Tweede-taalonderwijs op Curaçao

Publicatie datum: 1988-01-01
Auteur: J. Ytsma
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 3
Pagina’s: 33-34

Documenten

den dat de meertalige kinderen kinderachti hobbies toch minstens verwachten dat het ge teksten zouden moeten lezen daar zijn onderwerp mondiaal wordt doorgelicht is ze vaak in geslaagd maar ook wel eens het een westers onderwerp hoe zit dat niet met name niet zodra in verhaaltjes de auteurs hebben meer aandacht voor de huiselijke situaties worden beschreven werksituatie van de leraar in een multi dit geldt ook voor de tekeningen die nogal culturele klas dan dat zij echt intercultureel eens te jolig voor pubers zijn onderwijs ontwerpen wellicht is dit veroor inhoudelijk vind ik het een manco dat het zaakt door de wijze van ontstaan onderdeel taalbeschouwing een beperkte in in de docentenhandleiding komt nogal wat vulling krijgt nu is daardoor te weinig aan onderwijskundige terminologie voor die is dacht voor alledaagse taalbeschouwing niet nodig en doet afbreuk aan het prakti over taalverschijnselen en taalgedrag zo sche karakter van de methode mis ik een uitvoerige behandeling van taal ik neem aan dat dit pakket nog verder uitge registers die bij hobbies horen denk eens bouwd en verbeterd gaat worden maar nu al aan sporttaal was dit bijvoorbeeld niet een lijkt het me voorlopig een uitkomst voor al die prachtige gelegenheid geweest om duidelijk leraren die met alle leerlingen aan hetzelfde te maken waarom er zoveel korte zinnen in thema willen werken een grote sprong voor de taal van sporters zitten waarts dus ook het verzamelen van materiaal hoofdpunt in de set over hobbies is lang nanette bienfait anje dijk sylvia nanning niet uitputtend uitgewerkt het verzamelen anders nederlands communicerend leren uit nadenken en waarnemen komt er veel een thematisch cursorisch essenpakket voor te bekaaid af onderwijs aan heterogene groepen met meer de interculturele aspecten vond ik niet opti talige leerlingen v o hoevelaken 1987 maal benut je mag bij het thema ove r c p s j ytsma tweede taalonderwijs op curaca o het gebruik van het papiamento is in de sa het enige probleem te zijn zittenblijven komt menleving op cura g ao toegenomen in au vaak voor de aansluiting op het voo rtgezet gustus 1986 is het papiamento als vak inge onderwijs is problematisch het technisch lees voerd op de basisscholen van curag ao de taal niveau blijft achter de didactiek en de gehan wordt een half uur per dag onderwezen maar teerde methoden zijn sterk verouderd en ga de voertaal in het onderwijs is nog steeds uit zo maar door vedder kwalificeert ten slotte sluitend nederlands het onderwijssysteem als uiterst veranderings de commissie die de genoemde invoering resistent heeft geleid heeft het wenselijk geacht be in het volgende hoofdstuk wordt het onder leidsondersteunend onderzoek te laten doen zoek naar de spreek en luistervaardigheden naar het basisonderwijs op cura