Via werk naar werk – Ondersteuning bij taal en communicatie op de werkvloer

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 1
Pagina’s: 1-3
e r k n u t v 0 e r n g via werk naar werk ondersteuning bij taal en communicatie op de werkvloer de gemeente nieuwerkerk aan den ijssel is in het voorjaar van 2008 gestart met het elfde werkcenter in nederland werkcenter is een bedrijf waar laaggeschoolde werkzoekenden een contract van zes maanden krijgen ze kunnen er ervaring als werknemer opdoen om vervolgens vanuit die positie naar vast werk te solliciteren sinds september 2008 krijgen de werknemers zes uur per week les in de nederlandse taal en communicatie op de werkvloer stieneke baas is de docent coach en jacqueline veth begeleidt het traject vanuit het id college gouda in dit artikel volgt een kort verslag van de officiele opening van w rkcenter door toenmalig staatssecretaris aboutaleb en een uitgebreide schets van de opzet van de lessen stieneke baas werkcenter nieuwerkerk aan den ijssel jacquuine vethiid college gouda opening sinds een half jaar is werkcenter operationeel op het bedrijventerrein langs de a13 bij nieuwerkerk voor een periode van zes maanden worden uitkeringsgerechtigden er aan werk geholpen daarna krijgen ze begeleiding bij het vinden van vast werk zo wordt aan de ene kant tege moetgekomen aan de vraag van bedrijven naar personeel en aan de andere kant worden mensen zonder werk aan werk geholpen het geheel werkt onder de naam project prima een unieke brug tussen lokale werkgevers en werk zoekenden donderdag 2 oktober werd werkcenter offici eel geopend het was een feestelijke gebeurtenis compleet druk op de rode knop door aboutaleb met toespraken muziek en cabaret werknemers waren onder andere ingeschakeld als verkeersregelaars en garde werkcenter robeheren en ze hielpen in de bediening en bij technische werkcenter is opgezet om niet oflaagopgeleide werknemers klusjes staatsecretaris aboutaleb hield als belangrijke naar vast werk te begeleiden het gaat hierbij meestal om genodigde een vurig betoog over het belang om in onze ongeschoold werk soms zijn er mogelijkheden voor een samenleving zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen combinatie van werk en opleiding de werknemers werken in gezien het oplopende tekort aan arbeidskrachten in de werkcenter daarnaast krijgen ze begeleiding bij het sollicite nabije toekomst en wat is er beter dan werk te vinden ren en zoeken naar werk momenteel zijn er zo n 40 werkne door te werken samen met de wethouders van de ge mers tussen de 21 en s2 jaar in loondienst bij werkcenter ze meente nieuwerkerk en zevenhuizen moerkapelle ver komen uit tal van meest afrikaanse landen een aantal van richtte hij de officiele opening door een druk op de rode hen is zeer laag opgeleid en heeft kortgeleden een deel van knop het inburgeringexamen gedaan anderen zijn al langere tijd alfa nieuws nummer 1 februari 200g 1 e r k n u t v o e r n g in nederland in het bezit van een nederlands paspoort en weg naar ar tot op weg naar a2 en de tweede groep heeft langdurig werkeloos de werknemers verrichten werkzaam niveau a2 tot br in beide groepen zitten in principe twaalf heden als reclamefolders bijeenzoeken en vouwen buggydra personen uitbreiding tot zestien a zeventien personen is gers in elkaar zetten plastic bekers en andere spullen verpak mogelijk ken en post sorteren werkcenter haalt opdrachten binnen van derden en betaalt haar werknemers uit de inkomsten van hoe leer je door het te doen dit werk hier is geen subsidie voor nodig voor de begelei de enige manier om een baan te vinden en tegelijkertijd de ding naar werk is dat wel het geval dat wordt gesubsidieerd kennis van de nederlandse taal te vergroten is door oneindig met gelden die de gemeenten besparen op de uitkeringen te oefenen het programma is dan ook zeer praktisch van werkcenter is gunstig gelegen temidden van tal van bedrij opzet er staat telkens een thema centraal en er wordt gericht ven die langzamerhand van het bestaan van werkcenter op in de praktijk op de eigen werkvloer rond dit thema geoe de hoogte raken en die hopelijk in de nabije toekomst ook fend door situaties stap voor stap zelf te doorlopen oefenen de weg naar werkcenter zullen vinden wanneer zij werkne de werknemers zowel de nederlandse taal als een passende mers nodig hebben het is dan ook van belang dat de werk houding en passend gedrag in verschillende situaties nemers van werkcenter een goede bagage meekrijgen zodat men meer vertrouwen krijgt in personeel afkomstig van werkcenter de werknemers gaan vaak eerst op een soort oonnernen stage bij een bedrijf zodat van twee kanten kan worden bekeken hoe een en ander bevalt zo leerde de ervaring van de eerste maanden de leiding van werkcenter dat de meeste allochtone werknemers meer ondersteuning op het gebied van nederlandse taal en communicatie op de werkvloer nodig hebben er werd contact gelegd met het id college gouda om onder werktijd lessen taal en communicatie te lallgen s1el le 1 ii verzorgen i wao communicatieve vaardigheden op de werkvloer sinds begin september geeft stieneke baas twee ochtenden per week les in werkcenter de lessen richten zich in de eer ste plaats op samenwerking op de werkvloer hoe ga je met elkaar om hoe is je houding ten opzichte van je baas en je voorbeelden van lesonderwerpen zijn collega s waar bestaat communicatie uit welke sociale jezelf voorstellen aan nieuwe collega s vaardigheden heb je er bij nodig en wat voor gesprekken je afmelden ziek melden en beter melden voer je allemaal thema s die van belang zijn wanneer je in een boodschap aannemen een nieuwe baan goed wilt functioneren in de tweede plaats een telefonische boodschap aannemen staat het zoeken naar een vaste werkplek die zoveel moge iets vragen lijk bij de mogelijkheden van de werknemer past centraal een afspraak maken vanuit de vragen wat kan je wat wil je en wat zijn je omgaan met collega s mogelijkheden wordt gewerkt aan inzicht in eigen kwa praten met je baas liteiten en vaardigheden van de werknemer hieraan worden regels en gewoonten in bedrijven de vaardigheden rond het solliciteren gekoppeld de taalni rechten en plichten van werknemers veaus van de werknemers lopen sterk uiteen met ingang praten over arbeidsvoorwaarden van januari wordt de steeds groter wordende groep werkne loopbaanorientatie wat kan ik wat wil ik wat ga ik doen mers in tweeen gedeeld de ene groep heeft het niveau op orientatie op de bedrijven in de omgeving 2 a lf a nieuws nummer 1 februari 200g e r k n u t v o e r n g solliciteren advertenties lezen telefonisch solliciteren op kopdrachten er wordt gebruikgemaakt van diverse werk gesprek gaan boeken artikeltjes taal internetsites dvd s rollenspellen het doel van de lessen is dat een werknemer meer zicht en werkbezoeken om de relevante woordenschat uit te krijgt op de eigen wensen en mogelijkheden ten aanzien van breiden werk er wordt nagegaan welke vaardigheden voor een werk nemer gewenst zijn welke de werknemer al beheerst en de werkvloer als oefenterrein welke men nog moet oefenen door werkbezoeken aan het in de les geleerde kan direct op de werkvloer worden toe bedrijven kunnen de werknemers zich orienteren op moge gepast in de omgang met elkaar en met leidinggevenden lijke werkplekken wanneer er meer duidelijkheid is over was het tot nog toe zo dat werknemers uit hetzelfde land van welk werk geschikt en haalbaar is begint de zoektocht vanuit herkomst meestal met elkaar in de eigen taal spraken nu het tijdelijke werk op werkcenter naar vaster werk elders er wordt meer geprobeerd met iedereen in het nederlands te wordt gezocht naar nabijgelegen bedrijven waar het desbe spreken de lessen hebben eveneens een verbindende func treffende beroep met of zonder opleiding uitgeoefend tie men kent elkaars namen en krijgt meer interesse in wordt zo wordt een brug geslagen tussen de werknemers elkaar werknemers die de nederlandse taal beter beheersen van werkcenter en de lokale werkgevers dragen een steentje bij door andere werknemers te begelei den en te stimuleren van elk lesthema wordt een flap taalvaardigheden rond werk en loopbaan gemaakt de flap wordt in de bedrijfshal opgehangen zodat elk beroep kent zijn eigen vaktaal als lasser gebruik je men de hele week herinnerd wordt aan de begrippen rond andere woorden dan wanneer je in de kinderopvang actief het betreffende thema en men ermee kan oefenen bent een ober voert andere gesprekken dan een chauffeur nederlands wordt door deze maatregelen steeds meer de een assistent kok gebruikt andere materialen en apparaten voertaal op werkcenter binnen de veilige sfeer van dan een stratenmaker over welk beroep je het ook h ebt er werkcenter kan het geleerde via werkgerelateerde opdrachten wordt vaktaal gebruikt daarom is het belangrijk de woor in praktijk gebracht worden na uitgebreid oefenen met denschat uit te breiden gericht te oefenen met lezen en contact leggen en gesprekken voeren met collega s en lei schrijven maar vooral in gesprek te gaan dit gebeurt tij dinggevenden op werkcenter zelf gaat men vervolgens con dens de les maar ook daarbuiten door middel van praktij tact leggen met werkgevers en werknemers bij andere bedrij ven dit naar buiten treden blijft spannend er wordt een beroep op de eigen inzet gedaan maar er is nog ondersteu ning van verschillende kanten slot de lessen zijn op het moment van schrijven vier maanden bezig en de mensen zijn erg enthousiast door het samen volgen van de lessen en het samen praten over tal van zaken wordt de sfeer tijdens maar ook buiten de lessen steeds beter er wordt veel gelachen de onzekerheid om fouten te maken wordt steeds minder en men raakt gemotiveerder om aan zichzelf te werken de veranderende houding ten opzich te van elkaar en het vergaren van kennis en vaardigheden maken dat de werknemers in korte tijd zichtbaar steviger in hun schoenen staan in een volgend artikel zal alfa nieuws berichten over de verdere ontwikkelingen van deze werkne mers en de resultaten van hun zoektocht via werk naar werk j alfa nieuws nummer 1 februari 200g 3