Tussen droom en daad. Het beroepsonderwijs tien jaar later.

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 3-4

Documenten

tussen droom en daad het beroepsonderwijs tien jaar later walter de he rt het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wijlen minister daniel coens zijn belo fte uit sprak de drie b s in ere te herstellen basisonderwijs bijzonder onderwijs en beroepsonderwijs wat het beroepsonderwijs betreft was het zeker geen overbodi ge luxe om het positief te discrimineren ten opzichte van het algemeen vorm end en technisch onderwijs waar de leraar algemene vakken in het aso en tso vaak schipper naast god is speelt diezelfde leraar in het bso vaak koksmaatje e aandacht voor het be wachten vrij algemene verschijnselen en roepsonderwijs werd gelar dus ook conclusies te vinden niets is min deerd met projecten en der waar de decentralisatie van het gezag experimenten allerhande en naar lokale en participatieraden leidt tot elke beroepsschool die zichzelf nogal wat verschillen tussen scholen respecteerde was binnen de kortste onderling waar vroeger splitsingsnorrnen keren wel ergens pilootschool van door de inrichtende machten werden vast omkaderingsnormen werden aangepast gelegd kan elke school nu beslissen over pedagogisch comfort geboden studieda de aanwending van het lesurenpakket en gen georganiseerd bij die experimenten ik betwijfel of dat in het voordeel van het waaronder op een blauwe maandag ook beroepsonderwijs is functioneel nederlands hoorde zat het project algemene vakken bij mijn weten daarnaast blijven er structurele verschillen het enige dat nog overblijft pav houdt het een voorbeeld in het zevende jaar tot het integreren in van een aantal algemene vak behalen van een diploma hoger secundair ken in de eerste graad vier in de derde onderwijs staan in het vrij onderwijs zes uur graad twee nederlands en sociale vor nederlands maatschappijleer op het pro ming maatschappijvorming en geschiede gramma naast twee uur wiskunde waar dat nis geschiedenis tout court de geruch in het gemeenschapsonderwijs drie uur ten dat pav op termijn nederlands en nederlands geschiedenis en drie uur wis geschiedenis zou vervangen zijn echter al kunde wetenschappen aardrijkskunde zijn lang uit de ether verdwenen en het ziet er er is trouwens nog wel wat meer aan de naar uit dat het bij een optie zal blijven hand met dat jaar zie grof geschud indien hierop al reactie komt is dat koren aangezien deze aanpak netoverschrijdend op mijn molen het beroepsonderwijs kan was en er ook nog zoiets als het eenheids niet aan een analyse onderworpen worden type zijn intrede deed tot en met het vierde die voor iedere school laat staan ieder vak jaar op dit moment zou men mogen ver juist is jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang l als deze vonk een staalkaart is van wat nog zwaardere motor heeft willen geven leeft in het beroepsonderwijs dan springen misschien dat ze daarom iets anders over twee dingen in het oog de afwezigheid van het hoofd heeft gezien zonder chauffeur nederlands als afzonderlijk vak en de spe rijdt geen enkele wagen zoals uit de vol ciale aandacht voor de eerste graad gende artikels zal blijken mogen de indivi duele leerkrachten met de eer gaan lopen alhoewel zoals gezegd het project algemene vakken nooit veralgemeend werd en er dus nog veel scholen zijn die kiezen voor aparte vakken valt het toch op walter de hert dat vooral pav ers in hun pen zijn ge verbondstraat 90 kropen waarschijnlijk is dat het gevolg van 2000 antwerpen het feit dat ze door gebrek aan schoolboe ken altijd al alles uit de eigen pen hebben moeten halen het lijdt geen twijfel dat het aantal prive documentatiecentra in vlaanderen opzienbarend toegenomen is slechts sinds enkele jaren komen er mond jesmaat lespakketten op de markt meestal over thema s die zo voor de hand liggen dat de meeste leerkrachten er al lang een over samengesteld hadden de krant de film jongeren en gezondheid enz van het pedagogisch comfort dat als wortel voor de ezel diende blijft weinig over de economische situatie doorkruiste de plan nen van de minister om het concreter te stellen er zijn pedagogische bruggen gebouwd die nooit op het wegennet aange sloten zullen worden dat daarmee een stuk motivatie verdwijnt ligt voor de hand anderzijds is er de deugddoende aandacht voor de eerste graad het belang van een stevige basis voor het beroepsonderwijs mag niet onderschat worden het migran tenonderwijs krijgt een extra injectie door taalvaardigheidsonderwijs nederlands als tweede taal nederlands als instructietaal en onderwijs in de eigen taal en cultuur daarnaast wordt er ook remedierend gewerkt artikels over nederlands als instructietaal en remedierend lesgeven op het gebied van spelling en technisch lezen in de eerste graad zult u dan ook in deze vonk aantreffen het is een pluim op de hoed van de over heid dat ze het beroepsonderwijs een nk 22e jaargang nummer 3 jan feb 1993