Toch nieuws uit de Reyerslaan!

Publicatie datum: 1981-11-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 5
Pagina’s: 34-36

Documenten

toch nieuws uit de reyerslaan in vonk 1982 5 het themanummer over media besloot ik mijn hardhandige kritiek op de brt schoolradio de school radio afschaffen p 37 42 met de sarkastische zin als er later nog eens iets nieuws gebeurt op de reyerslaan zullen we het u laten weten want een verandering om de tien jaar dat moet toch kunnen zeker er is nu inderdaad iets veranderd bij de schoolradio voor de leeftijdsgroep 15 18 we zullen maar aannemen dat het door vonk komt dat geeft zo n warm gevoel van binnen oud enkele programma s gaan blijkbaar gewoon door voor poezie is er dit jaar een reeks bespreking van minder bekende gedichten de eerste uitzending van deze reeks van 10 tien was op 10 november te laat voor deze vonk helaas valt al meteen op dat de jongste van deze dichters geboren is in 1931 pernath wat overigens de zin is van een hele reeks over minder bekende gedichten is niet zo duidelijk minder bekend bij wie bij de leerlingen wie wil kan het proberen op 19 1 h andreus 2 2 g van der graft 16 2 remy c van de kerckhove 1 3 e van ruysbeek 22 3 marcel coole 5 4 h pernath en 17 5 s polet telkens op donderdag om 9 50 u ook de reeks de auteur en zijn werk gaat gewoon door de brochure school en omroep april 1983 waaruit we deze gegevens halen zegt erover niet ten onrechte wordt geklaagd over de zeer beperkte aandacht die in het voortge zet onderwijs wordt besteed aan de ontwikkeling van het nederlandse proza vandaag sinds meer dan twintig jaar tracht de serie de auteur en zijn werk in een aantal ontmoetingen met schrijvers tegemoet te komen aan een reele behoefte aandacht vragen voor de nieuwste ontwikkeling en aanzetten tot lezen zijn de onderwijsdoeleinden elk programma omvat een gesprek met een auteur en een kennisma king met een van zijn of haar meest recente boeken p 27 er is nu dus toch al een poging om onderwijsdoelein den te formuleren maar het blijft de vraag hoeveel van deze 14 veertien programma s er ooit echt in een klas zullen komen en waarvoor ze dan kunnen dienen zie mijn vorig artikel misschien toch een suggestie om af te spelen op de dag dat de leraar nederlands zich ziek meldt en geen taak heeft opgegeven voor zijn lesuur wie het daarvoor wil gebruiken kan nog opnamen maken van uitzendin gen over zeer recente boeken op 12 1 d a kooiman 26 1 j stervelynck 9 2 d meijsing 23 2 k schippers 15 3 j geeraerts 29 3 r stoute 10 5 g verrips 24 5 ethel portnoy 7 6 m van keulen telkens ook op donderdag om 9 50 u 34 vonk 1983 13de jg nr 5 een nieuw geluid vorig jaar betreurden we o m het verdwijnen van de toneel uitzendingen die zijn er nu terug in oktober werd in drie uitzendingen ed hoorniks drama in verzen de bezoeker uitgezonden een volslagen onspeelbaar stuk waarbij op gedragen toon enkele personages praten over hun gevoelens en problemen kortom een leesdrama zelfs geen conversatie toneel zonder tekstboekje dus onbruikbaar voor een normale klas jammer volgende keer beter en een nieuwe lente de voornaamste aanleiding tot dit artikeltje is echter een reeks over het luisterspel die loopt in het raam van de programma s voor esthetische opvoeding ook hierbij krijgen we geen doelstellingenformulering maar toch is dit eindelijk een glimp van schoolradio zoals het zou kun nen wat is er dan zo speciaal aan de inhoud is origineel er is duidelijk sprake van eigen research het bevat dingen die niet elke leraar zelf even goed kon vinden het is 100 radiofonisch gedacht de presentatie is levendig en didactisch verantwoord er wordt gewerkt met twee sprekers die elkaar afwisselen met vragen opwerpingen wat ironie enz je luistert van zelf als live materiaal kregen we op 18 oktober bv de aankondiging van het eerste radioprogramma ter wereld laken 1914 een stukje van heijermans uit droomkoninkje als luisterspel gebracht omdat het zo goed de sfeer rond de eerste radio s weergeeft 90 techniek 10 programma de eerste luisterspelen getypeerd door een reconstructie een fragment uit een toenmalig toneelstuk bewerkt in de stijl van de eerste luisterspelen tenslotte werd de uitzen ding al afgesloten met een verwijzing naar de huidige toe stand van het luisterspel didactisch erg professioneel in het laatste programma van de reeks komt dan een opdracht om zelf een luisterspel te schrijven met een vage belofte dat de beste inzendingen kunnen worden uitgezonden in 84 85 leuk idee de vraag is of men niet nog beter de leer lingen zelf de opname zou laten maken dat doen ze graag en soms goed en het is bijzonder leerrijk voor ze wel jammer dat die opdracht zo laat in het jaar komt 3 april kan daar geen mouw aan gepast als er toch wat kritiek af mag tien uitzendingen over een toch redelijk marginaal verschijnsel is wel vrij veel maar het is wel zo dat de programma s die wij hoorden los van de rest konden dienen buiten reeks dus dus toch maar de recorders klaar op 42 1 7 2 21 2 13 3 20 3 en 3 4 telkens op dinsdag om 9 50 u 35 zo verder gaan tenslotte willen wij toch nog even herinneren aan wat we vorig jaar als wensen formuleerden voor de schoolradio 1 de schoolradio moet de leraar niet vervangen door infor matie te verstrekken hij is veel beter voor ervarings gegevens 2 literatuur mag in de programma s nederlands geen monopo lie positie hebben 3 er moet begeleidend materiaal komen voor de leerkrachten 4 de programma s moeten zich ook en vooral tot de zwakste leerlingen richten als daarvoor geen geld is alleman moet inleveren dan kan gewoon het aantal uren uitzending verminderd worden bv gehalveerd wat veel minder erg is dan de eeuwige voortzetting van de nutteloze reeksen over literatuur die wel goedkoop zijn maar niet goed roger roger leeuwerikenlei 3 2520 edegem 36