VON-standpunt over spelling

Publicatie datum: 1994-11-01
Auteur: VON-bestuur
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 2
Pagina’s: 52-53

Documenten

52 geschud von standpunt over spelling voor professionele kwissers is de huidige nederlandse spelling ongetwijfeld een uiterst boeiende specialisatie maar niet iedereen is een beroepskwisser de meeste leerlingen en studenten die zich urenlange inspanningen getroosten om niet de beginselen maar de uitwassen van onze spelling onder de knie te krijgen zijn dat evenmin daarom plei ten wij als didactische vereniging voor een spelling die vooral gemakkelijk aan te leren is een systeem dat logisch en consequent in elkaar zit en dus door iedereen snel kan worden verworven zo komt er kostbare lestijd vrij die besteed kan worden aan het uit breiden van de schri ftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden van onze leerlingen hoe de struikelstenen van onze spelling op heldere wijze in kaart kunnen worden gebracht hoorde door deskundigen beoordeeld te worden het blijft des te meer betreurenswaardig dat hopelijk goed menende politici het ernstige werk van deze heren en dames reduceerden tot een inderhaast ineengeknutseld compromis het von bestuur via 24e jaargang nummer 2 nov dec 1994 nog meer verwarring in de les nederlands schoolboeken nog tot in de volgende eeuw in de oude spelling de invoering van de nieu mogelijk te willen houden de uit leerkrachten geverijen daarentegen zijn eerder we spelling gepland voor gebaat bij een lange overgangspe de vereniging voor het onderwijs volgend jaar dreigt voor riode in het nederlands von die de belangen van leraren nederlands chaotische situaties op de de uitgevers zullen minstens drie verdedigt is absoluut niet te spre scholen te leiden jaar nodig hebben om hun boeken ken over de spellingwijziging we aan te passen zegt van hoof vinden dat we nu al te veel tijd aan uitgeverijen van school maar dat betekent niet dat dan ook spellingproblemen moeten beste boeken zijn niet van plan de oude boeken van de scholen ver den aldus een woordvoerder dwenen zijn de gemiddelde voor elke leerkracht is het een om van de ene dag op de levensduur van een schoolboek is hele toer om alle uitzonderingen andere hun hele fonds aan vijf jaar maar kan ook veel langer erin te hameren toen bleek dat er te passen de verwarring zijn het zal waarschijnlijk tot in de een spellingkommissie werd opge volgende eeuw duren voordat de richt hadden we gehoopt dat er een zal alleen maar groter laatste boeken met de oude spelling eenduidiger spellingsysteem zou worden zegt de vereni volledig verdwenen zullen zijn op komen zodat we meer tijd zouden veel scholen zal het nog jarenlang hebben voor belangrijker zaken als ging van de leerkrachten behelpen blijven mondelinge en schriftelijke vaar nederlands ook bij wolters leuven staat men digheden maar het ziet ernaar uit niet te springen om alle boeken zo dat de situatie er nu hoegenaamd snel mogelijk aan te passen niet op zal verbeteren de aanbeve brussel verkoopleider fons lammertyn lingen zijn op drastische wijze opzij eigen berichtgeving van de edukatieve afdeling we geschoven en de verwarring zal hebben in ons fonds een kleine 600 alleen maar groter worden eze week raakte bekend dat titels die kun je onmogelijk alle dat de geplande overgangsperiode d de vier betrokken ministeries het eens zijn geworden over de aanpassing van de nederlandse maal in een keer gaan aanpassen jaarlijks worden niet meer dan 100 tot 120 uitgaven herdrukt normaal erg moeilijk zal verlopen staat nu al vast voor leerkrachten is het niet eenvoudig om leerlingen diets te spelling het groene boekje met de gezien wordt daar niets in gewij maken dat de spelling die in de les nieuwe schrijfwijze zal eind volgend zigd als dat nu wel zal gebeuren boeken wordt gehanteerd niet meer jaar verschijnen de uitgeverijen zal dat financiele konsekwenties korrekt is bovendien zullen de noch de schooldirekties zullen daar hebben en we zullen in elk geval leerkrachten om blunders te voor na onmiddellijk alle boeken aanpas proberen onze prijzen zo weinig komen zich de nieuwe spelling sen florent van hoog van de ant mogelijk te verhogen eerst zelf grondig eigen moeten werpse uitgeverij plantyn we gaan van hoof van plantyn geeft toe dat maken gezien het inkonsekwente ervan uit dat de overheid een over er voor leerkrachten en leerlingen karakter ervan geen eenvoudige gangsperiode plant waarin de nieu een verwarrende periode aanbreekt zaak de von woordvoerder hoopt we boeken en herdrukken geleidelijk ze moeten werken met boeken die dat de nascholingscentra voor kunnen worden aangepast niet meer volgens de officiele spel onderwijzers en leraren hieraan ling geschreven zijn en in het extra aandacht zullen besteden hoe lang die overgangsperiode zal slechtste geval zelfs met de twee want ik ben ervan overtuigd dat er duren is nog niet bekend onder verschillende spellingen naast problemen zullen ontstaan rm wijsminister luc van den bossche elkaar er zal zeker een periode liet eerder weten de periode zo kort van onzekerheid komen uit de morgen 27 10 94 nov dec 1994 nummer 2 24e jaargang yit