Tour of Duty. In tv-drama sneuvelt alleen aankomend talent.

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: ?
Pagina’s: 77-78

Documenten

jacques de vroomen tour of duty in tv drama sneuvelt alleen aankomend talent op donderdagavond tussen acht en negen moet u mij niet bellen want dan heb ik er geheid de stekker uitgetrokken op dat uur kijk ik iedere week naar tour of duty vietnam in wekelijkse af leveringen ik kijk altijd samen met mijn dochter van dertien ze heeft me overgehaald omdat met zijn tweeen naar de oorlog kij ken veel gezelliger is dan op je eentje mijn dochter kijkt vanwege de leuke jongenskoppen heeft ze onlangs op een zwak moment bekend ik die van een omgekeerde sexuele richting ben kijk gewoon vanwege de oorlog ja begrijp me goed ik heb als kind de tweede wereldoorlog meegemaak t en daarna als puber de politionele acties in wat voor mij nog altijd nederlands indi e heet en waar je in je jeugd mee bent opgegroeid daar blijf je je leven lang toch een warm plekje voor in je hart reserveren ik heb het dus over de oorlog en tour of duty is het mooiste oorlogs drama dat ik ooit in mijn leven heb gevolgd ik noem bijvoorbeeld he t beschavingsniveau van erin optredende amerikaanse militairen neem nou een woorden als fuck en s hit termen die zelfs beatrix in dit land al bijna hardop dagelijks gebruikt maa r niet die amerikaanse guys die zijn blan k en zwart door elkaar duidelijk allemaal van hogere komaf in de af levering va n deze week volgden z e tusse n d e gevechten doo r zelfs literatuurles in zo n houten militaire barak met voor de klas een amerikaanse juf speciaa l overgevlogen om hen shakespeare uit te leggen en ik verzeker u dat het hartstikke druk was in de barak toch is het niet op de eerste plaats het hoge beschavingsniveau dat mij iedere week naar mijn stoel voor de tv drijft er is een an dere reden die nog zwaarder telt in tour of duty wordt natuur lijk veel gevochten da s leuk maar wat vooral zo leuk is is het overzichtelijke en voorspelbare karakter van het vechten in deze serie als je naar de langste dag de kanonnen van navarone of een brug te ver kijkt om eens wat vergelijkbaar spul te noemen zit je natuurlijk ook met volle teugen van het geweld te genieten maar de vreugde is toch ook vermengd met droefenis zoal s ze dat in arnemuiden zeggen want hoe gaat het in een fijne oor logsfilm er is een goeie en een kwaaie partij niks daartussenin of van allebei een beetje misschien heb je wel van die filmsmaar daar kijk ik nooit naar jouw partij zij n de goeien die gaan er 77 lekker tegenaan en winnen ook altijd maar je zit toch niet onbe kommerd te genieten omdat je affectief verbonde n bent met jouw jongens en tot de aftiteling weetje nooit zeker of er toch niet een van de nobele karakters wordt afgeschoten tour of duty maakt de oorlog tot zo n ontspannend kijkgenot omdat je absoluut zeker weet dat jouw helden nooit ernstigs kan overkomen neem bijvoorbeeld steve die sergeant waar ik helemaal weg van ben prachtig wat een inborst heeft die man of joe waar mij n dochter iedere week opnieuw van smelt die twee vechten altijd in d e voorst e lini e maa r oo k bi j d e grootst e bedreigin g va n charly zo heet de vietcong onveranderlijk weetje gegarandeer d dat het over drie kwartier weer eind goed al goed is want de vol gende week kan de serie niet zonder die twee jongens vervolgd worden en die kennis maakt het kijken echt een stuk leuker in die serie sneuvelt gemiddeld een amerikaan op honderd vietna mezen maar nooit een van de vaste bezetting af en toe zie je wel eens een onbekend gezicht mee de rimboein trekken dan weetje zeker dat ie er straks als lijk zal worden uitgedragen want de viet cong schiet alleen op aankomend tv talent me t zo n nieuweling heb je eigenlijk niks dus af en toe een dooie van jouw partij dat kun je best hebben dat richtzogezegd weinig emotionele schade aan meer nederland s dram a op d e buis zei onlangs een van d e grootste denkers van deze eeuw mckinsey wat dacht u van een serie over de oorlog in nederlands indie volgens het recept van tour of duty een ding weet ik zeker op de uren dat die wordt uitgezonden hoeft u mij niet op te bellen 78