Wablieft. Driewekelijkse krant.

Publicatie datum: 1987-01-01
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 1
Pagina’s: 50-63

Documenten

wablieft driewekelijkse krant enkele vonk nummers geleden kon u in de vonkjes reeds het bestaan van een krant met de naam wablieft vernemen omdat deze driewekelijkse krant zich ook tot een aantal doelgroepen in het onderwijs richt vonden we het zinvol er eens dieper op in te gaan in het volgende artikel geeft mia dekeersmaeker een hele reeks lessugesties zij werkt e zelf met de krant in het beroepsonderwijs en nu in het buitengewoon secundair onderwijs maar eerst wat meer over het verschijnsel wablieft wablieft is een uitgave van alfabetisering vlaanderen v z w en wil een krant zijn voor iedereen die moeite heeft met lezen zoals de redaktie zelf zegt de gewone krant is dikwijls te moeilijk in wablieft vind je het nieuws kort en eenvoudig de doelgroepen van wablieft zijn gastarbeiders buurt werk licht mentaal gehandicapten beroepsscholen het buitengewoon secundair onderwijs bejaardeninstellingen basiseducatie bibliotheken beschuttende werkplaatsen en gevangenissen van danny dobbelaere van de alfabetisering vlaanderen v z w kregen we de kriteria die gebruikt werden voor inhoud en vorm van de krant het leek ons zinvol die inte graal over te nemen niet alleen om de lezers een idee te geven van een wablieft maar ook omdat er verschillende taalbeschouwingen in zitten die de leraren en leraressen in de vermelde schooltypes vast zal interesseren voor inlichtingen en abonnementen op wablieft alfabetisering vlaanderen v z w gentsesteenweg 58 9330 dendermonde tel 052 22 02 41 een jaargang kost 300 bf criteria wablieft 1 inhoud a algemeen het opzet van wablieft is een volwassen krant maken op een eenvoudig elementair niveau de krant moet een syntese brengen van het brandende nieuws er mogen dus niet te veel koncessies gedaan worden onderwerpen waar de lezers niet mee vertrouwd zijn cf buitenland kunnen op een luchtige aantrekkelijke manier gebracht worden de drempel moet hier verlaagd worden anderzijds kunnen zaken die zich in eerste instantie ver van hun bed afspelen toch een invloed hebben op hun eigen vonk 1987 17de jg nr 50 leven cfr tsjernobyl hier kan als uitgangspunt gesteld worden zoveel mogelijk onderwerpen waar men over spreekt rubrieken als gezond heid en goed kopen staan automatisch zeer dicht bij de ervaringswereld van de lezer wij streven objectiviteit na d w z geen tendentieuze commentaar wel ironische noten om de artikels luchtiger te maken b per rubriek 1 voorpagina ideaal is 1 afgelijnd artikel de topper van de afgelopen drie weken gebracht in een opvallende vormgeving niet te veel tekst speciale aandacht voor titel en illustraties 2 binnenland zoveel m o lijk mogelijkgebonde enieuws tijdloos d w z niet ebonden een dag bijv bijv niet te veel rampen pen maar meer achter g rondinformatie vb g golf invlaanderen onderwerpen p die discussies kunnen uuitlokken het devies blijft j het aktuele nieuws brengen g 3 buitenland hier ook aandacht voor het tijdloze karakter er moet speciale p aandacht besteed worden aan de luchtig heid omdat er zeker een drempel p is om deze artikels te lezen hetet beetje aat een beetje p boven hun pet of het s eelt zich af in verre landen misschien zijn 7 artikels over leefcultuur en hetdagelijks leven in vreemde landen en culturen aantrekkelijker 7 dat kan tot de verbeelding p spreken en het isskonkreter onkreter vb geen westerse t rse kledingg in iran iran 4 weetjes probleemstelling wat zijn weetjes soms nemen we binnen of buitenlands nieuws ook op in deze rubriek er zit duidelijk geen lijn in moeten vooral anekdotische dingen zijn kort en zeer begrijpelijk moeten zeer eenvoudig geschreven zijn omdat blijkt dat vooral beginnende lezers grijpen naar deze rubriek dus bij voorkeur max 2 3 lettergrepige woorden en zeer korte artikels meer illustraties met tekst van een paar zinnen cijfers vermijden rubriek kort behouden met max 3 a 4 zinnen 51 5 samenleving deze rubriek is ideaal om een onderwerp wat grondiger uit te diepen zo n artikel kan aanzetten tot diskussie thematisch werken er moet dus in de mate van het mogelijke achtergrondin formatie gegeven worden de vormgeving moet aantrekkelijk en opvallend zijn aandacht voor titel dit artikel moet een blikvanger zijn een inleiding is noodzakelijk daarin wordt het probleem even gesitueerd het artikel moet ingedeeld zijn in korte stukjes strikte indeling met titels 6 gezondheid en of goed kopen zo concreet mogelijk deze rubriek wordt graag gelezen omdat de inhoud herken baar is het zijn vaak tips voor hun dagelijks leven korte artikels max 1 4 blad eventueel ook rubriek huis tuin en keukentips in de plaats van een pagina weetjes 7 sport portretten van sportfiguren achtergrondinformatie moet ook kunnen o a over de economische aspekten van de sport veel illustraties 8 zeg nu zelf brieven van lezers staan centraal eventueel teksten verhalen van lezers vervolgverhaal advertenties van lezers interviews 9 kruiswoordraadsel en spel mag niet te steriel worden zorgen voor afwisseling criteria wablieft 2 vorm a taalgebruik en taaltechnische aspekten woorden 1 lange en moeilijke woorden kunnen problemen opleveren al is de lengte van een woord niet altijd bepalend voor de moeilijkheidsgraad een lang woord kan zo alle daags zijn dat het toch makkelijk te lezen is bijv tafelpoot voor absolute beginners eenlettergrepige woorden 52 tot 2 a 3 lettergrepen 2 woorden die abstrakt of theoretisch zijn zijn altijd moeilijk bv globaal radikaal niveau media hierbij geldt spreektaal is gemakkelijker te lezen 3 veel woorden met zogenaamde moeilijke medeklinkers kombinaties maken een tekst moeilijk voor de beginnende lezer 4 moeilijke namen vormen een leesobstakel in artikels over politieke onderwerpen zijn namen moeilijk te ver mijden zoveel mogelijk vervangen door persoonlijke voornaamwoorden 5 woorden uit het frans latijn of engels zijn te moei lijk 6 tussen de woorden geen streepjes 7 de interpunktie mag niet overdadig zijn 8 aandacht voor sleutelwoorden begrippen die steeds terugkomen consequent gebruik ook bepaalde namen die terugkeren bijv groot brittanie of engeland begrippen uit de politiek zijn niet te vermijden uit leggen in of onderaan de tekst zinnen 1 de zinnen moeten zo kort mogelijk zijn voor de beginnende lezer 5 a 6 woorden de iets gevor derden lezen 16 woorden maximaal gemiddeld 8 woor den per zin z grammaticaal complexe zinnen zijn doorgaans te moeilijk bijvoorbeeld samengestelde zinnen zinnen die weer zijn onder te verdelen in twee of meer zinnen 3 stijve staccato zinnen moeten vermeden worden 4 spreektaal zinnen zijn makkelijker te lezen geen dia lekt 5 tegenwoordige tijd leest makkelijker dan verleden tijd 6 het gebruik van directe rede en dialogen maakt een tekst levendiger en makkelijk leesbaar 7 allegorieen metaforen en beeldspraak vermijden b de structuur van een artikel 1 tekststruktuur moet eenvoudig zijn geen lange inleidingen verwijzingen vooruit of terug mogen niet te veel voorkomen niet te veel nieuwe gegevens en feiten in een kort bestek opvoeren 2 definities theoretische verklaringen of formules mogen zo min mogelijk voorkomen als zij onvermijdelijk zijn moeten zij toegelicht worden met duidelijke voorbeelden 3 teksten die alleen begrepen kunnen worden met behulp van voorkennis zijn te moeilijk men moet ervan uitgaan dat die kennis niet of nauwelijks aanwezig is 4 de tekst moet logisch opgebouwd zijn en goed ingedeeld 53 in alinea s 5 de titel van het artikel moet meteen de aandacht van de lezer wekken moet de lezer nieuwsgierig maken moet zoveel mogelijk uitnodigen om verder te lezen ook moet de titel duidelijk weergeven waarover het artikel handelt titels moeten speels ironisch origi neel en tamelijk kort zijn 6 lange artikels onderverdelen in korte stukjes met titel c uiterlijke vormgeving 1 illustraties moeten duidelijk begrijpbaar zijn evenwicht tussen foto s en tekeningen commentaar bij foto s vooral indien verwarring moge lijk is 2 letter schreefletter leest vlotter en is ook de meest gebruikte voor krant en tijdschrift 3 we kiezen voor het zetten in blokjes cf kranten 4 alinea s goed van elkaar onderscheiden eventueel extra interlinie 5 de regelbreedte moet minder dan 100 mm zijn werken in het beroepsonderwijs en buso met wablieft op de 52 leerlingen zijn er 48 geabonneerd hun leeftijd varieert van 15 tot 18 jaar ik gebruik wablieft in de taal reken en actualiteits lessen wat de leerlingen als prettig ervaren is dat ze hun wablieft op hun thuisadres aankrijgen het voordeel van het gebruiken van wablieft is dat je snel vakoverschrijdend aan het werken bent je bent dik wijls op hetzelfde moment met taal actualiteit en rekenen bezig voorbeelden van het werken met wablieft art minder leraars grotere klassen art weer f 16 neergestort wablieft nr 19 de nadruk werd gelegd op bezuinigingen van meer dan 20 miljard in het onderwijs en uitgaven van 30 miljard voor f 16 vliegtuigen de leerlingen kwamen al gauw tot een discussie over de zin en onzin van deze twee tegenpolen ze vroegen zich ook af of de opstellers van wablieft dit niet bewust gedaan hadden om deze artikels op die manier te plaatsen doel van deze werkwijze leren luisteren naar elkaar elkaars mening respecteren kritisch zijn tegenover de maatschappij 54 minder leraars grotere klassen op 1 september is het nieuwe school nog g een straffe toer uitgestoken ho p aar gestart jaar meer dan 1 miljoen j jon had beslist dat 5 normaalscholen g e belgen zitten weer in de klas dicht moeten een week later beslist gg maar dit keer zijn er heel wat pro hij j dat ze toch een jaar l verder mo blemen het onderwijs moet besparen gen doen meer dan 20 miljard 1 15 000 banen de brieven die de minister naar de gaan verloren scholen stuurt kwamen veel te laat door de besparingen komen er grote hetrsoneel personeelvan de scholen kookte re klassen het onderwis j wordt er van de zenuwen overal stelde men slechter door in kleine klassen kan zich vragen zal onze school nog blij de leraar of lerares meer bezig zijn ven bestaan hoeveel leraars zullen met de leerlingen we moeten afdanken zullen we ge minister van onderwijs noeg leerlingen ng hebben 0 0 lints 1 coens heeft miff imo w fi sc i4001 scn r papa y wn6 9 i weer f 16 neergestort onlangs is neer een 1 16 neergestort de f 16 is een vliegtuig tan de lel ssche luchtnicht 1 r rijn nu ai 14 van die vliegtuigen verongelukt daarbij vielen 5 doden er eereien 116 van die vliegtuigen aangekocht 6 dat kostte 30 miljard 1 ondertussen blillt men maar iie g tutk en kopen voor de luchtmacht d d 55 2 art de eerste stempel wablieft nr 2 in wablieft 2 van februari verscheen er een artikel over het wachtgeld dit artikel was zeer welkom als duidelijke informatie bij mijn lessen over de r v a om de lessen vlot te laten verlopen en om er zeker van te zijn dat de leerlingen hun wablieft doornemen geef ik ofwel als huistaak ofwel als voorbereidende oefening in de les een kruiswoordraadsel of een variante daarop waarbij zij hun wablieft van voor naar achter en dit al spelenderwijze doorlopen soms bouw ik een controlemiddel in zodat ze onmiddellijk kunnen controleren of hun oplos sing goed is het voordeel hiervan is ook dat als je een bepaald artikel neemt zij onmiddellijk hun weg vinden zonder dat je dit moet aanduiden die oefeningen zijn zodanig opgesteld dat zelfs minder vlotte lezers vlug tot een resultaat kunnen komen voor de vlotte lezers voorzie ik dan een extra oefening die al meer inhoudelijk gaat samen ev1ng vorig jaar verlieten ruim 80 000 jonge afgelopen voor de eerste keer in hun ren de school een aantal van hen jonge leven gingen ze een stempel ha vond werk een ander deel vervult zijn en die 16 000 jongeren krijgen geen legerdienst wie jonger dan 18 was dopgeld werkloosheidsuitkering zoals kon al gaan stempelen na 75 dagen werklozen die al een tijd gewerkt heb er schiet nog een groep van naar ben zij krijgen wachtgeld het wacht schatting 16 000 jongeren over zij geld is lager dan het dopgeld voor moesten 150 dagen wachten voor ze 1981 bestond alleen dopgeld het konden doppen ze zaten in hun wacht wachtgeld is uitgevonden om te bespa tijd voor hen is die wachttijd onlangs ren op het dopgeld b d wachtgeld per eend lee f tijd jonger dan 18 van 18 tot 21 ouder dan 21 alleenstaande 6 344 10 218 13 338 samenwonende 6 344 9 594 9 594 56 ult zonderinp gezinshoofden krijgen geen wachtgeld maar gewoon dopgeld 23 248 frank voor de dop ben je gezinshoofd als je getrouwd bent of samenwoont met iemand zonder inkomen i 33 11081 1 0 sa vq t 0 kl 1 be e co c le doelu e vfit e e o9 wi etwaivii p e 46 0001 10 zoek op in wablieft nr 21 en vul onderstaand figuur in 1 2 3 4 6 7 8 1 naam van wielrenner die slecht reageerde op doping voornaam 2 burgemeester die geen nederlands wil praten 3 elie wiesel kreeg de voor de vrede 4 gewezen voetballer van standaard luik naam 5 won dit jaar eurosong 6 president van amerika 7 herge maakte tekeningen voor het stripverhaal over 8 zuster die in india zich vooral inzet voor de armen naam in vetgedrukte kolom de minder vlotte lezers moeten zich alleen maar concentreren op de titels of tekeningen om de oefening vlot en snel op te lossen het woord in de vetgedrukte kolom is een controlemiddel voor de 11 welke woorden horen bij elkaar schik ze dit is een extra oefening hierbij moeten de lln in de tekst zelf gaan zoeken militairen voeren martens sandra kim happart deltaplan ijsland frankri j k aardbeving pretpark kuifje brussel cardiologische liga 57 dop in9 schaken eerste minister rijkswacht reagan euroson verdriet doping schaken eerste 7 9 nederland gorbats ov j r paus el es salvador meli her 9 e hoerencon g hart luisteren wielrennen afrika dit wordtemaakt 9 door vlotte lezers 3 om bepaalde begrippen of leestechnische woorden beter bij te brengen wordt er een spel gemaakt van de begrippen of worden zoals memory galgje bijvoorbeeld deltaplan aanslagen aardbeving beton eerst worden de woorden en begrippen gesitueerd in de artikels aan de hand van de inhoud worden de begrippen verklaard en de woorden leestechnisch uitgesproken zo verschijnen de woorden telkens in een context dan worden zij door de leerlingen op kaartjes geschreven en voor de memory wordt hetzelfde woord 2x op een kaartje geschreven dan worden de kaartjes omgedraaid neergelegd nu komt het erop aan van een kaartje met een bepaald woord terug te vinden in de ganse aanbieding van de andere kaar tjes hier wordt een beroep gedaan op het kunnen lezen van de woordjes kunnen onthouden waar ze lagen visueel geheugen hetzelfde woord te herkennen op het andere kaar tje visuele discriminatie voor het spel van galgje kiezen de leerlingen een bepaald begrip uit een artikel vb aanslagen ze geven de eerste letter of het aantal klinkers en het aantal letters waaruit het woord bestaat de anderen moeten door vraagstelling het begrip trachten te vinden eventueel mag er gerefereerd worden naar het artikel uit wablieft het voordeel van zulke spelletjes is dat de leerlingen met lezen en schrijven bezig zijn zonder dat dit werkelijk opgelegd wordt ook bekijken zij de artikels op een inhou delijke manier en leren zij hun gedachten te uiten het voordeel hiervan is ook dat minder vlotte lezers mee kunnen doen zonder die dwang te voelen van echt te moeten lezen vooral door het memory spel wordt het visueel aspect veel aangesproken en leren ze een woordbeeld vast te hou den 4 een andere oefening die eventueel kan gebeuren rond wablieft is een spreekoefening met daarbij artikels uit een krant leerlingen kiezen uit hun wablieft een artikel dat hun aanspreekt proberen meer dokumentatie te vinden rond hun artikel en brengen dit zoals een nieuwslezer naar voren in de klas nadien kunnen leerlingen vragen stellen en beoordelen 5 wat eventueel ook nog kan gebeuren rond wablieft is dat de leerkracht uit knack of humo bepaalde titels van artikels voorleest de leerlingen zoeken het overeenkom stig artikel in hun wablieft zo kan het zelfs gebeuren 58 dat minder vlotte lezers een artikel kunnen vinden door enkel op een aantal woorden te letten zo kunnen zij gewoon meedoen met de ganse groep wat voor hun persoonlijke ont wikkeling toch een zeer belangrijk gegeven is ook gaan de leerlingen vragen stellen over de inhoud van hetzelfde artikel in de knack of humo zo kan er dikwijls een interessant gesprek ontstaan rond bepaalde artikels uit hun wablieft en worden deze artikels uitgebreider 6 art wie zwijgt is akkoord aan de hand van het artikel over transplantatie hebben de leerlingen een brief geschreven om inlichtingen hierbij kan je zeer funktioneel leren hoe een bladspiegel eruit ziet en hoe ze een adres op een envelop moeten schrijven je mag er zeker van zijn dat de leerlingen taal en actuali teit zeer functioneel gaan ervaren taal is immers je eigen uitdrukkingsmiddel 1 gezondheid 1 wie zwijgt is akkoord wat kan je doen een gewone zaak als men niet wil dat zijn organen weggenomen worden moet men dit een nier of een hart overplanten is op de gemeente laten weten je naam geen nieuws meer over zo n operatie komt dan op een lijst die de dokters hoorde je vroeger veel meer nu is eerst moeten raadplegen voor ze een het bijna een gewone zaak geworden orgaan wegnemen men kan ook zijn het overplanten van een orgaan toestemming tot wegname meedelen noemt men een transplantatie dan kan zelfs de naaste familie er organen te kort zich niet tegen verzetten er zouden meer transplantaties ge beuren als er meer organen zouden je meer weten over de nieuwe zijn maar bij overlijden mogen niet wet zomaar organen weggenomen worden dan kan je bellen naar het nummer de dokters moeten de toestemming 02 230 40 40 of schrijven naar hebben van de familie dat is soms inbel een moeilijke zaak bijvoorbeeld bij kunstlaan 3 een ongeval die toestemming wordt 1040 brussel niet altijd zo gemakkelijk gegeven daardoor is er een groot tekort aan organen nieuwe wet daar probeert men nu verandering in te brengen in 1987 treedt een nieuwe wet in werking die draait het nu om organen mogen bij lede reen weggenomen worden tenzij de overledene dit geweigerd heeft ook de naaste familieleden kunnen het nog weigeren 59 7 wat ook zeer bruikbaar is met wablieft is het leren situeren van landen op de wereldkaart kaart van europa en kaart van belgie vb uit de artikels moeten de leerlingen landen zoeken situeren op de overeenkomstige kaart en overbrengen op hun eigen blinde kaart dan kun je wat vertellen over enkele specifieke eigenschappen van dat land zoals klimaat eetgewoonten enz vb ijsland rusland amerika belgie enz je kan zelfs muziek van die landen laten horen en de onderlinge verschillen bespreken bijlage 7 dit waren voorbeelden van praktisch gebruik van wablieft ik ben zeer blij met dit initiatief en gebruik dit krantje zeer intens samenkomst in ijsland alles liep mis pas 11 dagen 8 p voorhand was het op maar op het laatste nippertje pp 1 liepp bekend de leiders van rusland en alles mis zeeraakten 8 niet akkoord amerika zouden mekaar weer ont over ruimtewa de p ens van de ameri p i1 en 12 oktober gingen moeten op gg kanen de russen willen die niet ze in ijslandraten p over kernwapens p de amerikanen willen daar verder ijsland 1 ijuist 8 ju ligt s tussen rusland en aan werken daardoor viel alles in het water alle raketten blijven blijven waar ze zijn zijn raketten weg de twee leiders wilden een volgend g gesprek voorbereiden ze zouden me kaar over eenaar p maand in amerika weerzien het was een raar ges p rek er werd niet zo veel van verwacht maar ti j dens die 2 dagen hebben ze zeer langg met mekaaresg roken p ze waren bijna 1 akkoord om zeer belangrijke beslissingen g te nemen alle raketten p zouden verdwijnen in europa verdwijnen ook de die al in belgie 6 staan in amerika en rusland staan zeer zware raket ten daar zou de helft van verdwij lp 1 4 60 8 ook voor rekenen is wablieft heel bruikbaar je kan zelf vraagstukjes samenstellen of de leerlingen voor elkaar vraagstukjes laten opstellen met gegevens uit wablief t enkele voorbeelden in wablieft nr 14 verscheen een tekst hoe duur is de belgische frank deze tekst ging over het europees monetair systeem en de nieuwe verhou dingen tussen de europese munten in de lessen over het begrip percentage was dit artikel zeer bruikbaar de leerlingen moesten hier het gebruik van dit begrip kunnen verwoorden ook werd dit artikel nagetrokken door leerlingen die in die landen op reis waren geweest zo kwamen zij ook tot de wisselkoersen uit de krant 9 aan de hand van een artikel i v m de kleding maakten de leerlingen zelf een budget op dat zij aan hun kleding zouden besteden de leerlingen stellen zelf vraagstukjes op die ze dan aan elkaar doorgeven deze vragen zijn gebaseerd op tek sten uit wablief t ook hier leren de leerlingen logisch denken hun gedachten uiten zowel schriftelijk als mondeling ook hier is reke nen functioneler en sluit aan bij de realiteit 10 enkele reakties van leerlingen die reeds een jaar werken met wablieft ik vind wablieft een zeer goed krantje je kan er iets bij leren zoals nu over happart ik ben blij dat er zoiets bestaat want in de krant en op het nieuws gebruikt men dikwijls te moeilijke woorden linda ik vind de wablieft beter dan deazet g in de wablieft staat alles veel duidelijker j als we het thuis aankrijgen j9 danak p ik het vast en begin g ik er in te lezen ik vind het echt interessant roza de leerlingen g vinden het wel prettig p g dat ze hun wablieft thuis aankrijgen j g g hierdoor wordt het echt schools gebruiken van wablieft doorbroken zij j ervaren dit als zeer ppositief ook kunnen de leerlingen g meedoen aan het kruiswoordraadsel waarbijj ze prijzen p j kunnen winnen reeds 2 van hen hebben zo 9 een ewonnen dat ze inboek de klas zijj komen vertel zijn l len ook dit wordt alsositiefr ervaren er zijn zijnnu u zelfss stripverhalen p te winnen wat ik tenslotte belangrijk vind aan het gebruik van wa blieft is dat leerlingen taal en taalgebruik als zeer practisch ervaren ze vinden het prettig dat ze de actua liteit kunnen volgen zodat ze hun eigen leefwereldje ver ruimen en wanneer ze uitgaan kunnen meepraten over bepaalde 61 gebeurtenissen van de actualileit ik denk dat ik de nuttigheid en de nood die zij hebben aan zo n krant het best kan uitleggen met de volgende anecdote er was afgesproken met de leerlingen dat ze me telkens moesten verwittigen wanneer bij hun de wablieft thuis aangekomen was er was een leerlinge die zeer veront waardigd kwam vertellen dat ze nog eventjes moest wachten voor ze haar wablieft mocht meebrengen want haar vader was er nu mee bezig en haar broer had het krantje ook nog eens graag doorgenomen zoals je ziet is dit krantje een echte aanrader indien je na het lezen van dit artikel ook start met dit krantje wens ik je veel plezier en boeiende gesprekken met je leerlingen uiteindelijk leven zijook in onze snel ontwikkelende wereld mia dekeersmacker opsomerlaan 27 2500 lier 62 bijlage een fragment uit wablieft op ware grootte en ter vergelij king een normaal artikel uit een krant frankrijkzet 1 n43 n gaslichtop groen bussel de franse re ering heeft in extremis het i cht op groen gezet voor het qes norse gaskontrakt gas de ranse mag van de regering gevaar in belgie jaarlijks 6 miljard kubieke meter kopen van statoil in plaats van de gewenste 8 mil kan zo n ramp in belgie ook gebeu jard kubieke meter de fran se minister michel noir van r n t men zegt dat de centrales in buitenlandse handel is nu naar oslo vertrokken om er belgie zeer veilig zijn zij zijn be te praten over 2 miljard bij komende kubieke meter schermd eioor een koepel van staal frank rijk zou daarop willen toegeven als de noren bereid en een vin beton de kans op een zijn andere goederen in frank rijk te bestellen het zou daarbij vooral gaan om ongeluk is dus zeer klein maar zeker noorse aankopen van franse wapensystemen is men nooit met die franse toezegging is het noors europees gaskont de partij agalev anders gaan leven rakt van de ondergang gered volgens dat kontrakt moeten wil dat er geen kerncentrales meer vanaf 1992 jaarlijks 20 mil jard kubieke meter aardgas gebouwd worden agalev is een partij nu 18 miljard uit de noordzeevelden troll en vie vooral opkomt voor een schoon sleipner via een onderzeese pijpleiding de zeep pe naar milieu men noemt ze daarom ook zeebrugge aangevoerd wor den het gas is bestemd voor de groenen volgens hen kunnen we belgie 2 miljard kubieke me ter per jaar nederland 2 onze energie ook putten uit steen miljard duitse bondsrepu bliek 8 miljard en frankrijk kool zonnewarmte en wind 6 of 8 miljard kubieke meter per jaar pv 63