Toch nieuwe wijn in nieuwe zakken?! Bedenkingen bij de methodes Nederlands voor de B-stroom

Publicatie datum: 2007-04-01
Auteur: Luc Wyns
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 4
Pagina’s: 52-53

Documenten

52 o g e s c h u d toch nieuwe wijn in de nieuwe zakken bedenkingen bij de methodes nederlands voor de b stroom luc wyns acht jaar geleden acht jaar later toen we acht jaar geleden maart april 1999 bij de huidige screening stellen we vast dat de vier aangeboden methodes nederlands de jury slechts twee methodes heeft beoor voor de b stroom screenden kwamen we deeld wat een halvering is ten opzichte van tot de conclusie dat het huilen was met de acht jaar geleden langs de ene kant kun pet op terecht waren we verontwaardigd nen we ons daarbij de vraag stellen of de over de ondermaatse kwaliteit van de andere uitgeverijen niet langer geinteres toenmalige methodes zowel op inhoudelijk seerd zijn in het uitbrengen van een kwali als op pedagogisch teitsvolle methode nederlands voor de b didactisch vlak we deden stroom langs de andere kant maken we dan ook een oproep aan ons de bedenking dat er misschien beter wat frisse boeiende de uitgeverijen om hun minder kwantiteit maar meer kwaliteit kan betrokken verantwoordelijkheid op te worden geboden de jurybeoordeling wijst er moderne nemen zeker voor die in ieder geval op dat de methodes erop didactisch door leerlingen die extra onder vooruit zijn gegaan en dat de uitgevers van dachte methodes steuning vanuit een kwali de twee besproken methodes aandacht waarmee de teitsvolle methode het hebben besteed aan de kwaliteit ervan geen b stroomleerling meest nodig hebben saaie traditionele verouderde en ouder plezier kan beleven wetse methodes maar frisse boeiende aan taal leren betrokken moderne didactisch doordachte 36e jaargang nummer 4 april 2007 53 methodes waarmee de b stroomleerling school en instructietaal en de integratie van plezier kan beleven aan taal leren de gok thema s in de dagelijkse klas praktijk van elke leraar zijn maar enkele er is zelfs meer een enkele uitgeverij maakt voorbeelden van processen die maar moei de bewuste keuze om voor het bso zaam verlopen in scholen goed door kwaliteitsvolle producten te ontwikkelen en dachte methodes zouden zij maakt die positieve keuze ook kenbaar hierbij een enorme dienst door een eigen logo te hanteren hoewel kunnen bewijzen aan de ontwikkelaars van hier natuurlijk ook promotionele en econo leraren die nu zelf soms methodes blijven mische belangen meespelen kunnen we met een grote taaklast tot nog te vaak vast alleen maar blij zijn met de intentie hopelijk gevolg voortdurend zitten aan hun gaat men op de ingeslagen weg verder en moeten bezig zijn met eigen klaspraktijk blijft men werk maken van de ontwikkeling het uitvinden van het en de vraag van van nog betere methodes en onder warme water hoewel het werkveld steunende materialen voor bso leerlingen methodes en eindtermen we kunnen alleen maar wensen dat dit of leerplandoelstellingen initiatief aanstekelijk werkt niet met elkaar verward mogen worden toch bepalen de methodes toch stellen de beoordelaars weer vast dat voor vele leraren de wijze waarop ze de er nog steeds een grote kloof gaapt tussen eindtermen en de leerplandoelstellingen de ontwikkelingen in methodes en de ver interpreteren en vorm geven in hun dage nieuwingen in het onderwijs ontwikkelaars lijkse klaspraktijk van methodes blijven nog te vaak vastzitten aan hun eigen klaspraktijk en de vraag van toch wil ik vooral de positieve kant van dit het werkveld de snel veranderende inzich verhaal meenemen en hopen dat als we ten en ontwikkelingen in verband met zelf over nog eens acht jaar de volgende standig werken leren en begeleid zelfstan generatie methodes screenen we weer dig leren bzl de verhoogde aandacht kunnen zeggen dat de methodes voor de sinds enkele jaren voor taalbeleid en voor b stroom erop vooruit zijn gegaan luc wyns begeleider b stroom dsko bisdom antwerpen luc wyns pandora be april 2007 nummer 4 36e jaargang