstaligen als methode hadden gehan de cursisten tijdens onze door peer to peer teerd had dus een naam voor ons bete lessen al feedback lieten te gebruiken kende dit een extra duwtje in de rug om geven ontdekten we dat kunnen cursisten peer evaluatie op een meer bewuste syste we het rendement van leren van de matische en gestructureerde wijze in onze deze methode konden fouten en taallessen te integreren en onze leerproces vergroten door meer kwaliteiten van begeleiding nog meer te professionaliseren structuur aan te brengen anderen daarom hebben we op in het hoger onderwijs wordt peer evaluatie basis van wat we in deze gebruikt om zowel leerprocessen als eind sessie hebben opgestoken een vertaling producten van studenten te kunnen opvol gemaakt van de methode in functie van oktober 2006 nummer 1 36e jaargang 40 onze doelgroep binnen het kader van onze cursisten leren van de fouten en kwaliteiten didactiek gebruiken we de methode niet om van anderen ze leren hun eigen werk cursisten punten te geven maar wel voor nauwkeuriger te beoordelen en te verbe een kwaliteitsverbetering van het leren zelf teren door elkaars feedback door peer to peer te gebruiken kunnen voor ons is peer to peer een methode waarbij cursisten zichzelf maar vooral elkaar feedback geven deze feedback verloopt gestructureerd via checklists met vooraf bepaalde criteria jong gepeerd is oud gedaan to peer heeft niet alleen een direct maar ook een indirect effect de cursisten leren hoe meer cursisten met peer to peer bijvoorbeeld zichzelf te beoordelen en zelf vertrouwd zijn hoe beter en gemakkelijker verantwoordelijkheid op te nemen om het zal gaan daarom introduceren wij deze zichzelf en anderen te kunnen beoordelen methode al redelijk snel in het laagste moeten ze ook kritisch durven zijn door het niveau van onze cursussen ons streefdoel kiezen van de criteria het zorgvuldig is uiteindelijk dat cursisten niet alleen in de opstellen van de checklist en door de feed klas maar ook buiten de les kritisch staan backmomenten goed te begeleiden probe tegenover hun eigen taalproductie ren we ervoor te zorgen dat de cursisten op een constructieve manier kritiek geven wij zetten peer to peer in voor het verbeteren van de schrijf en spreekvaardigheid er is kans en tijd tot verbetering van de eigen voor jan en klein peerke prestatie aan de hand van commentaren van medecursisten en op deze manier haal je een maximale leercapaciteit uit de taaltaken een de praktische organisatie van peer to peer extra voordeel is dat ook kan op verschillende manieren verlopen lees en luistervaardigheid afhankelijk van de taaltaak en van de in interactie aan bod klasgroep het is belangrijk dat de instruc peer to peer is komen zodra cursisten ties en criteria voor de taak heel duidelijk zijn competentiegeric elkaars werk beoordelen zodat de cursisten op voorhand weten ht en het waarop ze feedback zullen krijgen boven bevordert peer to peer is compe dien werken we ook vaak met zelf samenwerkend en tentiegericht en het bevor evaluatiechecklists zodat ze nog even de zelfsturend leren dert samenwerkend en kans krijgen om verbeteringen aan te bren zelfsturend leren op deze gen vooraleer het product naar hun peers manier worden cursisten gaat ze krijgen vragen zoals begroet je meer betrokken bij het leerproces boven jouw vriend heeft elke zin een subject dien kan het een extra motivatie zijn om iets tot een goed einde te brengen als je weet je kan de peer to peer checklist individueel dat er een vorm van beoordeling komt peer of in groepjes laten invullen bij schrijf 36e jaargang nummer 1 oktober 2006 41 oefeningen laten wij de cursisten vaak in wel een beetje meer tijd maar het duo s evalueren ze evalueren dan elkaars bespreken op zich is ook een taalhandeling tekst bij spreekoefeningen betrekken wij alle en geeft de mogelijkheid om zaken recht te luisteraars bij de evaluatie soms verdelen zetten de bespreking van de checklist kan we de luistertaken soms laten we iedereen per twee in groep of in klasverband de volledige checklist afpunten of invullen de taaldocent kan de rol van begeleider gaat er een peertje branden moderator hebben maar hij kan ook een stuk van de evaluatie op zich nemen de cursisten bekijken bijvoorbeeld criteria in vooraleer je de checklist concreet kunt verband met inhoud opbouw van de tekst opstellen moet je exact bepalen wat je wil of presentatie terwijl de taaldocent op laten evalueren de ene opdracht leent zich vormcorrectheid uitspraak en prosodie let meer tot het evalueren van inhoud en de taaldocent kan de feedback individueel grammaticale items terwijl het bij een andere geven bijvoorbeeld terwijl de andere cursis oefening interessanter kan zijn om te ten hun checklist invullen of klassikaal als de focussen op opbouw uitspraak en lichaams opmerkingen nuttig zijn voor de hele groep taal bijvoorbeeld bij een presentatie als je dat bepaald hebt kan je de checklist maken de uitwisseling van de feedback tussen cursisten kan op twee manieren verlopen we zetten een aantal suggesties op een ofwel geven cursisten hun checklist gewoon rijtje die het resultaat zijn van een interne door ofwel lichten ze hun opmerkingen vorming in linguapolis en van verschillende mondeling toe wij kiezen bijna altijd voor workshops als bijlage hebben we twee het bespreken van de feedback het vraagt concrete voorbeelden opgenomen suggesties 1 werk altijd met criteria die gericht en concreet zijn pas op voor vaag taalgebruik bijvoorbeeld heeft je collega voldoende signaalwoorden gebruikt hebben de zinnen de goede lengte dit kan je oplossen door dingen in de tekst te laten aanduiden bijvoorbeeld zijn er volgens jou plaatsen waar signaalwoorden ontbreken duid dit aan in de tekst onderstreep de zinnen die je te lang vindt 2 breng variatie aan in de checklisten bijvoorbeeld ja nee een schaal meer keuzevragen open vragen duid aan in de tekst 3 wees niet te uitgebreid in je criteria voor het evalueren van een schrijf opdracht kan je bijvoorbeeld verschillende evaluatierondes invoeren bijvoorbeeld fase 1 evaluatie van inhoud fase 2 evaluatie van woordkeuze fase 3 evaluatie op vormcorrectheid oktober 2006 nummer 1 36e jaargang 42 4 laat de cursisten elkaar zoveel mogelijk op de inhoud en niet te veel op grammatica evalueren richt de grammatica eventueel op een aspect en geef zelf aanvullende feedback 5 wees objectief in het formuleren van de criteria zorg ervoor dat je vragen niet te aanvallend zijn als je je vragen formuleert vanuit luister en lees perspectief komt peer to peer meer over als bespreekbare feedback dan als negatieve kritiek het is immers niet omdat de luisteraar iets niet gehoord heeft dat het niet gezegd is bijvoorbeeld heb je sommige woorden niet goed verstaan in plaats van heeft de student problemen met de uitspraak van sommige woorden of heb je een inleiding gehoord in plaats van heeft je collega een inleiding gegeven 6 pas de checklist aan de doelgroep aan wij hebben zelf enkel ervaring met hooggeschoolden maar volgens deelnemers aan onze workshops die met lagergeschoolde volwassenen werken is deze methode mits aanpassing ook voor anderen bruikbaar je moet dan de manier waarop cursisten elkaar beoordelen vereenvoudigen en je criteria aanpassen peerikelen je kan als taaldocent zelf bepalen wie met wie samenwerkt om problemen te sommige van onze taaldocenten waren in voorkomen dat is vooral nodig als er een het begin bang om deze methode te negatieve sfeer in je groep hangt of als gebruiken ze vreesden dat de kritiek hard bepaalde cursisten een conflict hebben zou aankomen of ongenuanceerd geformu leerd zou worden ze wilden niet dat er wij hebben ervaren dat cursisten niet spanningen zouden ontstaan in de klas gemotiveerd zijn om de checklisten grondig volgens ons zijn de criteria van je checklist in te vullen en uitgebreid feedback te geven en de manier waarop je peer to peer inleidt als de taaldocent dezelfde criteria toch nog in de klas hierbij van groot belang je kan zal bespreken wij kiezen ervoor om op bijvoorbeeld benadrukken dat het de sommige momenten de feedback volledig bedoeling is om van elkaar te leren en bij de cursisten te laten als de taaldocent elkaar te helpen en zeker niet om elkaar op op andere criteria let dan de cursisten stelt een negatieve manier te beoordelen als je dit probleem zich minder de cursisten aanduidingen peer to peer laat maken in elkaars peer to peer vraagt tijd wij gebruiken het vraagt tijd tekst moeten ze dit met niet bij elke schrijf en spreekopdracht en potlood doen zodat de niet altijd even uitgebreid schrijver de kans krijgt om niet akkoord te gaan met de feedback en de opmerkingen van de medecursist dus niet onherroepelijk zijn 36e jaargang nummer 1 oktober 2006 43 variperen peer to peer is een methode die veel variatiemogelijkheden heeft we sommen er enkele op variatiemogelijkheden 1 je kan het schema waarop de instructies voor de taaltaak staan gebruiken als checklist bijvoorbeeld een transparant een bordschema op deze manier moeten de cursisten geen aparte checklist invullen en kan de bespreking snel verlopen 2 als je niet werkt met een checklist maar wel een hele duidelijke instructie hebt gegeven kan je alleen positieve feedback vragen bijvoorbeeld wat vond je goed aan deze presentatie in plaats van aan welke criteria is er niet voldaan dit is een stimulerende en positieve werkvorm en indirect komt de cursist toch nog wel te weten welke punten hij kan verbeteren 3 je kan de cursisten vooraf zelf criteria laten opstellen 4 in hogere niveaus kan je ook criteria op de checklist zetten die je niet expliciet vermeld hebt in de opdracht om de cursisten wakker te schudden je kan er vanuit gaan dat cursisten in het hoogste niveau vertrouwd zijn met de structuur van een tekst om de aandacht er nog eens op te vestigen is een van je criteria heeft de tekst een inleiding een midden en een slot 5 je kan bij schrijfopdrachten een evaluatie laten maken van het eerste deel van een tekst vooraleer de cursisten aan het tweede deel beginnen 6 als je bij een spreekopdracht de luistertaken verdeelt kan je ervoor kiezen om niet alle cursisten een deel van de checklist te geven gewoon luisteren moet ook eens kunnen 7 je kan een checklist ook omvormen tot een leesopdracht door een open vraag te stellen bijvoorbeeld wat vindt je collega van het eten in plaats van geeft je collega een antwoord op de vraag wat ze van het eten vindt 8 je hoeft niet altijd te werken met een checklist je kan de criteria ook verbergen in een meer authentieke vorm zie voorbeeld sollicitatie als bijlage 2 vergeet de checklist aan het begin van dit artikel niet in te vullen de feedback kan je sturen naar els lepage liesbeth melis universiteit antwerpen stadscampus linguapolis instituut voor taal en communicatie prinsstraat 13 2000 antwerpen els lepage ua ac be liesbeth melis ua ac be oktober 2006 nummer 1 36e jaargang 44 bijlagen bijlage 1 een kaartje schrijven europees referentiekader a2 1 2 de cursisten schrijven een kaartje naar een medecursist dit kaartje moet via het postsorteer centrum passeren maar eerst moet de cursist zijn eigen werk kritisch bekijken met behulp van de zelfevaluatiechecklist daarna beoordeelt een derde cursist in het postsorteercentrum de tekst aan de hand van de checklist en geeft kort mondeling feedback de cursist krijgt de kans om zijn kaartje te verbeteren ten slotte wordt het kaartje opgestuurd een kaartje schrijven je leest het kaartje van je collega en antwoordt op de vragen je zet een kruisje x bij ja of nee ja nee begrijp je het kaartje begroet je collega zijn of haar vriend neemt je collega afscheid van zijn of haar vriend heeft je collega het adres van zijn of haar vriend op het kaartje geschreven vraagt je collega hoe het met zijn of haar vriend gaat geeft je collega in zijn of haar kaartje een antwoord op de volgende vragen hoe gaat het met je collega wat kan je collega hier doen hoe is het weer wat vindt je collega van de mensen wat vindt je collega van het eten wanneer komt je collega terug thuis lees het kaartje van je collega nog eens en antwoord op de vragen je zet een kruisje x bij nooit soms of altijd nooit soms altijd heeft elke zin een subject heeft elke zin een verbum staat het verbum op de juiste plaats staat het verbum in de juiste vorm is de spelling van de woorden correct 36e jaargang nummer 1 oktober 2006 45 bijlage 2 sollicitatie europees referentiekader b2 2 3 we gebruiken deze checklist bij de spreekoefening van een les rond werk vinden de cursisten zoeken informatie over een beroep dat hen interesseert op de website van vdab het laatste onderdeel van deze les zijn motivatiegesprekjes telkens is een cursist de werkgever en de andere is de werkzoekende de werkgever kiest vragen uit een lijstje en de werkzoekende probeert om zichzelf te verkopen op het einde van het gesprek vult de werkgever een standaardbrief checklist in de werkzoekende krijgt altijd de job en de werkgever moet dit ook motiveren maar kan opmerkingen geven over de lengte van de boodschap en over de attitude van de sollicitant m werkgever 8 juni 2006 firmastraat 106 1000 brussel b werknemer sollicitatiestraat 7 bus 1 2000 antwerpen sollicitatie geachte onlangs hebt u in onze firma gesolliciteerd voor de functie van na overleg met de personeelsmanager zijn we tot een besluit gekomen wij vonden uw antwoorden op onze vragen wat te lang to the point wat te kort daarnaast vonden we u heel erg enthousiast enthousiast niet zo enthousiast u bent uiteindelijk aangenomen voor de job omdat met vriendelijke groeten schrappen wat niet past oktober 2006 nummer 1 36e jaargang 46 t u s s e n d o o r centrum nascholing onderwijs nedwwwerken online werken in de klas nederlands in deze sessies komt u als leerkracht nederlands niet alleen aan de weet wat een webquest is maar bent u ook in staat om zelfstandig en vakoverschrijdend webquests te ontwerpen en te produceren vanaf 15 november 2006 campus drie eiken wilrijk klassen met veel nationaliteiten scholen met veel leerlingen voor wie nederlands niet de thuistaal is hun aantal neemt toe het koninklijk atheneum 1 in antwerpen is een school met een sterk uitgewerkte visie op deze problematiek zij hebben een aantal concrete strategieen ontwikkeld en willen tonen hoe zij verschillende elementen aanpakken woensdag 15 november 2006 ka1 antwerpen fr rooseveltplaats 11 antwerpen solliciteren doe je met velen alleen een interactieve zoektocht naar een boeiende lessenreeks via een webleercursus stap voor stap worden de verschillende stadia van het sollicitatieproces geexploreerd hierbij wordt er sterk individueel gewerkt zonder al te veel werk voor de leerkracht vanaf de eerste orientering tot het effectieve gesprek alternatief leren solliciteren woensdag 22 november 2006 campus drie eiken wilrijk alternatieve evaluatie ii duiding en 9 nieuwe praktijkvoorbeelden kunnen we leerlingen op een uitdagende en levensechte wijze evalueren hoe hen actief bij het eigen leer en evaluatieproces betrekken in deze nascholing wordt eerst het onderwijskundig kader geschetst en daarna beschrijven collega s hoe ze andere en alternatieve evaluatiemethoden in praktijk brengen donderdag 16 en 23 november 2006 campus drie eiken wilrijk nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs leerkrachten die in het volwassenenonderwijs nederlands aan anderstaligen nt2 beginnen te geven zijn daar vaak niet of weinig op voorbereid in deze cursus worden de belangrijkste aandachtspunten beknopt behandeld vrijdag 9 en 16 maart 2007 campus drie eiken wilrijk inschrijvingen en inlichtingen universiteit antwerpen cno campus drie eiken universiteitsplein 1 2610 wilrijk tel 03 820 29 60 fax 03 820 29 57 cno ua ac be het cursusaanbod is ook online beschikbaar op 36e jaargang nummer 1 oktober 2006