Vergelijkenderwijs – Een bespreking

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 9-11
t h e t v e l d een bespreking vergelijkenderwijs vorig jaar verscheen bij uitgeverij boom van de hand van jenny van der toorn schutte een introductiecur sus nederlands voor chinezen omdat onder die doelgroep ook cursisten vallen die nog niet voldoende gealfabetiseerd zijn in het latijnse schrift bespreekt ineke van de craats in dit nummer met diverse bijdra gen over andersalfabeten lezers en schrijvers in een ander schriftsysteem de introductiecursus voor chinese tweedetaalleerders van jenny van der toorn vergelijkenderwijs ineke van de craats radboud universiteit nijmegen doelgroep lerende chinese cursist zoals het het wereldbeeld dat achter metaforen vergelijkenderwijs is bedoeld voor een belang van lettergrepen voor de schrijf en conceptuele systemen ligt bijvoor specifieke groep anderstalige nt2 leer wijze en de uitspraak van een woord beeld hoe deel je de werkelijkheid in ders die wel bekend zijn met de code de opbouw van een woord zowel wat kan grote invloed hebben op hoe nt2 van een schriftsysteem en die daarin betreft klanken als betekenisonderde leerders de nieuwe woorden verkeerd vlot kunnen lezen en schrijven zij heb len het onderscheiden en uitspreken begrijpen ben echter geen ervaring met het van een toonloze lettergreep aan het latijnse schrift dat gebaseerd is op de eind van een woord en de functie van een aanloopcursus koppeling van klanken en tekens hoofdletters en interpunctie de schrijf hoe groter de culturele afstand hoe eigenlijk kan niet gezegd worden dat motoriek op zich behoeft echter geen meer een nt2 cursist behoefte heeft chinese leerlingen andersalfabeten zijn speciale aandacht te krijgen voor deze aan een aanloopcursus of voortraject is aangezien het chinese schrift niet doelgroep alle chinezen zijn hun de opvatting van jenny van der toorn berust op een alfabetisch systeem waar leven lang bezig het aantal karakters in het laatste hoofdstuk van haar boek in fonemen spraakklanken een vaste dat ze kunnen schrijven uit te breiden cultuur en tweedetaalverwerving van combinatie vormen met grafemen let en te onderhouden want het gebruik harte aan te bevelen voor wie meer wil ters tegenwoordig hebben de meeste van een karakterschrift vraagt veel meer weten over de chinese cultuur en de chinezen op de lagere school wel ken van het menselijk geheugen dan een verankering daarvan in taal houdt zij nisgemaakt met het pinyin dat is een alfabetisch schrift een pleidooi voor zo n voortraject de alfabetisch hulpschrift dat gebruikt daarnaast zijn er specifieke moeilijkhe snelle confrontatie met functionele taal wordt om leerlingen te ondersteunen den die niet direct te maken hebben handelingen die benadering is ver bij de uitspraak van het mandarijn met lezen en schrijven maar wel van tegenwoordigd in veel gebruikte leer iedere chinees leert mandarijn schrij groot belang zijn voor de verstaanbaar gangen als ijsbreker en breekijzer laat ven maar hij spreekt vaak een ander heid van de chinese leerder voor geen ruimte voor het verwerken van de dialect of zelfs een andere taal en is dus nederlandse oren en dan zijn er taal en cultuurshock bewuste aan niet altijd bekend met de uitspraak van natuurlijk allerlei culturele verschillen dacht voor de verschillen tussen de taal de taal die hij schrijft het pinyin dient die tot uiting komen in de taal de ver en cultuur van nederland en het eigen om die uitspraak te leren iemand die schillende onderdelen van een naam land zou een manier kunnen zijn om pinyin heeft gebruikt heeft gemakkelij de volgorde van voor en achternaam de nieuwe kennis beter te verbinden ker toegang tot het latijnse schrift de tussenvoegsels de alfabetische orde aan de al bestaande kennis zo n traject maar er zijn heel wat meer moeilijkhe ning de beleefdheidsfrasen en de mate zou in de eigen taal van de nieuwko den te overwinnen voor een nederlands van beleefdheid die vereist is maar ook mers plaats moeten vinden en in het alfa nieuws nummer 4 november 2004 9 t h e t v e l d nederlands voor de nt2 docent en les 2 over cijfers en getallen terloops persoon en getal en evenmin een uit zou de volgende onderdelen moeten lezen we ook dat een chinees een boek gang voor de verleden tijd als zoiets in omvatten van achter naar voren leest en bij het de moedertaal kan worden uitgelegd is interculturele taalbeschouwing over tellen op de hand met de pink begint in ieder geval de aandacht van de cur eenkomsten en verschillen in de in les 3 komen de agenda en namen sist er een keer op gevestigd en is er structuur woordbetekenissen en uit voor dagen en maanden aan bod in minder kans op misvattingen drukkingen het chinees tel je gewoon de dagen en leren gebruiken van een nederlands de maanden dag een is maandag en wennen aan nederlands woordenboek of telefoonboek maand een is januari dan volgt een als het materiaal in de introductieperi uitspraaklessen specifiek gericht op aantal lessen over het nederlands ode wordt gebruikt is de cursist nog sprekers van dezelfde moedertaal steeds afgezet tegen het chinees over niet in staat veel van de nederlandse en voor chinezen verschil tussen het alfabet de uitspraak de klemtoon tekst te begrijpen maar dat is ook niet toonhoogte en idemtoon auditieve en woordbetekenis ik denk dat het veel het doel van het materiaal gewenning discriminatieoefeningen niet alleen onduidelijkheid kan wegnemen bij een aan hoe het nederlands ldinkt is dat gericht op het verschil tussen lange chinese cursist wanneer hij begrijpt wel daarom wordt er ook een cassette en korte klinkers of tussen de klin dat er in europese talen in principe bandje bij geleverd zodat de cursist de kers onderling maar die ook gericht geen relatie is tussen de woordvorm en nieuwe klanken en woorden zo vaak als zijn op uitspraak van de eindmede de betekenis vuur vulkaan en lucifer hij dat wil kan beluisteren het bandje klinker pak pakt kas kast niet niets zijn bijvoorbeeld drie aparte woorden wordt langzaam en duidelijk ingespro zelf zelfs win wind en toonloze let die in de vorm niets met elkaar gemeen ken de toon waarop dat is gedaan tergrepen hebben in de betekenis wel in het vind ik vaak die van een juf die een lessen in onze manier van taal leren chinees zijn de woorden voor vulkaan woorddictee geeft aan kinderen die nog en lucifer van vuur afgeleid maar net losse woorden kunnen lezen door het schrijven van vergelijkender les r6 is een introductie op het alfabe en schrijven als het om gewenning en wijs heeft jenny van der toorn de daad tische woordenboek een nederlandse versta vaardigheid gaat zouden dezelfde bij het woord gevoegd docent realiseert zich waarschijnlijk woorden van mij best op verschillende niet dat zelfs voor chinezen met een snelheden op verschillende manieren vergelijkenderwijs middelbare opleiding het werken met en door verschillende stemmen mogen het is duidelijk dat contrastiviteit een zo n woordenboek een nieuwe ervaring worden uitgesproken belangrijk didactisch middel is in de is die veel tijd zal kosten in het begin vooral de zinsintonatie vind ik nogal opvatting van de auteur dat komt tot in deze les gaat de auteur uitvoerig in eens onnatuurlijk dat is bijvoorbeeld uiting in de titel van het boek en in de op de informatie die het van dale het geval bij het thema zinnen maken gehele opzet van de cursus de linker basiswoordenboek biedt voor een woord op pagina 99 als je wilt weten welk pagina is in het nederlands gesteld de lemma afkortingen en tekens passe boek iemand leest vraag je welk rechterpagina in het chinees dat is ren de revue en tot slot kan de cursist boek lees je alleen in bijzondere heel handig en in de lijn van wat de oefenen situaties leg je de klemtoon op jij even auteur wil bereiken zo immers krijgen de lessen i en r8 gaan over grammati onnatuurlijk is het om de verledentijds de chinese cursist en de nederlandse ca maar dan alleen over enkele aspec uitgang te beklemtonen in ik werkte docent dezelfde informatie ieder in de ten waarmee een beginner al snel te zelfs als het voor didactische doelein eigen taal en ieder over de taal van de maken krijgt en die totaal anders zijn den is ander en de auteur legt veel uit veel in het chinees lidwoorden meervoud meer dan je als docent in een begin en werkwoordsvervoeging zulke ver wat vindt een chinese nieuw nerscursus kunt doen het boek je schillen kunnen leerders erg bezighou komer begint met enkele lessen over culturele den zonder dat een docent daar vol om eens te zien wat een chinese verschillen les r gaat over hoe nieuwkomer hier zelf mee kan heb ik l nederlandse namen zijn samengesteld doende op in kan gaan het chinees kent geen werkwoordsuitgangen voor het boek en het bandje aan xiao hua l a lf a nieuws nummer 4 november 2004 t h e t v e l d de klemtoon zoals we al aan het woord ver ge ten zagen kunnen nederlandse u ge tm gig l i lj ijtj g j f ij i hf ji lji ij eiljll 5t woorden uit meer stukjes bestaan zo u stukje noemen we een jl jili f fa j m lt1fjn 4 t i f ij il 1if l jhi l lettergreep er zijn ook veel woorden van een lettergreep net zoals i a ji lj tttt 1i a i lj4 j jilt 11 ia j gi lj lu man i3a in het chinees dat zijn vaak namen van mensen dieren en din vrouw j r a kat j ii hond lij p