Understanding mass media

Publicatie datum: 1977-01-01
Collectie: 08
Volume: 08
Nummer: 2
Pagina’s: 38-39

Documenten

kunnen als volgt worden samengevat relaties tussen mensen worden gekenmerkt door onpersoonlijke eenvormigheid en onderlinge concur rentie in de sociale hierarchie overheersen eenzijdige afhankelijkheids relaties arbeid wordt verricht onder eksterne prikkels deze maatschap pij kent een vanzelfsprekende orde die niet nader verklaard en onder zocht wordt op zijn oorzaken en strukturen en evenmin op innerlijke tegenstellingen konflikten of alternatieven en is superieur aan iedere andere kulturele bestaanswijze pag 154 als u wilt weten hoe dit allemaal in de praktijkgestalte krijgt moet u het boek zelf maar lezen dat moet u trouwens toch want u bent von lid en dus geinteresseerd in emancipatorisch onderwijs welnu aan de discussie over dat onderwi j s levert jansen een belangrijke bijdrage zie bijvoorbeeld de laatste paragraaf van het boek eigenlijk zou ik iedereen die geinteresseerd is in onderwijs aan willen ra den dit boek te lezen maar ik wil daarbij dan nog wel het volgende ver tellen jansen laat op overtuigende manier zien welke sociale betekenis bepaalde klassesituaties hebben wat je als lezer na kennisname daa rv an graag zou willen weten is wat je er verder mee moet doen je zou je bij voorbeeld af kunnen vragen hoe je bepaalde types communicatiesitua ties die jansen beschrijft systematisch zou kunnen vermijden als de cul turele orientatie die eruit spreekt je niet zint of als dat wel het geval is hoe je die situaties dan zou kunnen stimuleren daarover zegt het boek weinig of niets simpel en alleen omdat jansen zich niet bevoegd acht op het terrein van de methodiek en de didactiek voorlopig blijven we dus wel met die vragen zitten met jansen kunnen we alleen maar hopen dat mensen die zich op dat terrein beter thuis voelen zich aangesproken zullen voelen door de uit daging van onze bevindingen en zullen proberen om er didaktiese kon sekwenties aan te verbinden pag 9 theo jansen ideologische aanpassing in het basisonderwijs observaties in vier scholen nijmegen werkuitgave sun 1975 164 pag prij s f 12 50 bernard schut onderstanding mass medi a je kunt er natuurlijk over twisten of er in het moedertaalonderwijs aan dacht moet worden besteed aan massa media krant radio televisie en dergelijke maar ik neem aan dat veel moer lezers mijn standpunt delen en dat er bij hen eveneens een grote behoefte bestaat aan bruikbaar les materiaal 38 toevallig liep ik tegen twee amerikaanse schoolboeken aan die naar mijn mening aan deze behoefte tegemoet komen ze bevatten talloze bruikbare lessuggesties vandaar deze korte bespreking het gaat om onderstanding mass media van jeffrey schrank en newspaper work shop van howard f decker het eerste is van 1975 en bevat 260 pagina s het tweede van 1972 en bevat 152 pagina s beide zijn bestemd voor het voortgezet onderwijs decker voor de eerste klassen schat ik schrank voor de derde klas en hoger beide zijn doe boeken met veel opdrachten vooral gericht op het zelf verwerven en vervolgens toepassen van informatie schrank geeft meer achtergrondinformatie aan de leerling steeds bijzonder leesbaar schrank biedt uberhaupt meer dan decker allereerst beperkt decker zich tot een medium de krant terwijl schrank er een achttal de revue laat passeren maar decker is ook veel technischer bij hem leer je vooral hoe een krant in elkaar zit schrank gaat het er allereerst om dat leerlin gen zich in hun situatie bewust worden van de invloed van massa media hij zit dan ook veel meer op de lijn van bijvoorbeeld van lint wat mot die goser van me levende talen 297 april 1973 stelt vragen naar emoties waaraan geappelleerd wordt naar verborgen waarde oorde len en dergelijke kortom schrank reikt verder en tenslotte docenten die voorstander zijn van projectonderwijs en een leerstofgebied als massa media lijkt mij bijzonder geschikt voor pro jectonderwijs zullen zeker met schrank uit de voeten kunnen jeffrey schrank onderstanding mass media national textbook compa ny 8259 niles center road skokie illinois 6007 6 howard f decker newspaper workshop understanding your newspa per globe book company 175 fifth avenue new york ny 1001 0 jan sturm sociolinguistiek voor moedertaaldocenten hans verweij feministen staan vaak op gespannen voet met de taal een van de ste nen des aanstoots is het feit dat je de mens zegt wanneer je een man of een vrouw bedoelt maar het mens uitsluitend als het over een vrouw gaat r reinsma wijze vrouwen en witte pieten in nrc handelsblad 2 februari 1977 als je feminist of niet over dit boeiende probleem dat je door je krant wordt aangeboden wil na denken ben je op je eigen manier bezig met sociolinguistiek maar zonder dat je dat misschien weet doe je dat veel vaker zeker als je iets met onderwijs te maken hebt om maar te zwijgen van moedertaalon derwijs 39