Vreemde tekens? Schriftsystem in de wereld

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 4-6
nn d e r d e l 0 e p duur in de volgende kolom staat informatie over het land concreet gekeken is wat er aan zou kunnen schorten verder van herkomst de moedertaal en het schrift waarin de cursist worden vaak problemen met technisch lezen genoemd om als kind lezen en schrijven heeft geleerd geleerd in de volgende in een ijsbrekergroep mee te kunnen draaien moet het tech kolom wordt de duur van het nt2 onderwijs vermeld en een nisch lezen geen enkel probleem meer zijn karakterisering van dat onderwijs in de laatste kolom staat beknopt welke problemen de docenten hebben gesignaleerd conclusies bij deze cursist die informatie is beperkt tot de belangrijkste gezien het grote aantal andersalfabeten in de groep stagneren signaleringen in het nt2 onderwijs dat is gevolgd de nt2 leerders lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het erg belangrijk is bij de intake vast te stellen in wat voor schrift uit tabel i blijkt net als bij ahmed en rasiah dat veel cur iemand is gealfabetiseerd wanneer iemand andersalfabeet sisten kennelijk moeite hebben met het technisch vlot lezen blijkt te zijn is het vervolgens van belang dat hij gealfabetiseerd bij een enkeling kan dat kennelijk samengaan met toch rede wordt in het latijnse schrift en dat zorgvuldig in de gaten wordt lijk begrijpend lezen de cursisten uit thailand en china gehouden of een cursist het latijnse schrift voldoende beheerst hebben niet zozeer leesproblemen maar vooral problemen om in nt2 traject voor gealfabetiseerden in te stromen stromen als met de uitspraak ook blijkt dat de duur van de vooroplei daarbij problemen ontstaan zou het goed zijn ook even globaal ding of het volgen van alfabetiseringslessen geen garantie is het leesgedrag in de moedertaal te observeren al zal dat niet dat de cursist geen problemen zal hebben met het lezen en altijd mogelijk zijn zijn maar ook zonder veel kennis kan een schrijven docent vaak wel horen of dat vloeiend gaat of ook enigszins er zijn een paar dingen die opvallen in de tabel allereerst moeizaam en haperend gaat het hier bepaald niet om cursisten die nauwelijks naar en ten slotte is het van belang maar dat geldt voor alle nt2 school zijn geweest de meesten hebben toch een behoorlijk cursisten dat iemands vorderingen goed in de gaten worden aantal jaren op school gezeten gemiddeld bijna tien jaar of gehouden en dat snel gesignaleerd wordt wanneer een cur de cursisten ook problemen hebben met lezen in hun moe sist niet meer lijkt te vorderen hoewel dit een open deur dertaal is niet bekend deze cursisten hebben wel allemaal lijkt blijkt in de praktijk dat bij stagnaties cursisten vaak het leren lezen in een ander schrift dan het latijnse op de twee twee voordeel van de twijfel wordt gegeven terwijl het eigenlijk de plaats valt op dat de cursisten vaak al behoorlijk lang in beter zou zijn dat snel wordt ingegrepen signaleren waar het een reguliere nt2 methode hebben gewerkt voordat kenne probleem ligt en afhankelijk daarvan op zoek gaan naar een lijk problemen zijn gesignaleerd of beter gezegd voordat er adequate aanpak nn d e r d e l 0 e p vreemde tekens l f u 1 schriftsystemen in de wereld foo lia alfabetiseringsdocenten in nederland leren hun cursisten lezen en schrijven in een specifieke taal het nederlands maar ook in een specifiek schrift het latijnse alfabet het latijnse alfabet is echter niet het enige schrift dat er bestaat een kort overzicht van veel voorkomende schriftsystemen in de wereld jeanne kurvers u unn iversiteit iv ersiteit van tilburg tilbu rg 4 alfa nieuws nummer 4 november 2004 r n d e r d e l 0 e p inleiding een driehoek voor een koe en een drie taal welke eenheden dat zijn kan ver op de cover van alfa nieuws staat hoek met een uitsteeksel sikje voor schillen en dat maakt meteen het meestal een foto van een lezer op het een geit dit is bij wijze van spreken belangrijkste verschil uit tussen schrift vorige nummer 2004 nr 3 stond een dus werden er in de kleitablet vijf systemen een veel gebruikte indeling foto die niet in nederland is gemaakt rondjes gekrast drie driehoekjes en is de volgende maar in eritrea een land in de hoorn vier driehoekjes met uitsteeksels tot van afrika het is op de foto niet zo iemand op het idee kwam dat dat een 1 logografisch schriftsysteem goed te zien dat er op het prikbord voudiger kon je zou ook gewoon een in deze schriftsystemen verwijst een berichten hangen in drie verschillende symbool kunnen gebruiken voor vijf schriftteken naar een heel woord of schriften er is een mededeling in het en een ander voor schaap dan heb je naar een morfeem vaak wordt het engels er hangt een aankondiging in voor vijf schapen niet meer vijf symbo chinese karakterschrift als voorbeeld het arabisch en en dat is wel duidelijk len nodig voor elk schaap een maar van een logografisch schrift genoemd te zien er zijn veel aankondigingen in nog maar twee namelijk een voor vijf een karakter verwijst naar een woord een soort letters die wij niet kennen en een voor schaap voor de hele bood of naar een morfeem en veel chinese het fidel schrift wereldwijd bestaan er schap heb je dan niet meer twaalf sym woorden bestaan uit maar een mor honderden verschillende schriftsyste bolen nodig maar nog maar zes voor feem vandaar dat beide termen woord men maar die zijn redelijk goed in een elk woord vijf schaap drie koe vier en morfeem hier allebei gebruikt wor paar hoofdgroepen in te delen een geit een dat is het begin van de echte den in feite is dit een versimpeling korte typering van de belangrijkste schriftsystemen een teken staat dan omdat maar een klein gedeelte van de hoofdgroepen ineens niet meer voor het hele verhaal chinese karakters zo simpel in elkaar zoals bij de buffel en ook niet meer zit de meeste karakters zijn een com hoe het allemaal begon voor elk object waarnaar verwezen binatie van twee karakters waarvan de veel auteurs plaatsen het begin van de wordt zoals bij de schapen maar is een verwijst naar een basisbetekenis ontwikkeling van schriftsystemen bij de gerelateerd aan een eenheid in de taal en een ander deel een globale indicatie grottekeningen voor het eerst in de geeft van de uitspraak een gedeelte geschiedenis wilde iemand althans dat typen schriftsystemen van het japanse schrift het kanji vermoedt men andere mensen iets de voorloper van schriftsystemen die bestaat ook uit karakters die voor een mededelen zonder dat die op dat hiervoor even aangeduid werd met het heel woord staan het zal duidelijk zijn moment aanwezig waren dus pakte plaa e van de buffel kennen we nu dat iemand die dat schrift moet leren hij een stuk houtskool en tekende op ook nog in de vorm van bijvoorbeeld veel meer verschillende schrifttekens de wand van de grot de buffel die hij pictogrammen zoals verkeersborden moet leren dan iemand die het latijnse had geschoten al weet natuurlijk nie of wasvoorschriften je hoeft er niet een alfabet leert om een chinese krant mand meer of dat inderdaad de bood speciale taal voor te kennen om ze te vlot te kunnen lezen moet je toch al schap was die hij wilde overdragen kunnen ontcijferen als je het plaatje gauw zdn vierduizend verschillende misschien wilde hij alleen maar vertel kunt lezen weet je wat er staat wat karakters snel herkennen een voor len dat hij een buffel had gezien of overigens niet wil zeggen dat je auto beeld van een logografisch teken in het nog heel iets anders duidelijk is in elk matisch alle pictogrammen meteen zou nederlands is bijvoorbeeld het teken geval wel dat die tekening door ver kunnen lezen sommige zijn zo dat staat voor het woord en schillende kijkers heel verschillend abstract of meerduidig dat je wel dege geinterpreteerd kan worden het wordt lijk eerst moet leren waar ze voor staan 2 syllabisch schriftsysteem al iets eenvoudiger als we naar het dat is een van de belangrijke verschil in syllabische schriftsystemen staat een oude mesopotamie gaan waar op een len tussen een schriftsysteem en ande teken een letter voor een lettergreep in kleitablet getekend wordt wat het bezit re visuele communicatiesystemen zoals de gesproken taal een voorbeeld daar is van een veeboer bijvoorbeeld vijf pictogrammen een pictogram verwijst van is het tamil of het tigrinya de taal schapen drie koeien en vier geiten rechtstreeks naar de betekenis schrift die te zien was op de cover van het vori een ronde vorm stond voor een schaap tekens verwijzen naar eenheden in de ge nummer van alfa nieuws in die alfa nieuws nummer 4 november 2004 5 n n o e r o e l o e p itnl weinig combinaties van klinkers en zou worden als grf alleen voor jonge medeklinkers een lettergreep kunnen kinderen die het schrift aan het leren vormen zoals alleen de combinatie van zijn wordt vaak een tijd lang gebruik klinker of alleen een medeklinker en klinker gemaakt van hulptekens voor de ldin l 1 klinker de meeste talen die een letter grepenschrift kennen hebben door letter kers totdat ze enigszins vloeiend kun nen lezen gaans niet meer dan maximaal tweehon volledige alfabetten derd verschillende lettergrepen vaak in een volledig alfabetisch schrift wor wor minder in het nederlands waar sa een den zowel de klinkers als de medeklin lettergreep kan zijn maar waar ook sap kers geschreven een voorbeeld is of sta of stra of of straat of start of stamp alfabet dat we natuurlijk het latijnse alfabet allemaal uit een lettergreep bestaan zou allemaal kennen en dat voor de meeste zdn systeem niet zo praktisch zijn zijn europese talen wordt gebruikt maar ook voor veel afrikaanse talen andere 3 alfabetisch schriftsysteem voorbeelden zijn het griekse alfabet of in een alfabetisch schrift systeem staat het cyrillische elk teken elke letter voor een klank of een foneem in de gesproken taal de andere verschillen meeste talen hebben minder dan veertig schriften kunnen uiteraard nog in meer rh g tp lij 1 g p v v o 13 fonemen dus zdn verschillende fonemen systeem heeft veel minder verschillende lettertekens nodig de beginnende lezer opzichten van elkaar verschillen een belangrijk verschil is de orthografie de wijze waarop precies de klanken van de hoeft dus veel minder letters te leren taal geschreven worden ook in talen die dan in een syllabisch schrift of een allemaal het latijnse alfabet gebruiken karakterschrift daar staat tegenover dat zijn er grote verschillen vergelijk maar rh t r l4l het voor een beginnende lezer veel eens het nederlandse hallo met het moeilijker is om de afzonderlijke klan franse chapeau of autre dezelfde klank ken te horen in een woord zoals waar lol wordt in het nederlands als 0 of 00 schijnlijk elke alfabetiseringsdocent geschreven in het frans als eau of au van boven naar beneden hebreeuws hindi gemerkt heeft dan om een woord op te of vergelijk het duitse du met het thai koreaans en chinees delen in lettergrepen dat kunnen de nederlandse doe en het engelse do of meeste niet lezers ook vrij gemakkelijk twa allemaal oe klank you of toa of two allemaal oe klank schriftsystemen heb je een teken voor alfabetische schriftsystemen worden dat kan soms knap lastig zijn voor cur bu een voor ba bijvoorbeeld bu ba een voor meestal nog opgedeeld in twee verschil sisten die al een andere taal in het ba een voor be en een voor nu voor na soorten lende soorten latijnse alfabet kunnen lezen maar de en voor na enzovoort een ander gedeel consonantenalfabetten nederlandse orthografie spelling nog te van het japanse schrift bestaat uit dat zijn alfabetische schriftsystemen leren moeten leren twee verschillende typen lettergrepen waarbij alleen de medeklinkers geschre een ander voorbeeld van verschillen tus schrift een voor de functiewoorden en ven worden zoals het arabisch of het sen schriftsystemen is natuurlijk de een voor leenwoorden het vai in hebreeuws de klinkers worden niet schrijfrichting van links naar rechts in liberia ofhet schrift van de cree een geschreven met uitzondering van af en het nederlands van rechts naar links in eskimogroep in canada zijn andere toe een enkele klinker zoals de lange a het arabisch en van boven naar beneden voorbeelden van syllabische schriftsyste in het arabisch vaak is uit de context in het japans men die schriftsystemen zijn heel ade men wel op te maken om welke klinkers het in sommige schriften staan er spaties quaat voor talen met een heel regelmati gaat vergelijk het maar met het woord ge lettergrepenstructuur waarin maar giraf dat in het nederlands geschreven lees verder op pag 25 6 alfa nieuws nummer 4 november 2004 vervolg van pag 6 tussen de woorden in andere niet of schriftsysteem en sommige chinezen klanken die heel anders kan zijn dan worden woordgrenzen op een andere zullen vooral het chinese karakter ze in hun eigen taal gewend zijn het manier gemarkeerd schrift beheersen dat kan betekenen voorbeeld van de oe die in veel talen dat ze niet allemaal meteen doorheb als u geschreven wordt zal bekend schriftsystemen in nederland ben dat het latijnse alfabet anders in zijn maar zo zijn er veel meer voor veellaagopgeleide migranten die al elkaar zit maar die cursisten komen beelden te geven ook bij die cur kunnen lezen en schrijven hebben doorgaans in groepen bij docenten die sisten is het belangrijk om de basis ervaring opgedaan met een ander ervaring hebben met alfabetiserings aan te brengen een cursist die nooit schriftsysteem doorgaans duiden we onderwijs dat ligt anders bij cursisten geleerd heeft dat de combinatie ui die aan met de wat ongelukkige term uit bijvoorbeeld turkije somalie of staat voor de klank juij zal alsmaar andersalfabeten afghanen irakezen angola die al kunnen lezen en schrij niet snappen wat bedoeld wordt met en marokkanen zijn bijvoorbeeld ver ven zij beheersen immers het latijnse het zeer gangbare woord oe iet tot hij trouwd met het arabische schrift alfabet al ook die cursisten moeten plotseling in de gaten krijgt dat dat systeem cursisten uit sri lanka echter nog de nederlandse spelling gewoon uit is dan kan er al kostbare ethiopie of eritrea met een syllabisch leren inclusief de nederlandse tijd verloren zijn alfabetisering in het nederlands h centrum voor als tweede taal nascholing amsterdam voor beginnende docenten alfabetisering die zich afvragen veelzijdig in waarom spreken mijn cursisten nog zo weinig nederlands hoe pas ik het vut model toe bij analfabeten on de r wijs ve r b he r f ng hoe krijgen mijn cursisten een actievere inbreng in de les meer informatie in vijf bijeenkomsten oefent u met diverse aspecten van het moderne alfabetiseringsonderwijs wij koppelen recente didactische inzichten aan het damayanti gunawan ambachtelijke vak van het begeleiden bij het aanvankelijk leren lezen en schrijven e d gunawan efa nl onderwerpen die o a aan bod komen secretariaat onderscheid tussen alfabetisering en tweede taalverwerving samya echcharif de structuurmethode en de functionele methode analyseren van fouten bij aanvankelijk lezen t 020 525 1278 gedifferentieerd werken binnen een groep f 020 525 1236 toepassen van het vut model e sechcharif cna uva nl t otal physical response portfolio www cna uva nl data donderdag 20 januari 3 en 24 februari 10 en 31 maart 2005 9 30 13 30 uur docent damayanti gunawan locatie kosten hotel casa james wattstraat 75 amsterdam e 495 liogt fochool an a m sl n da m u ivek ltl m n va j am ittitoa m a lf a nieuws nummer 4 november 2004 25