Van boek naar doek. Een filmproject met twee klassen uit het zesde jaar ASO.

Publicatie datum: 1997-03-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 4
Pagina’s: 45-49

Documenten

van boek naar doek een filmproject met twee klassen uit het zesde jaar aso ma rtien gee rts in het kader van het algemene jaarthema rim en literatuur organiseerde de open bare bibliotheek van beringen in het schooljaar 95 96 een wedstrijd onder de titel van boek naar doek met deze wedstrijd richtten zij zich tot jongeren tussen 14 en 18 jaar scholen in de omgeving werden gepolst of ze aan het project wilden deel nemen de bedoeling was in klasverband een fragment uit een bestaande roman om te vormen tot een kortfilm van tien minuten natuurlijk moest dit stukje film een afgerond zelfstandig geheel zijn omdat ik het een leuk en interessant idee vond hapte ik onmiddellijk toe zonder goed te beseffen waaraan ik begon waarom begin je eraan het te doen was de kans die een filmpro ject me bood om de hele klas samen aan en aantal zaken had ik vooraf wel een concreet project te laten werken ver der vindt elke leerling wel taken die hem of goed overwogen ten eerste kon ik haar liggen de te verdelen taken zijn zeer rekenen op de hulp van een colle verscheiden en talrijk daarnaast kan je ga die op filmtechnisch gebied erg goed op de hoogte was allerlei werkvormen en inhouden rond een thema bundelen en functioneel lesgeven verder zou ik zoveel mogelijk aan zo wordt het een boeiende onderneming de leerlingen zelf overlaten zodat het voor beide partijen hun film zou worden ik wist ook dat er in de twee klassen veel potentieel aanwezig was het zou een gepaste uitdaging voor hen zijn hoe ga je te werk de mogelijkheden die zulk een project bin projectvoorstelling en keuze nen de lessen nederlands biedt zijn veler lei leerlingen moeten samenwerken cre de eerste stap is het project voorstellen aan atief zijn teksten lezen een scenario de leerlingen willen ze aan een filmproject schrijven discussieren beslissingen ne meewerken ook buiten de lessen willen men taken verdelen plannen afspraken ze er tijd en energie insteken je moet hen maken verantwoordelijkheid opnemen als leerkracht duidelijk maken dat het een acteren de vier vaardigheden spreken werk van lange adem zal worden en dat het luisteren lezen en schrijven komen door niet altijd even leuk is er wordt ook al een elkaar aan bod mijn belangrijkste reden om ruw tijdsschema opgesteld mijn twee maart april 1997 nummer 4 26 e jaargang klassen zeiden ja de ene al met meer film en literatuur hoe je een scenario enthousiasme dan de andere en dat zou schrijft spanningsopbouw wat een close zo blijven gedurende het hele project shot is enzovoort een tweetal lessen al wat je denkt dat de leerlingen nodig hebben dan ga je onmiddellijk over tot de keuze om het project te doen slagen komt hier van het boek er moet immers tijd zijn om aan bod natuurlijk kan er later nog aange het boek te laten lezen het fragment te kie vuld worden het is interessant om in dit zen en voor iedereen te kopieren vertrek stadium vakoverschrijdend te werken mijn ken van een boek heeft veel voordelen ten collega esthetica tevens geroutineerd eerste ben je onrechtstreeks ook met litera filmer gaf meer gespecialiseerde informatie tuur bezig je hebt de gelegenheid om met en gebruikte beeldmateriaal om verschillen de leerlingen te spreken over de verschillen de filmtechnieken te tonen de functie van en gelijkenissen tussen literatuur en film achtergrondmuziek te verduidelijken en der meer nog ze voelen het terwijl ze werken gelijke zaken meer aan hun scenario het is ook een ideaal ver trekpunt omdat de leerlingen geleid vrij zijn het is ideaal als iedereen het boek gelezen ze kunnen creatief zijn maar binnen heeft voor je begint aan het scenario maar bepaalde grenzen dat maakt het voor hen bij ons was dat niet gelukt omdat het op stukken gemakkelijker dan wanneer ze zelf korte tijd moest gebeuren daarom beslis een verhaal moeten mogen verzinnen ten de leerlingen die het betreffende boek binnen een week gelezen hadden in elke in de ene klas was het boek snel gekozen klas een vijftal en ikzelf welk fragment we gewoon omdat er slechts een voorstel was zouden verfilmen uit 1984 kozen we niet dat unaniem werd goedgekeurd het zou een fragment maar enkele fragmenten die een fragment uit 1984 van george orwell we aan elkaar regen tot een geheel uit de worden we hebben de verfilmde versie decamerone werd het verhaal de reeen bewust niet bekeken moeder gekozen de fragmenten werden gekopieerd en die moest iedereen dan wel in de andere klas duurde de selectieproce lezen tegen de volgende les ik besteedde dure iets langer ongeveer anderhalve les een les per week aan het project de leerlingen kwamen met heel wat titels op de proppen bij de vraag of ze ook dachten dat hun boek te verfilmen zou zijn het scenario schrijven vielen er al enkele van de lijst er bleven nog een tiental boeken over we besloten dat het schrijven van het scenario vormt de iedereen die wilde dat zijn haar boek geko derde stap hiervoor verdeelde ikzelf de zen werd tijdens een volgende les zijn boek klassen in vijf groepjes van vijf personen je zou verkopen door middel van een korte kan immers moeilijk met 25 mensen aan voorstelling en argumentatie daarna zou er een scenario werken ik zorgde ervoor dat gestemd worden de winnaar was een de groepjes ongeveer gelijkwaardig waren nog te kiezen verhaal uit de decamerone extraverte en stillere leerlingen samen jon van boccaccio gens en meisjes gemengd ai snel werd duidelijk dat het scenario schrijven best in twee fases onderverdeeld werd als de leer een beetje theoretische lingen allemaal veel werk stoppen in het achtergrond grondig uitwerken van een scenario en de keuze tussen de scenario s komt pas daar de volgende stap is de algemene uitleg na dan is er veel overbodig werk geleverd over de gelijkenissen en verschillen tussen in twee fases werken bespaart dus tijd het 26a jaargang nummer 4 maart april 1997 heeft ook tot gevolg dat iedereen aan het en in welke vorm of gooien we dat over uiteindelijke scenario gewerkt zal hebben boord en de leerlingen maakten een schets van hoe zij het verhaal in beeld zou in de eerste fase schrijven alle leerlingen den brengen een algemeen scenario ze geven weer hoe zij willen dat het verhaal verfilmd wordt met na deze ruwe schets volgt er weer een een inleiding midden en slot zonder details voorstellingsronde en een stembeurt het over camerastandpunten timing een scenario dat het haalt wordt in deze twee tweetal lessen zo krijgen zij een overzicht de fase in stukken verdeeld en door de ver over het geheel als je het scenario onmid schillende groepjes verder uitgewerkt een dellijk gedetailleerd gaat uitwerken zie je tweetal lessen wat het concrete scenario door de bomen het bos niet meer voor de betreft gebruikten we de volgende indeling reeenmoeder bijvoorbeeld werden in deze en die was heel werkbaar voor de leerlin eerste fase onder andere de volgende vra gen ter illustratie is in bijlage een uitge gen besproken actualiseren we het verhaal werkt voorbeeld van de inleiding van 1984 of niet houden we het raamverhaal erbij opgenomen scene shot duur camerastandpunt beeld tekst en geluid we hielden het onderdeel tekst bewust en regisseur nodig iemand die het draai heel algemeen de leerlingen die zouden boek bijhield mensen voor decor en rekwi acteren moesten hun tekst zelf schrijven sieten kostuum en grime een camerahulp zo zouden de woorden hun gemakkelijker er moest muziek gekozen worden en een in de mond liggen en zou hun spel natuurlij generiek gemaakt wie wilde acteren ik ker worden we benadrukten dat tekst niet stelde de verschillende taken voor en ach het belangrijkste was maar dat de beelden teraf konden de leerlingen zelf kiezen wat moesten spreken vaak werden vlak voor ze wilden doen als het ging om groepjes de opnames nog wijzigingen aangebracht leerlingen zoals bijvoorbeeld voor decor en maar altijd in samenspraak met de acteurs rekwisieten stelde ik een verantwoordelijke aan de taakverdeling op dit moment komt de belangrijkste steun en toeverlaat van de leerkracht op de prop tussen de twee fases in hielden wij een ver pen de scenarioverantwoordelijke deze gadering in verband met de taakverdeling persoon loopt door de klas gaat bij de ver het scenario begon vorm te krijgen en ik schillende groepjes kijken en zorgt ervoor wilde graag weten waar ik aan toe was en dat de verschillende onderdelen van het wie welke verantwoordelijkheden zou opne scenario goed op elkaar aansluiten hij of zij men er was een scenarioverantwoordelijke verzorgt ook de definitieve versie van het wv jvi maart april 1997 nummer 4 26 e jaargang scenario deze leerling die het scenario je moet er wel rekening mee houden dat goed kent wordt later tijdens het filmen de opnames met een grote groep veel meer regisseur of regie assistent het spreekt tijd in beslag nemen dan een scene met vanzelf dat het iemand moet zijn die tijd in slechts twee personages het project wil steken beslissingen kan nemen maar ook rekening kan houden met als alles goed voorbereid is als iedereen anderen in mijn geval bood in elke klas de zijn verantwoordelijkheid opneemt en als je geknipte leerling zich aan niet te vaak van locatie moet wisselen dan kunnen de opnames vlot verlopen natuur als leerkracht kan je deze functie ook opne lijk verwachten de leerlingen dat het nog men maar dan neem je sowieso nog meer gemakkelijker en sneller gaat het woord werk op je schouders en wordt de film al film roept bij hen allerlei romantische vlug meer jouw film dan die van de leerlin ideeen op en afzien hoort daar niet bij het gen voor hun motivatie is het heel belang blijft een feit dat bepaalde scenes tien keer rijk dat ze voelen dat je hen vertrouwt en overgedaan moeten worden en dat leerlin hen zoveel mogelijk laat doen ik was er wel gen en jijzelf ook moe worden maar als altijd om alles op te volgen en om raad te het resultaat bevredigend is voelt iedereen geven wanneer gewenst natuurlijk hangt zich goed en is dat alles vlug vergeten als het ook van de klas af en van meer subjec leerkracht vraagt het natuurlijk een hele tieve factoren hoeveel je hen in handen tijdsinvestering maar anderzijds ben je met geeft bij de ene klas heb ik mij meer met iets boeiends bezig en heb je een intenser het hele proces bemoeid dan bij de andere contact met de leerlingen klas de opnames wat levert het op na nog enkele vergaderingen om afspraken te maken konden de opnames beginnen als ik zie wat er allemaal uit de leerlingen is eindelijk voor de meeste leerlingen er gekomen andere talenten en vaardigheden werd geregisseerd gefilmd de shots wer die belicht worden dan de puur intellectu den gefilmd in de volgorde waarin ze ook in ele denk ik dat ze er rijker van geworden de film voorkwamen op deze manier was zijn ik was blij verrast over de grote overtui het verloop van de opnames voor de leerlin ging waarmee bepaalde leerlingen acteer gen duidelijk en bleef het monteerwerk den leerlingen bekijken elkaar op een beperkt de meeste stukken werden buiten andere manier achteraf hebben ze ook de lesuren opgenomen voor en na school minder moeite met expressie oefeningen tijd tussen de middag en dan waren het is net alsof bepaalde remmingen door enkel de betrokken acteurs de regisseur en broken zijn en als ik zie met hoeveel ikzelf aanwezig we kregen van de directeur enthousiasme en creativiteit een van de een halve dag vrij voor de opnames met de klassen zich achter het project gezet heeft hele klas we hadden ervoor gezorgd dat dan ben ik ontzettend blij dat hun inzet ook elke leerling toch minstens even in beeld beloond werd met de hoofdprijs de reeen zou komen voor de ene klas gebeurde dat moeder uit de decamerone is uiteindelijk tijdens de twee minuten haat 1984 en de omgevormd tot een grappige kortfilm met andere leerlingen waren allemaal aanwezig soapallures en dan is de droom voorbij op een bruiloftsfeest de reeenmoeder die en het is allemaal hun werk ze mogen er halve dag was voor mijn klassen genoeg fier op zijn 26e jaargang nummer 4 maart april 1997 ik zou iedereen aanraden om iets soortgelijks beeld van oktober tot eind januari besteed je te doen als je een klas hebt die dat graag een lesuur per week aan de film dan moet doet en er echt aan wil werken in het zesde het scenario af zijn de taken verdeeld en de jaar moet je rekening houden met de andere opnames gepland in februari en maart kan activiteiten zoals een sinterklaasfeest chry er dan gefilmd worden sostomos of 100 dagenviering allerlei reizen in zulke gevallen moet je zeker goed plan zij die zich geroepen voelen veel succes nen en het zwaartepunt van het project ver ermee schuiven naar een rustiger tijdstip bijvoor martien geerts rodestraat 1 3290 schaffen biest tusse door centrum voor beroepsvervolmaking leraren het centrum voor beroepsvervolmaking leraren van de universitaire instelling antwerpen organiseert tijdens de komende maanden onder meer de volgende cursussen voor leerkrachten nederlands taakgericht werken met teksten een weg naar taal vaardigheid via een taakgerichte aanpak de vaardigheid ontwikkelen om uit allerhande teksten precies die informatie te halen die we nodig hebben of die anderen van ons vragen dat is het hoofdonder werp van deze cursus deze namiddag heeft in eerste instantie een informatief karakter maar wordt zoveel mogelijk op een interactieve manier opgezet leiding nora bogaert greet goossens datum 14 mei 1997 van 14 tot 17 uur vakoverschrijdend communicatie tussen directies leerkrachten en leerlingen vanuit de communicatiewetenschap zijn een aantal hanteerbare modellen ontwikkeld die prak tisch bruikbaar zijn om de communicatie in de school te verbeteren en conflicten te voorkomen data 16 23 en 30 april 1997 telkens van 14 tot 17 uur panelavond het jaarverslag van de vlaamse gemeenschapsinspectie een leesgroep zal het rapport van de vlaamse gemeenschapsinspectie aan de minister van onderwijs vanuit diverse invalshoeken in detail doornemen en met de deelnemers bespreken datum 20 mei 1997 van 19 tot 22 uur informaticatoepassingen word onder windows data 13 20 27 mei en 3 juni 1997 telkens van 19 tot 22 uur uarcanmecursus 1 en 2 juli 1997 telkens van 9 30 tot 16 30 uur word gevorderde functies data 14 21 en 29 mei 1997 telkens van 19 tot 22 uur inlichtingen en inschruvingen uia cbl universiteitsplein 1 2610 witrijk tel 03 820 29 60 r r r r n r r a l e r a r rr r a q r o rr v ti r maart april 1997 nummer 4 26e jaargang