Walter, ‘k ga het zeggen: homologatiepaar. Oprispingen bij het magische, niet-bestaande zevende homologatiejaar.

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 51-54

Documenten

51 geschud walter k ga het zeggen homologatiepaar het magische niet oprispingen bij bestaande zevende homologatiejaar walter de heil sinds enkele jaren is excentriek bourgondisch vlaanderen weer een attractie rijker naast rijdende preekgestoeltes dure niet gebruikte bruggen over wegen en kana len duiveluitdrijvers en de truc met de communautaire pvc fles kunnen nederlan ders in zeker weten en het vrije westen hun nieuwe ontdekking in vlaanderens rariteitenkabinet komen voorstellen het zevende jaar tot het behalen van een getuigschrift hoger secundair onderwijs oezo is er dan geen zesjari een zevende jaar haartooi na een zesde ge cyclus in aso iso en jaar automechanica kan men zich specia kso die tot dat diploma liseren in een zevende jaar diesel en lpg leidt enkel het zesde jaar motoren en daarmee is de kous af hogere bso zorgt niet voor het studies universitaire tof niet universitaire begeerde ezelsvel eventueel zijn er voor hen niet bij kunnen leerlingen die met suc ces dat jaar hebben gevolgd een zevende toch ken ik enkele witte raven een leerling vervolmakings of specialisatiejaar volgen van het zesde jaar kantoor volgde na acht de namen spreken voor zich na het zesde jaar beroepsstudies nog twee jaar bijzonde jaar haartooi kan men zich vervolmaken in re jeugdzorg en beeindigt binnenkort het jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang wc derde en laatste jaar orthopedagogie dat de minister onder wiens bestuur dit balans dertien jaar studie na het lager leerjaar werd ingesteld zelf zo zijn twijfels onderwijs leeftijd 25 jaar ofwel vier jaar had over de effectiviteit ervan blijktunit zijn ouder dan een succesvol student hokt woorden in de inleiding van avantura wij waar ging het hier mis duidelijk niet tijdens len daniel coens schrijft daarin sommigen de laatste vijf jaren van overzitten en zelfs onder jullie die nu het zevende jaar herexamens is geen sprake geweest ik beroepssecundair onderwijs zullen voltooi ken de betrokken leerling vrij goed omdat ik en kunnen verder studeren in het hoger haar regelmatig ontmoet op haar werk ze onderwijs dat zal niet gemakkelijk zijn werkt nota bene s avonds in het cafetaria maar het kan p 1 men hoeft niet tussen van een antwerps theater om haar eigen de lijnen door te lezen om hier een grote studies te bekostigen het ging duidelijk scepsis in terug te vinden sommigen zul mis met de studiekeuze en of de studies in len kunnen laatste van mij de beroepsjaren met de ervaring van zes jaar kantoor kan ze waarschijnlijk weinig om aan te tonen hoe het misloopt grijp ik doen als orthopedagoge of barmeid even terug naar de brochure wat na het zesde jaar beroepsonderwijs voor het het is duidelijk dat veel mis gaat voor veel volgende citaat over het zevende jaar tot leerlingen tijdens de beroepsjaren in het het behalen van een getuigschrift hoger inleidend artikel heb ik het reeds gehad over secundair onderwijs de enige bedoeling de heterogeniteit van de leerlingengroepen van dit leerjaar is het behalen van een waarschijnlijk zijn er even veel redenen getuigschrift hoger secundair onderwijs via waarom iets misgaat als aanleidingen voor het bso mogelijk te maken in het program de heterogeniteit problemen thuis verkeer ma zijn daarom ten minste 12 wekelijkse de studiekeuze karakter mentaliteit ik ga lestijden algemene sociale en persoonlijk ze hier niet weer opnoemen heidsvorming voorzien de overige lestijden vanuit dat standpunt er loopt wat mis is worden gevolgd ofwel in de vorm van het logisch dat men aan een oplossing modules op het niveau van het 7e leerjaar denkt voor deze structurele persoonlijke en bso ofwel samen met de leerlingen van het maatschappelijke onrechtvaardigheid want 5e of het 6e leerjaar in een andere dan de ook de maatschappij is gediend met een vroeger gevolgde studierichting of afdeling goed functionerend onderwijs dat de juiste wie dit zevende leerjaar van het manvrouw op de juiste plaats brengt beroepssecundair onderwijs met vrucht heeft gevolgd ontvangt het getuigschrift wat uit de bus kwam kan ik alleen een wan van hoger secundair onderwijs er is geen gedrocht noemen riet zozeer om wat het is mogelijkheid tot het behalen van een kwalifi dan wel hoe het is het is een brug die ner catiegetuigschrift p 33 gens toe leidt walt het aantel leerlingen dat tot zover het citaat achtereenvolgens na het zevende beroepsjaar verder gaat is bespreek ik het dictaat het klimaat het heel idem het is duivelsuitdrijvery omdat men resultaat het probaat mirakels verwacht van een magisch jaar dat totaal verkeerd ingericht werd het is een ten minste 12 wekelijkse lestijden wordt politieke truc om door valse beloftes de werk vertaald als 12 wekelijkse lestijden in vele loosheidsstatistieken te vervalsen het is gevallen 2 uur lichamelijke opvoeding 2 vooral een rijdend preekgestoelte omdat uur godsdienst zedenleer 3 uur pav pro goed bedoelende mensen plotseling tevoor jest algemene vakken wiskunde schgn kunnen worden getoverd om de zonde wetenschappen aardrijkskunde en 3 uur ongedaan te maken de zonde van de pav nederlands geschiedenis met alle eer slechte begeleiding tijdens de voorbije jaren bied voor lo en godsdienst zedenleer vind nr ic22e jaargang nummer 3 jan feb 1993 ik dat hier sprake is van 8 uur algemene wat dat klimaat betreft kan ik natuurlijk vakken alleen uit eigen ervaring spreken al voel ik als we ervan uitgaan dat een opleiding na me gesteund door getuigenissen van colle het behalen van het diploma hoger secun ga s uit andere netten en scholen waar men dair onderwijs enige kennis van algemene in zekere zin een iets homogenere groep vakken talen wiskunde aardrijkskunde mocht verwachten bleek dat ijdele hoop scheikunde biologie enz vergt dan is de geweest te zijn er heerst nogal wat opportu inhaalpoging van het zevende jaar dat zal nisme tijdverdrijf tot een geschikte job niet gemakkelijk zijnd ronduit een halluci opdaagt een hogere loonschaal maar hoe natie men krijgt een amalgaam van leerlin lang gaan werkgevers geen onderscheid gen sommigen hebben altijd talen gehad maken tussen hso gediplomeerden die uit lees frans anderen weer niet in vier jaar tso of bso komen nog een jaartje bij en sommigen hebben altijd wiskunde of de legerdienst is afgeschaft ik heb geen zin aanverwante vakken gekregen anderen om te gaan werken weer niet en zo kan ik nog pagina s door het is deze groep die de enkelen die wel gaan met voorbeelden een doorstroming naar hoger onderwijs kortom laten we nederlands als voorbeeld ambieren sterk benadelen ik hoef de stellen leerlingen uit het tso krijgen gemotiveerde instelling en medewerking gemiddeld tijdens de laatste vier jaar studie van de eerste groep niet te beschrijven als 420 uren les leerlingen uit het bso 240 ik willens nillens het bestaan van dit jaar reken daarbij de 60 uren die het zevende aanvaard dan is dat enkel en alleen voor de jaar biedt dan blijft er een verschil van 120 laatste groep mensen die ergens een kans uren wat in percentage ongeveer 35 bete gemist hebben en dat alsnog willen goed kent daarbij hebben we het zoals gezegd maken volgens mij zijn die vrij detecteer nog over vakken die beide onderwijsvormen baar maar daarover meer kennen tso en bso tweede en derde talen laat ik hier buiten beschouwing het resultaat is niet zo goed en dat is dan als we afstand doen van literatuuronderwijs nog een overstatement op enkele witte creatieve schrijfvaardigheid creatieve mon raven na zie boven stromen weinig van de delinge taalvaardigheid taalbeschouwing geslaagde leerlingen door laat staan dat ze maar moet dat dan dan blijven de tech in hogere studies slagen nische vakaspecten over spelling zakelijke het urenpakket naast die 12 uren algemene teksten zakelijke communicatieve vaardig vakken bestaat uit stages technische vak heden uitspraakoefeningen ken en beroepspraktijk vaak gaat het om het dictaat schiet tekort in visie het gaat in een herhaling of uitdieping van de reeds op de mogelijkheden van enkele leerlingen geziene leerstof aangezien de betrokken maar beseft niet dat het de poort leerlingen vaak verticaal worden samen wagenwijd openzet voor misleiden en gezet is dat een extra belasting voor de opportunisten van alle slag om van de leraar lerares praktijk die daarmee een kaakslag aan het tso maar te zwijgen duivel in doet al wordt leerlingen die net door een verkeerde studiekeuze via het een en ander wordt aangetoond m i zevende jaar een uitweg naar andere moge bewezen door het klimaat in 1992 waren lijkheden denken te vinden stranden op er 28 scholen in vlaanderen die dit zevende demotivering jaar aanboden overigens werd het ook mogelijk het dipoloma hso te behalen in het probaat eens we het bestaan van dit vervolmakings en specialisatiejaren mits ze soort brugjaar aanvaarden en dus after 12 uur algemene vakken aanboden wat ze natleven opzij schuiven denk ik dat er twee inmiddels bijna allemaal doen ingrijpende veranderingen moeten gebeuren jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang vc punt 1 het opdrijven van het aantal uren besluit er is momenteel geen goed algemene vakken een verdubbeling lijkt me systeem om leerlingen uit het bso door het minimum minstens zes uren neder stroming te verlenen naar een hogere stu lands twee uren geschiedenis en een diffe dierichting let wel op een verantwoorde rertierend aantal uren andere algemene manier zowel voor de leerling de school vakken de maatschappij vandaar de titel het punt 2 het vastleggen van een norm die zevende homologatiejaar bestaat niet leerlingen wet niet toelaat het zevende jaar te volgen de delibererende klasseraad mag geen middeleeuws tuchtorgaan zijn noch walter de hert tans vind ik dat die klasseraad van het zes verbondstraat 90 de beroepsjaar twee beslissingen moet 2000 antwerpen nemen een over de eindevaluatie geslaagd niet geslaagd en een over de toelating tot het zevende jaar ik illustreer ongeveer een op drie leerlingen krijgt van noten mij de raad het beroepsleven in te stappen en zeker geen zevende jaar te vegen ze deden doen het toch met de hierboven 1 alleen al de verschillende benamingen beschreven gevolgen leerlingen die van het bewuste gaar wizen op een dis schitterend presteren projecteren die crepantie homologatiejaar zevende jaar schitterende cijfers op de kans op slagen jaar tot het behalen van en een schitterende carriere en krijgen 2 dit soort gegevens komt uit de bro het deksel op de neus in het frans zou chure wat na het zesde jaar beroeps men zeggen who p fooling who onderwijs brussel centrale voor stu die en beroepsorientering 1992 als ik die macht aan de delibererende verdeeld door bbl klasseraad geef kom ik automatisch terecht bij een artikel van jan tallon in 3 avantura voor laatstejaars secun klasse ganuari 1993 daaruit haal ik het dair beroepsonderwijs deeltijds volgende citaat wees je bewust dat je onderwijs en erkende vormingen aan studie en beroe psorientering d oe t brussel gemeenschapsministerie van tijdens een deliberatie vooral bij het toe onderwo 1992 kennen van een orienteringsattest b neemt deze boeiende brochure met videoband men een grote verantwoordelijkheid op zich wordt normaal aan alle pms centra door bindende restricties op te leggen bezorgd netoverschrjdend misschien p 25 een vlaamse nobelprijs voor de vrede lc ben er voor een soort b attest op te leg waard die ze zelf verder verspreiden gen aan leerlingen die wel geslaagd zijn in over de scholen over het tot stand het zesde jaar maar op het gebied van komen van de videoband wordt gezwe algemene vakken geen perspectief bieden gen ik was erbij ik zwijg hoe vaak wordt een klein tekort weg 4 bestaande alternatieven onderwis gewerkt door het argument hij zij is de voor sociale promotie beroepsopleidin beste lasser gezinshelpster enz hoe vaak gen ingericht door de vdab enz andere speelt onmacht een rol welke leraar lerares alternatieven differentiatie in de beroeps algemene vakken is bereid om leerlingen jaren naargelang de toekomstmogelijkhe meerdere malen tegen te houden als blijkt den wie verder wil en kan gaan weet dat hij zij enkel voor zijn haar vak tekorten dat meestal al in het vijfde beroepsjaar heeft nw 22e jaargang nummer 3 jan feb 1993