Toetsen in de onderwijspraktijk

Publicatie datum: 1973-01-01
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: 3
Pagina’s: 54

Documenten

rozen verwelken schepen vergaan maar schoolboeken zullen wel altijd bestaan je kan ze af en toe wel eens gebruiken door je leerli ngen zelf vragen aan de lesjes te laten stellen bijvo orbeeld maar al s we veranderi ngen in het o nderwijs willen moet dat van ons komen met onze kleuters lagere schoolkinderen inasmeisjes en de hele hupsakee en niet van een paar mevrouwen en meneren die ons verte ll en met welke methoden en leermiddelen we moeten werken misschien helpt dit cahier vorming bewust wording aktie ons een beetje bij onze meningsvorming in welke ri chting dat onderwijs moet veranderen 1 vorming bewustwording aktie ervaringen van sociale bewegingen in vier kontinenten samengestel d door anke k ooke en hetty werker verkrijgbaar d oor storting van 5 75 op girorekening no 126 39 66 van de penningmeester van het ne derlands centrum voor volksont wikkeling te amersfoort met verme ld ing van code v wc 10 zonder verzendkosten is de prijs 3 50 toetsen in de onderwijspraktij k helge bonset jan griffioen in moer 1973 1 gaven wij bonset griffioen een kritische bespreking van p ri cks pub li katie het meten van luistervaardigheid pri ck en wesdorp reageerden in hetzelfde nummer met het artikel bruikbaarheid van objektieve studietoetsen in het onderwijs de redaktie van moer sprak in de introduktie van het nummer de hoop uit dat nu ook anderen zich in het duel zouden gaan sto rt en wij zijn niet van plan nu toch zelf weer de handschoen op te nemen maar een opmerking willen we voor het duel eventueel weer begint graag kwijt p ri ck en wes dorp wijzen er in hun a rt ikel verschillende malen op dat wij de banden die mate ri aal waren voor p ri cks luistertoets niet hebben beluisterd en dat dus ons oordeel over die banden weinig waard kan zijn wat ze niet vermelden is dat wij wel de teksten van de banden afgedrukt in cito memo nr 27 hebben gelezen wij menen ook op grond daarvan wel te kunnen beoordelen of we een tekst al dan niet schrijftaalachtig weinig motiverend voor leerlingen of maatschappelijk irrelevant vinden 54