Voor deze poggert een beker joggert

Publicatie datum: 1985-01-01
Collectie: 16

Documenten

spelling vereenvoudiging in moer 1985 1 schreef jan berits over de actie goetgespe t spelling 85 de redactie riep de lezers op te reageren annerieke freeman medewerkster van de openbare bibliotheek in hilversum gaf daar aan gevolg hierbij haar reactie jan berits kreeg van de redactie de gelegenheid kort te reageren op wim ruitenbeek en von bestuur belgie zie moer 198511 en op annerieke de lezer blijft uitgenodigd deel te nemen aan de discussie annerieke freeman smulders voor deze poggert een beker jogger t toen ik het artikel n niewe sgool n niewe spel schijnen onderhand meer boekjes voor kinderen ling las betrapte ik mijzelf erop dat ik anders ge met leesmoeilijkheden dan gewone kinderboe spelde woorden ging subvocaliseren alsof ik een ken het zorgverbredingsbeleid heeft ook niet tekst in dialect of in het zuidafrikaans las ik rea voor niets het lezen het leesonderwijs als priori liseerde me toen dat lezen in een andere spelling teit gekozen het helpen voortgaan van de lam leesmoeilijkheden met zich mee kon brengen de me mag de blinde niet de weg versperren onervaren of slechte lezer immers heeft de ge woonte alle woorden in gedachten uit te spreken ik zal een poging doen de consequenties van en dat leidt tot een lage leessnelheid en brengt ver kele spellingvereenvoudigingen voor het lezen in mindering van begrip met zich mee te schatten dat dit nogal negatief uitvalt is wel spellinghervormers willen de problemen met licht te wijten aan mijn geringe ervaring met de foutloos schrijven verminderen en terecht de ze spelling misschien zie ik het gewoon te zwart gevolgen voor het leesonderwijs en het lezen in vooraf iets over het leesproces uitvoeriger be een andere spelling krijgen minder aandacht het handeld in mijn boekje het kinderboek als strui leesonderwijs heeft echter ook zo zijn eigen pro kelblok den haag nblc 1983 blemen in ernst en grootte vergelijkbaar met die de vlotte lezer onderscheidt zich niet door ra van het aanleren van de juiste spelling er ver zendsnel decoderen maar door grote fixaties 35 trefzeker te plaatsen in een fixatie wordt een kleine woordenschat missen hun houvast avont aantal woorden als geheel waargenomen waarbij opleiding verbantrommel tantemail avontuur voor het begrip relevante woorden in het cen homograaf lantadel spoetorder dootop brant trum van de aandacht komen langere woorden offer rootagtig bekende le tt ercombinaties trek krijgen eerder aandacht dan ko rte het waarne ken eerst de aandacht tante topleiding en wat men van begin of eindletters of van bepaalde let dan aan letters overschiet geeft geen verheldering tercombinaties is daarbij soms al voldoende bij de lezer moet opnieuw de juiste klemtoon zoe voorbeeld school alle woorden binnen een fixa ken en dat vertraagt het leesproces computerge tie worden dus niet woord voor woord of letter stuurde zetmachines maken nu al fouten met seg voor letter gedecodeerd maar de lezer geeft menteren er zullen met deze spelling nog meer rechtstreeks betekenis aan de tekst omvang en problemen ontstaan uiterlijke verschijningsvorm van de woorden is het vereenvoudigen van de spelling van vreemde daarbij van beslissend belang is de betekenis woorden helpt weinig als je het begrip niet kent van een woord niet meteen duidelijk of past de ook dan weer trekken bekende lettercombinaties gedachte betekenis niet in de context dan be de eerste aandacht hiasint sirkus misinformatie kijkt de lezer het woord opnieuw zoals ik in de dus eerste alinea beschreven heb tot zover de be het woord jogge rt in het lijstje van herschreven schrijving van het lezen als psychologisch proces vreemde woorden zie het a rt ikel van jan berits bij een spellingvereenvoudiging als voorgesteld heb ik langdurig zitten bekijken ik kon me er zullen meer homonymen ontstaan enerzijds een niets bij voorstellen totdat de vorm mij uitsluit voordeel minder verschillende verschijningsvor sel gaf iemand die jogt toch niet helemaal te men anderzijds een nadeel omdat de uiterlijke vreden als het die betekenis heeft hoort het verschijningsvorm informatie geeft over de woord in dat rijtje niet thuis bleef ik piekeren woordsoo rt aan het einde van een woord bij toen werd het me duidelijk dat het hier niet om voorbeeld duidt dt ee tt e aatte op een een spellingvereenvoudiging ging maar om een werkwoord in de methode brinkkemper voor spraakvoorschrift vont ik niet leuk het aanvankelijk lezen worden de beide laatste vormen expliciet aangeleerd voor dove kinde misschien acht ik de problemen te groot de voor ren zijn homonymen toch al een ramp nu wordt delen voor het lezen te gering maar de auteurs het nog moeilijker benadrukken voornamelijk de gevolgen voor het hij lade de lade i n spellingonderwijs men spreekt niet over het ge een hete dag hij hete jan geven dat de redundantie van het schriftelijk het gegeven dat in de nieuwe spelling veel vaker beeld van de tekst zal verminderen de vraag is niet klankzuivere klinkers voorkomen zal zeker hoe snel verloopt het gewenningsproces bij erva veranderingen in het aanvankelijk leesonderwijs ren en onervaren lezers bijvoorbeeld de volwas ten gevolge hebben senen die net middenin hun tweede alfabetise weergave van de spraakklank ch door g brengt ringsproces zitten komt de nieuwe spelling op een voor ons ongebruikelijke lettercombinatie den duur als de nieuwe woordbeelden ingeslepen met zich mee sg naast elkaar duidt op twee ver zijn de leessnelheid en het leesbegrip ten goede schillende lettergrepen misgreep plas gootje is daar onderzoek naar gedaan zijn er nieuwe vers gebakken nu ontstaan er woordbeelden als methoden voor aanvankelijk leesonderwijs nodig maatsgappelik bergouwen versgroeit bij het of kan met eenvoudige aanpassingen volstaan laatste woord mis je dan ook nog de d die op een worden moet men alle leesboekjes vervangen of verleden deelwoord wijst je moet dan subvoca alleen die voor het aanvankelijk lezen liseren om te weten wat er staat vers groeit deze vragen komen bij mij op omdat spelling 85 o wacht er staat ver sgroeit zijn het niet wat zo sterk van de huidige verschilt van de spelling veel veranderingen ineens vereenvoudigingen die ik heb meegemaakt onder problemen met segmenteren en dus met begrip meer het afschaffen van de naamvals n van de kunnen ook ontstaan doordat het aantal vaste niet uitgesproken ch van de ee en oo in open let woordbeelden verminde rt von belgie wees daar tergrepen houdt deze meer aan en afleren in ook al op lezers met geringe leeservaring en een dan welke andere ook 36