Voortgangstoets Alfa: Rendementmeter voor alfabetisering

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 1
Pagina’s: 7-8
i t h e t v e l d voortgangstoets alfa rendementmeter voor alfabetisering een klein jaar na de verschijning van de begintoets alfa introduceert cito nu de voortgangstoets alfa hiermee wordt een wens uit het veld vervuld laura van hofwegen licht toe laura van hofwegen cito arnhem doel van de voortgangstoets alfa ten als de opdrachtgevers willen weten gangs toets waren als volgt in alfa nieuws van januari 2008 of het traject effectief is en of er vol de toets toont de voortgang aan ten beschreef kaa dalderop al de lichte doende voortgang wordt geboekt opzichte van een eerder meetmoment verontwaardiging die af en toe geuit door de begintoets alfa of de werd tijdens de werving voor de pretest uitgangspunten voortgangstoets alfa zelf van de begintoets alfa waarom alleen aangezien de voortgangstoets alfa ont de niveau indeling is gelijk aan die maar een intaketoets we hebben toch wikkeld is om naast de begintoets alfa van de begintoets alfa het betreft minstens even veel behoefte aan een te gebruiken komen de uitgangspunten hier de niveaus uit het raamwerk toets voor voortgangsmeting die toets van beide toetsen in grote mate over alfabetisering nt2 alfa a alfa b en is er nu in de vorm van de voortgangs een de uitgangspunten voor de voort alfa c deze niveaus beschrijven toets alfa zowel functionele als technische waar de begintoets alfa als intaketoets vaardigheden fungeert en dus adviseert over de plaat de toets sluit evenals de begintoets sing van een cursist in een alfabetise alfa aan bij het portfolio ringstraject kan de voortgangstoets alfabetisering nt2 alfa worden ingezet als niveaumeter de taken zijn zoveel mogelijk ingebed tijdens het traject op deze manier in een functionele context worden de vorderingen van de cursist de toets is gemakkelijk af te nemen ten opzichte van een eerder meetrno in een beperkte afnametijd ment bijvoorbeeld de intake in kaart gebracht net als bij de begintoets alfa hoe werkt de toets was de tijdsduur van de afname een met de voortgangstoets alfa kan de belangrijk aandachtspunt tijdens de voortgang op elk van de alfa niveaus ontwikkeling ook de voortgangstoets gemeten worden beheerste een cursist alfa biedt op snelle en efficiente wijze aan het begin van het traject niveau resultaat daarnaast maakt de voort alfa a voor leesvaardigheid nog niet gangstoets alfa het rendement van het dan kan door afname van het toets boek alfabetiseringstra ject inzichteli jk je op dat niveau worden nagegaan of immers zowel de cursisten de docen niveau alfa a inmiddels wel behaald alfa nieuws nummer februari 2009 7 i t h e t v e l d d e r d e l 0 e p zwemles in b d west hoe l n uiteraard zijn er ook enkele verschillen baarheid van situaties en tekstsoorten oinsd bij de voortgangstoets alfa is geen gekozen voor een fuil colour uitgave voorschatter opgenomen en er is voor de leesvaardigheidstoetsen bestaan uit ieder niveau een apart toetsboekje een functionele taken de verschillende voorschatter is niet nodig omdat de taaksoorten zijn eveneens vergelijkbaar begintoets alfa al uitspraak heeft met die in de begintoets ontleend aan hoe duur gedaan over het startniveau van de cur het raamwerk alfabetisering onder zwemlukostullh les lo le n oslhlooo sist tezamen met ontwikkelingen die andere het begrijpen van een tekst en tijdens het traject zichtbaar worden informatie opzoeken in een schema geeft dat de docent voldoende informa de schrijfvaardigheidstoetsen bevatten tie om een inschatting te maken voor tevens functionele taken zoals formu het voorleggen van een toetsboekje dat lieren invullen en taken met betrekking wordt de voortgangstoets alfa kan is overigens ook de reden dat er in de tot vrij schrijven een briefje of iets daarnaast ook aangeven of een cursist voortgangstoets gekozen is voor een over eigen hobby s met daarnaast een op weg is naar een bepaald niveau dat apart boekje voor ieder niveau er is zinsdictee bij de individueel af te betekent dat ongeveer de helft of meer inmiddels al een en ander bekend over nemen onderdelen kan de toets leider van een niveaus tap is gezet gaf de uit het niveau van de cursist en het is ver tijdens de afname direct de scores slag van de begintoets alfa bij een cur volgens de bedoeling dat er specifieker invullen bij klassikale afname van het sist aan dat hij niveau b net beheerste gemeten wordt om zo de voortgang tweede deel van de leestoets alfa b kan dan kan de voortgangstoets alfa na een goed in kaart te kunnen brengen naast de toetsleider de scores na afloop bepaalde periode aantonen of de kandi de toetsboekjes is in het pakket net als gemakkelijk en snel invullen omdat de daat op weg is naar niveau alfa c of dat bij de begintoets alfa een uitgebreide betreffende taken enkel multiplechoi hij dat niveau wellicht zelfs al behaald gebruikershandleiding met gedetailleer cevragen bevatten van de klassikaal heeft net als bij de begintoets alfa zijn de afname instructie en scoringsvoor afgenomen schrijftoetsen kan de toets er voor lees en schrijfvaardigheid apar schriften opgenomen het raamwerk leider de schrijfproducten na afloop te toetsboekjes gemaakt het niveau van alfabetisering is ook toegevoegd de beoordelen en naar aanleiding daarvan de cursist kan tenslotte per vaardigheid docent selecteert de best passende boek de scores bepalen kortom de voort verschillen jes voor lees en schrijfvaardigheid de gangstoets alfa is een nieuwe maar toetsen op niveau alfa a moeten indivi ook al grotendeels vertrouwde toets hoe ziet de toets eruit dueel worden afgenomen de toets de voortgangstoets alfa is ontwikkeld lezen alfa b kan gedeeltelijk klassikaal informatie om aansluiting te bieden op de begin worden uitgevoerd en de toets schrijven de voortgangstoets alfa wordt uitge toets alfa dus het zal geen verbazing alfa b en beide toetsen voor alfa c bracht door cito meer informatie via wekken dat de samenstelling en het kunnen indien gewenst geheel klassi cito nl uiterlijk van het toetspakket in grote kaal worden afgenomen in alle geval er is een handleiding en er zijn toets mate vergelijkbaar zijn cito is dan ook len duurt de toets ongeveer 45 minuten boekjes voor lezen en schrijven voor al begonnen om een aantal alfabetise per boekje de drie niveaus apart alfa a alfa b ringsproducten als pakket te presente en alfa c ren het raamwerk alfabetisering het de toetsen zijn op dezelfde manier voortgangstoets alfa handleiding poitfolio alfabetisering de begintoets samengesteld als die van de begintoets e 145 alfa en de voortgangstoets alfa alfa zo is er met het oog op herken set van 10 boekjes per niveau e 31 8 alfa nieuws nummen februari 200g