Toolkit Intake NT2 Alfabetisering (TINA)

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 2
Pagina’s: 22-24
tooikit intake nt2 alfabetisering tina voor de intake van inburgeraars wordt op veel plaatsen de tooikit intake wet inburgering tiwi van bureau ice gebruikt in de tiwi zit onder andere de toets tempo lezen een onderdeel dat vaststelt of de inburgeraar voldoende gealfabetiseerd is in november 200g bracht bureau ice de tina op de markt een instrument dat kan worden inge zet voor inburgeraars die eerst een alfabetiseringstraject gaan volgen haas ter horst van bureau ice vertelt er meer over haas ter horst bureau ice culemborg intake voor inburgeraars 1 aansluiting bij de tiwi in 2007 is met de wet inburgering het inburgeringsexamen omdat we juist van veel tiwi klanten hoorden dat er behoefte ingevoerd bureau lee bracht toen een nieuwe intaketoets was aan een vervolgtoets voor onvoldoende gealfabetiseerde op de markt de tooikit intake wet inburgering tiwi inburgeraars zijn we uitgegaan van wat de tiwi voor resul met de tiwi kan worden vastgesteld waar de inburgeraar taten geeft met de tiwi wordt gespreksvaardigheid luister staat op weg naar het inburgeringsexamen de taalvaar vaardigheid en leerbaarheid getoetst de tina sluit hierop aan digheden kunnen worden getoetst maar ook kennis van door zich met name te richten op lezen en schrijven de nederlandse samenleving en leerbaarheid met behulp 2 aansluiting bij het raamwerk alfabetisering van een gespreksleidraad kan ook worden achterhaald het raamwerk alfabetisering had zijn plaats al gevonden op welke inburgeringsroute het beste past bij de inburgeraar de roc s en nu zijn ook steeds meer gemeenten zich bewust het inburgeringsexamen met het profielogo werk of van de verschillende alfabetiseringsniveaus voor het inko maatschappelijke participatie of ondernemerschap of mis pen van de juiste alfabetiseringstrajecten en voor het goed schien een beroepsopleiding ofhet staatsexamen ntz kunnen monitoren van de voortgang in die trajecten wordt maar de tiwi brengt ook in beeld of een inburgeraar al wel op steeds meer plaatsen het raamwerk gehanteerd voor de voldoende gealfabetiseerd is om een inburgeringstraject in tina hebben wij dus toetsen gemaakt op de drie niveaus van te gaan en vaker dan men verwachtte was de conclusie dat het raamwerk alfa a b en c iemand niet voldoende gealfabetiseerd was en beter eerst 3 gebruikmaken van methodieken en ervaringen uit onze oude een alfabetiseringstraject kon gaan volgen in de grote ste intaketoets voor alfabetisering jntaketoets alfabetisering nt2 den was dat voor 20 tot 25 van de inburgeraars het geval bureau jce 2000 voor ons voldoende aanleiding om ons te buigen over een de intaketoets alfabetisering nt2 uit 2000 is tot stand aanvulling op de tiwi een vervolgtoets die de situatie van gekomen mede dankzij de inzet van veel deskundigen uit het deze grote groep verder in kaart kon brengen veld de afgelopen jaren bleek deze intaketoets een veelge bruikt en gewaardeerd instrument te zijn en nog steeds op ontwikkeling van de tooikit intake nt2 alfabetisering diverse plaatsen wordt deze toets ingezet voor de intake in tina de tina komen dus onderdelen terug die bekend zijn van de bij de ontwikkeling van de tina stonden drie uitgangspun intaketoets alfabetisering nt2 voor zover die aansloten bij ten voorop het raamwerk alfa nieuws nummer 2 juni 2010 13 t het vel d opzet van de tina of de kandidaat dit niveau beheerst of nog niet zie kader 5 de boekjes alfa b en alfa c werken op dezelfde manier tempo lezen u kunt de toetsboekjes alfa b en alfa c ook gedurende het de tina begint met het afnemen van de toets tempo traject inzetten om te kijken wat het niveau van de kandidaat lezen deze toets meet de mate van vloeiendheid in het inmiddels is toetsboekje alfa c kan ook worden gebruikt als technisch lezen dat wordt gedaan door de kandidaat eerst afsluitende toets aan het eind van een alfabetiseringstraject een set woorden voor te leggen en daarna een serie korte afname van toetsboekje a duurt maximaal 60 minuten b en tekstjes de kandidaat probeert in twee minuten zoveel c maximaal 75 minuten mogelijk van die woorden en van die tekstjes te lezen deze toets is onderdeel van de tiwi waarmee kan worden vast het dossier gesteld of iemand onvoldoende gealfabetiseerd is en eerst in het kandidaatdossier is ruimte om observaties en resulta naar een alfabetiseringstraject moet in de tina zit ook een ten van alle toetsen te noteren het betreft hier natuurlijk de nieuwe versie van deze toets in de tina wordt het resul scores die op de toetsonderdelen van de tina zijn behaald taat verder uitgesplitst met de uitslag kan worden bepaald maar er is ook ruimte om eventuele scores van de tiwi te hoe deze persoon moet worden doorgetoetst op alfabetise noteren zo hebt u een compleet beeld van de beginsituatie ringsniveau alfa a b of c van de kandidaat afname van dit onderdeel duurt ongeveer 5 minuten informatie toetsboekjes a b en c de tina wordt uitgebracht door bureau ice meer informa na de toets tempo lezen wordt een van de vervolgtoetsen tie via bureau ice nl voorgelegd toetsboekje a b of c deze vervolgtoetsen bevat er is een box met een handleiding cd en opdrachtkaarten ten opdrachten voor auditieve vaardigheden en voor technisch e 225 00 er zijn toetsboekjes voor de drie niveaus apart en functioneel lezen en schrijven zie kader i t m 4 boekje toetsboekje a b en c e p5 e 3 65 per boekje daarnaast a bevat opdrachten die aansluiten bij niveau alfa a van het is er per kandidaat een observatie en resultatendossier nodig raamwerk alfabetisering nt2 met de afname kunt u bepalen e 4 95 auditieve vaardigheden technisch lezen kan de kandidaat losse klanken op de juiste manier aan kan de kandidaat letters lezen en losse woorden elkaar plakken kan hij woorden op de juiste manier en zinnen en cijfers uit elkaar trekken in klanken kan hij nazeggen wat hij hoort hoort hij uit hoeveel en welke woorden een zin is technisch schrijven opgebouwd kan de kandidaat letters en woorden overschrijven kan de kandidaat gedicteerde woorden en zinnen functioneel schrijven opschrijven kan de kandidaat zijn naam een telefoonnummer of een boodschap noteren een eenvoudig formulier invullen of functioneel lezen een kort briefje schrijven kan de kandidaat informatie vinden in een korte tekst bijvoorbeeld op een ansichtkaart een agenda of een werkrooster kader 1 overzicht van de getoetste vaardigheden alfa nieuws nummer 2 juni 2010 13 t h e t v e l 0 u praat met uw vriend tim telefoonnummer tim tim heeft een nieuw telefoonnummer luister naar uw docent de cd schrijf het telefoonnummer op kader 2 voorbeeld van functioneel schrijven uit toetsboekje a kan de kandidaat een telefoonnummer noteren functioneel lezen 3 instructies medicijnsticker a bert is bij de apotheek hij moet medicijnen halen bert leest de aanwijzingen op de verpakking hoe moet bert de medicijnen innemen functioneel schrijven 1 formulieren ouderavond b kijk naar de aanwijzingen uw kind gaat naar school wat moet bert na een maand doen u wilt naar de ouderavond op de school van uw kind c vul het formulier in kijk naar de aanwijzingen wat betekent deze sticker aanmeld ing gebruiksaanwllzlng ouderavond groep 3 3x daags twee tabletten voor de maaltijd met water innemen na 1 maand 3x daags een tablet voor de maaltijd met ja ik kom naar de ouderavond op maandag 16 september water innemen heel doorslikken niet kauwen naam telefoonnummer kader y voorbeeld van functioneel lezen uit boekje alfa c kader 4 een opgave uit boekje alfa a functioneel schrijven de toetser leest de instructie voor aan de kandidaat de toetser leest de instructie voor aan de kandidaat auditieve synthese zeg de woorden klanken op cd kandidaat vormt kandidaat vormt woord overgeslagen goede woord omcirkel anders namelijk noteer zet kruisje p a k pak z e s zes h ee i heel m a n man l i g lig b 00 r boor kader 5 voorbeeld auditieve vaardigheden uit toetsboekje a kan de kandidaat losse klanken op de juiste manier aan elkaar plakken 24 alfa nieuws nummer 2 juni 2 010