Van plagiaat naar eigen originele teksten

Samenvatting:
Als leerlingen teksten schrijven op basis van bronnen blijven zij erg dicht bij de bronteksten. De verwerking van de bronnen ontstijgt niet vaak het niveau van reproductie. Het lijkt erop dat de bronnen niet altijd goed begrepen en geïnterpreteerd worden. Leerlingen nemen citaten op en parafrases die geen wezenlijke ondersteuning van een betoog zijn. De leerlingen lijken niet goed te weten hoe ze met behulp van bronnen een eigen tekst moeten construeren.
In dit ontwerp wordt tekstbegrip vergroot door middel van visualiseringstaken en observerend leren en het aanleren van strategieën om informatie te selecteren, ordenen en integreren.
Na afloop van de lessenreeks bleken de teksten vooruit te zijn gegaan op de aspecten samenhang, ondersteuning van citaten en parafrases, en de toevoeging van eigen inzichten in het onderwerp.
De redactie schrijft:
Het aanleren van het selecteren van relevante informatie uit bronnen en het plaatsen ervan in een eigen structuur (synthesetekst schrijven) is o.a. van belang voor vervolgopleidingen maar deze vaardigheden worden lang niet altijd expliciet aangeleerd (op basis van onderzoeksliteratuur). Behalve een gedegen analyse van de problemen die zich voordoen bij het leren schrijven van syntheseteksten is interessant aan dit ontwerp de aandacht voor het bevragen van ervaringen van leerlingen: wat vonden ze leerzaam ( sorteren van teksten, en visualiseringstaken zoals Venndiagram en mindmap) en wat vonden ze aantrekkelijk : eveneens het sorteren van teksten en de visualiseringstaken. Sterk aan dit ontwerp is dus de variatie in leeractiviteiten. Het ontwerp heeft dan ook geleid tot vooruitgang van de teksten op diverse aspecten
Verrassend was dat, itt wat uit vakliteratuur blijkt, feedback geven en ontvangen niet als erg leerzaam ervaren werd; auteur geeft daar zelf verklaringen voor, dus het kan interessant zijn daar nader op in te gaan. Ook de keuze van bronnen (onderwerpen uit de neerlandistiek) viel niet heel erg goed. Prettig is dat er een docentenhandleiding en lesmateriaal aanwezig zijn.
Vervolgonderzoek: Deze lessenserie aanpassen voor andere leerjaren dan vwo 5 en andere andere vakken lijkt de moeite waard.
Verbindingen met WODN site: Zo kan het ook: feedback geven, synthese teksten rangschikken, observerend lezen; Handboek: observerend leren, schrijfprocessen