Verbaal werkgeheugen groeit van meer taalaanbod

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 3
Pagina’s: 7-9
i 5 c u 5 5 e n het v a k zeker analfabete nt2 leerders hebben worden over de verwachtingen die wij international review of applied linguistics in weinig of geen kapstokjes in het hoofd als docent van alfacursisten hebben language teaching 16 15 25 om leerstof aan op te hangen goede of deze tot ongewenst vervolggedrag kurvers j en w stockmann 2009 docent begeleiding om enigszins te leiden wat we hier als docenten aan alfabetisering nt2 in beeld leerlast en ieren leren is hier van cruciaal belang kunnen doen en hoe een rijkere succesfactoren rapport universiteit van ook leeftijd speelt hierbij een grote rol leeromgeving hierbij een prominente tilburg hoe ouder men is hoe moeilijker een rol kan spelen pimsleur p 1964 language aptitude leerproces verloopt zie ook resultaten battery new york van het leerlastonderzoek van kurvers literatuur pimsleur p 1966 testing foreign stockmann 2009 wanneer carroll j en s sapon 1959 modern language leaming in a valdman red verwachtingen te hoog gesteld worden language aptitude test new york trends in language teaching new york wat niet ondenkbaar is bij deze lage deutekom j 2008 fc sprint grenzeloos 175 214 doelgroep met vele leerblokkades leren amsterdam boom rosenthai r en l jacobson 1968 blijven succeservaringen uit en schieten fcsprint2 nlj pygmalion in the classroom crown house we ons doel voorbij in elk geval lijkt dweck c 2006 mindset the new publishing het zeer op zijn plaats dit nader te psychology of success new york ballantine onderzoeken books noot intussen zou er in docententeams een neufield g 1978 a theoretica perspective i zie ook de filmpjes op de site van discussie op gang gebracht moeten on the nature oflinguistic aptitude fc sprint fcsprint2 nl el e z e n verbaal werkgeheugen groeit van meer taalaanbod het verbale werkgeheugen van een kind is een goede voorspeller van woordenschatontwikkeling zowel in de eerste als in een tweede taal dat was al bekend ook bij volwassenen is er een relatie tussen verbaal werkgeheugen en kennis van de tweede taal gevonden onduidelijk was nog wel in welke mate ervaring met de taal in kwestie een rol speelt in de groei van dat werkgeheugen een pas verschenen proefschrift over de groei van het verbale werkgeheugen bij kinderen verschaft weer wat meer inzicht jeanne kurvers i universiteit van tilburg in een eerder nummer van alfa nieuws 2007 2 is verwerken al geruime tijd gaat men ervan uit dat dit verbale geschreven over de rol van het verbale kortetermijngeheugen werkgeheugen een belangrijke rol speelt bij taalverwerving ook wel het verbale werkgeheugen genoemd in relatie tot het dus ook bij het leren van een tweede taal dat verbale leren van een tweede taal het verbale werkgeheugen moet werkgeheugen bestaat uit twee delen een opslagdeel waarin je je voorstellen als een onderdeel van het werkgeheugen de klankvorm van de talige informatie even wordt opgeslagen lat ook een visuele component heeft dat heel kort en een deel dat deze informatie repeteert zodat die niet talige informatie vasthoudt om die vervolgens te kunnen verdwijnt dat wordt de fonologische lus genoemd mensen alfa nieuws nummer 3 september 2010 1 1 elezen verschillen in de mate waarin ze heel kort talige informatie het nazeggen van nonsenswoorden die veel op nederlandse kunnen vasthouden de capaciteit van het werkgeheugen woorden leken nederlandse pseudowoorden en een taak uit heel lang dacht men dat dit alleen een kwestie was van woorden die veel op turkse woorden turkse pseudowoorden aangeboren zijn de een kan nu eenmaal bijvoorbeeld vier leken messer onderzocht daarnaast de aard en mate van het woorden kort onthouden de ander gemakkelijk zes maar het taalaanbod in de gezinnen van de kinderen en ze mat ook drie was al langer de vraag hoe het nu precies zit met die relatie jaar op rij de woordenschat van de kinderen in het nederlands tussen verbaal werkgeheugen en woordenschat beinvloedt en bij de turkse kinderen ook in het turks alleen de capaciteit van het werkgeheugen de groei van je wat bleek allereerst bleek dat de kinderen weliswaar woordenschat of zou het ook anders kunnen zijn kan het onderling verschilden in de pure capaciteit van het ook om tweerichtingsverkeer gaan een grotere capaciteit van werkgeheugen de een kan wat makkelijker nieuwe talige het werkgeheugen beinvloedt de woordenschatverwerving informatie even vasthouden dan de ander maar als groep maar omgekeerd kan meer kennis van klankpatronen van verschilden de turkse kinderen niet van de nederlandse een taal in het langetermijngeheugen dat is de fonotactische kinderen er waren dus geen etnische verschillen in de kennis ook de capaciteit van het werkgeheugen vergroten pure capaciteit bovendien veranderde dit pure deel van de uit onderzoek bij volwassenen was immers al gebleken dat capaciteit niet in de loop van die drie jaar dat is kennelijk ze minder fonotactische kennis hebben van een tweede taal een stabiele capaciteitsfactor op de tweede plaats wat het dat is dan een dubbel risico want zo zegt messer niet alleen fonotactische deel van het werkgeheugen betreft waren wordt de tweede taal minder beheerst als gevolg van minder de nederlandse kinderen beter in het even onthouden van aanbod maar ook het systeem om de tweede taal uit aanbod woorden die op nederlandse woorden leken en de turkse te leren waarbij het werkgeheugen dus een belangrijke kinderen konden beter turkse pseudowoorden onthouden rol speelt j k heeft minder capaciteit waardoor het leren bovendien en dat is belangrijk vond zij dat dit deel van het minder efficient verloopt p 231 werkgeheugen in de loop van die drie jaar wel groeide en dat of de capaciteit van het werkgeheugen inderdaad beinvloed die groei samen bleek te hangen met het taalaanbod dat de wordt door kennis van een taal zou je bijvoorbeeld kunnen kinderen kregen hoe meer aanbod hoe groter kennelijk dit onderzoeken door tweetalige kinderen een tijdje te volgen deel van de capaciteit van het verbale werkgeheugen in hun taalontwikkeling en te kijken hoe het zit met de dus hoe meer taalaanbod iemand krijgt hoe groter op capaciteit van het verbale werkgeheugen voor klankpatronen zichzelf al de groei van de woordenschat zal zijn maar die meer vertrouwd zijn bijvoorbeeld die van de eerste bovendien groeit dan ook nog de capaciteit van het taal en klankpatronen die niet of minder vertrouwd zijn werkgeheugen dat het vervolgens weer mogelijk maakt dat je totaal onbekende klankpatronen of klankpatronen die veel sneller woorden uit een tweede taal leert deze uitkomsten in de tweede taal voorkomen je splitst bij het meten dus lijken heel aardig aan te sluiten bij wat ineke van de craats de capaciteit van het verbale werkgeheugen op allereerst en ik een paar jaar geleden vonden in een onderzoek onder in een pure maat die niet beinvloed kan zijn door al eerder alfabetiseringscursisten ook wij vonden grote verschillen verworven kennis van de taal bijvoorbeeld omdat je kinderen tussen individuen in de capaciteit van hun werkgeheugen woorden laat herhalen die helemaal niet voor kunnen komen wij maten alleen met pseudowoorden die op nederlandse in hun taal zoals bijvoorbeeld p fp in het nederlands en woorden leken ook stelden wij vast dat de capaciteit van het in een maat die wel beinvloed kan zijn door de kennis over werkgeheugen groter was naarmate de cursisten op een hoger die taal die al in je langetermijngeheugen zit bijvoorbeeld niveau van mondeling nederlands waren dus meer aanbod herhalen van zwop dat lijkt op een nederlands woord dat hadden gehad maar ook constateerden wij dat de samenhang laatste de fonotactische kennis dus wordt mede bepaald tussen de verbale geheugencapaciteit en woordenschat door de mate waarin je ervaring hebt opgedaan met een taal lager was dan men vaak bij kinderen vindt en opmerkelijk taalaanbod genoeg vonden wij een sterkere relatie met technisch lezen dat ging marielle messer doen in haar onderzoek ze volgde woordlezen op tempo dan met woordenschat groeit het een groep nederlandse en turkse kinderen tussen hun derde verbale werkgeheugen in een tweede taal minder makkelijk en hun zesde jaar waarbij ze drie jaar op rij de capaciteit als je ouder bent en moet je dan bij wijze van spreken de van het verbale werkgeheugen vaststelde een sub taak klanken ook voor je kunnen zien op papier om je eigen bestond uit het nazeggen van nonsenswoorden met klanken werkgeheugen te ondersteunen een interessant onderwerp die in geen van de talen voorkwamen een taak bestond uit om in vervolgonderzoek nog eens op door te gaan 8 a lfa nieuws nu mmer 3 se september p 2010 leze n messer m 201 verbal short term memory and vocabulary kurvers j en craats i van de 2008 what makes the illiterate development in monolingual dutch and bilingual turkish dutch language learning genius in m young scholten red low preschoolers proefschrift universiteit van utrecht educated second language and literacy acquisition durham pp 49 57 o it het v kleurig geletterd alfacursisten en poezie dat kan alfacursisten en beeldende kunst dat kan ook het bewijs wordt geleverd door centrum voor basiseducatie cbe antwerpen in het voorjaar van 2010 liep daar het project kleurig geletterd niet minder dan tachtig alfacursisten werkten een maand lang aan hun eigen gedichten en kunstwerken hoe dat in zijn werk ging verneemt alfa nieuws van tania polak educatief medewerkster bij cbe en initiatiefneemster van het eerste uur tania polak centrum voor basiseducatie antwerpen ya i de kiem van het project kleurig geletterd smaakte natuurlijk naar meer therapeute lin verheyen ligt in 2009 in dat jaar werden we dienden een project in bij het de resultaten die de cursisten aan het de alfalesgevers van ons centrum postfonds voor alfabetisering dat eind van de workshops neerzetten uitgenodigd om met hun klas deel te is een fonds dat in 1988 op initiatief waren verbluffend een groots opgezette nemen aan de wedstrijd het vreemde van de belgische post opgericht werd tentoonstelling volgde daarover verderop gedicht deze poeziewedstrijd wordt en nu beheerd wordt door de koning in dit artikel meer maar laten we eerst jaarlijks in antwerpen georganiseerd door boudewijnstichting jaarlijks ri cht even stilstaan bij het proces zelf hoe het august vermeylenfonds en het huis het postfonds een oproep tot het gingen onze twee hoofdrolspelers van het nederlands de wedstrijd richt publiek om innoverende projecten jan en lin te werk hoe pakten ze de zich vooral op cursisten die nt2 volgen voor de alfabetisering van jongeren en workshops concreet aan en wat is hen nt2 dus niet enkel alfa volwassenen in te dienen het project het meest bijgebleven aan hun uren met het spreekt vanzelf dat wij een beetje kleurig geletterd was geboren de opzet onze cursisten eerst laten we jan aan het scep ti sch stonden tegenover die ging een stapje verder niet alleen poezie woord uitnodiging gedichten dat is toch meer maar ook beeldende kunst behoort tot de iets voor gealfabetiseerde cursisten mogelijkheden van onze cursisten dag jan de naam van jouw organisatie onze cursisten kunnen amper lezen en tachtig alfacursisten van ons jeugd en poezie zegt het al jullie wer schrijven hoe zouden ze in centrum namen in het kader van het ken meestal met kinderen en jongeren s hemelsnaam poezie kunnen maken project kleurig geletterd deel aan vier waarom dan laaggeletterde anders nu we waagden de sprong en hebben opeenvolgende workshops die vonden taligen het ons niet beklaagd we stonden er plaats in maart 2010 in de eerste twee ook voor die doelgroep kan poezie belangrijk dan ook niet alleen voor er was in workshops onder begeleiding van jan zijn vooral voor die doelgroep poezie inhoudelijke ondersteuning voorzien door geerts van jeugd en poezie schreven schrijven is zoeken naar het juiste beeld de vereniging jeugd en poezie vzw een de cursisten gedichten in de laatste naar het mooiste woord in dat opzicht van hun medewerkers hielp de cursisten twee workshops werden de emoties zijn gedichten een gedroomd middel voor om de gedichten te maken het resultaat achter de gedichten visueel uitgedrukt anderstaligen om hun woordenschat uit een aantal van onze cursisten kaapte beeldende kunst dus dit gebeurde onder te breiden bovendien zit men voor een mooie prijzen weg met hun poezie dat de deskundige begeleiding van crea ti ef keer niet met handen en voeten gebonden alfa nieuws nummer 3 september 2010 9