Tussendoor

Publicatie datum: 1996-03-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 4
Pagina’s: 23

Documenten

23 t u s s e n d o o r wanneer een leerkracht de goede elementen uit een aantal globaal genomen slechte schoolboeken weet te halen en die aangevuld met zijn of haar eigen inbreng kan com bineren tot een zinvol geheel lijkt mij daar op zich niets verkeerd mee te zijn die leer kracht maakt het zichzelf wel erg moeilijk gezien het feit dat er toch ook goede school boeken zijn of wanneer een leerkracht er door een combinatie van elementen uit verschillende schoolboeken in slaagt om voor zijn of haar leerlingen gedifferentieerd onderwijs te voorzien dan lijkt mij dat alleen maar bijzonder lovenswaardig nogmaals het zou voor deze leerkracht heel wat makkelijker zijn als de mogelijkheden tot differen tiatie naar boven en naar onderen toe zich binnen een methode bevonden manleen coipin auteur basisonderwijs stelling een leerkracht die een eigen cursus beter vindt dan om het even welk schoolboek vergeet meestal dat hij deze eigen cursus voor meer dan de helft is gaan lenen bij die zogenaamd slechte schoolboeken een eigen cursus is beter dan slechte schoolboeken als en alleen als de leerkracht in kwestie het talent heeft om uit elk van die slechte schoolboeken de beste elementen te halen en te combineren zou iedere leerkracht eens geen kleine emiel goelen in zijn vak kunnen worden en vooraleer hij allerlei teksten en opdrachten op zijn leerlingen loslaat een doorgedreven vergelijkend marktonderzoek kunnen uitvoeren van de voor zijn doelgroep bruikbare materialen inclusief kranten tijdschriften tv reportages bijslui ters plattegrondjes etcetera op die manier wordt ook de gemakzucht die u sommige leraars in een andere stelling onder de neus wrijft naar het rijk der fabelen verwezen kris van den branden onderzoeker maart april 1996 nummer 4 25 jaargang yi