Volksopvoeding

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 5
Pagina’s: 18

Documenten

volksopvoeding het ministerie van nederlandse cultuur stuurde ons de voorbije jaargang van zijn tijdschrift volksopvoeding ter inzage dit blad wordt uitgegeven door het bestuur voor volksontwikke ling en openbare lectuurvoorziening met redactionele medewer king vanuit nederland een greep uit deze laatste jaargang toont vol mende onderwerpen bijscholing in de sociaal culturele sector een kinderfilm beleid het medium tentoonstelling in het so cio culturele werk sociale vernieuwing sport en toerisme het leer recht het openbare bibliotheekwerk bejaardheid in kritisch perspectief kritiek op de verzorgingsstaat de maatschappelijke relevantie van archieven de uitwerking van decentralisatie op het plaatselijk sociaal culturele beleid en een themanummer over permanente vorming daarnaast nog discussiestuken en boek besprekingen de kwaliteit van deze bijdragen is erg degelijk met een even wichtige verhouding tussen theorievorming en praktische actie en beleid centraal in alle stukken staat de huidige visie op het maatschappelijke vormingswerk waarbij doelbewust gestreefd wordt naar de ontvoogding de zelfactiviteit en de zelfbepaling van onderling verschillende sociale bevolkingsgroepen en lagen speciaal in verband met dit vormingswerk toegespitst op volwas seneneducatie voortdurende vorming bibliotheekwezen en socio culturele animatie is dit tijdschrift interessant voor al wie zich betrokken voelt bij de sociale kant van opvoeding en vor ming ik vermoed dat veel von leden daar eveneens toe behoren het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar keurig uitgegeven kost 350 fr zonder de 6 btw en is te bestellen bij bestuur voor volksontwikkeling sainctelettesquare 13 1000 brussel tel 02 219 34 10 i illie van peer gezocht wij zijn dringend op zoek naar een tweede belgisch redactielid voor moer liefst iemand uit het heroeps kleuter of basisonderwijs wie heeft hiervoor belangstelling en tijd kontakt opnemen met dora smeesters dijkstraat 36 2950 hofstade tel 015 61 19 25 ic