Wat werkt in Alfabetisering NT2?

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 4
Pagina’s: 7-11
n d e r d e l 0 e p wat werkt in alfabetisering nt2 in het vorige nummer van alfa nieuws 200g nr 3 werd een eerste verslag gepresenteerd van een vooronderzoek naar alfabetisering nt2 daaruit bleek dat de leerlast voor cursisten om een alfaniveau a b of c van het raamwerk alfabetisering nt2 te halen enorm varieert en dat veel cursisten veel tijd nodig hebben om te leren lezen en schrijven in een tweede taal in deze bij drage een blik op mogelijke succesfactoren wat werkt positief of negatief op het behalen van succes in alfa nt2 jeanne kurvers universiteit van tilburg en willemijn stockmann roc tilburg introductie bijvoorbeeld ook sommige kenmer voortgangstoetsen alfa afgenomen op uit het eerste deel van het onderzoek ken van de cursisten zoals aanwezig niveau alfa a alfa b of alfa c zowel naar alfabetisering nt2 alfa nieuws heid of motivatie aan die laatste twee voor lezen als voor schrijven 2009 nr 3 bleek al dat er enorm veel kan het onderwijs ook iets veranderen gegevens over cursisten over docen variatie bestaat in de tijd die cursisten de leeftijd van een cursist kun je nu ten en over het onderwijs hebben we nodig hebben om een van de niveaus eenmaal niet veranderen ook als dat verzameld door docenten vragenlijsten van het raamwerk alfabetisering nt2 een factor van belang blijkt te zijn in te laten vullen over hun cursisten stockmann dalderop 2007 te over zichzelf en over het onderwijs dat halen dit varieert van een paar hon het onderzoek ze gaven van de cursisten kregen we derd tot meer dan 2500 uur dat in het vorige nummer van alfa gegevens over leeftijd sekse her neemt niet weg dat sommige kenmer nieuws hebben we geschreven dat we komstland moedertaal eventueel ken van cursisten docenten ofhet gewerkt hebben met gegevens van cur tweede taal verblijfsduur in neder onderwijs een positieve of juist nega sisten afkomstig van negen verschil land aantal jaren onderwijs in het tieve invloed uit kunnen oefenen op lende roc s in nederland land van herkomst aantal kinderen tempo en succes van alfabetisering uiteindelijk hadden we gegevens van werk taalgebruik in het gezin en con nt2 in deze bijdrage berichten we 322 cursisten van wie 80 vrouwen tact met nederlandstaligen ook kre daarover de vraag die we wilden 20 man was alle cursisten namen gen we gegevens over het startniveau beantwoorden was wat zijn de moge deel aan cursussen die overdag gege van mondeling en schriftelijk lijke succesfactoren in alfabetisering ven werden in totaal i7i cursisten van nederlands het aantal maanden les ntu met andere woorden welke cur die groep hebben zowel in 2008 als in dat de cursist had gehad en het aantal sistkenmerken en onderwijskenmer 2009 de voortgangstoetsen alfa cito uren les per week aanwezigheid in de ken voorspellen het beste het succes 2008 gemaakt we kunnen dus iets lessen huiswerk en doelperspectief dat cursisten behalen daarbij zijn zeggen over het niveau dat ze gehaald van de docenten kregen we gegevens natuurlijk vooral die kenmerken hebben maar ook over de vooruitgang over de instelling en groepen leeftijd belangrijk waar het onderwijs invloed tussen voorjaar 2008 en voorjaar land van herkomst moedertaal geno op kan uitoefenen dit zijn uiteraard 2009 en over succesfactoren daarbij ten opleiding en ervaring en scholing de kenmerken van het onderwijs maar bij al deze cursisten zijn de nt2 en alfa nt2 alf a nieuws nummer 4 december 2009 7 e r d e l 0 e p schaalscore schaalscore groeiscore groeiscore lezen schrijven lezen schrijven de onderwijsgegevens werden inge leeftijd 23 23 16 lg vuld voor elke groep waarin cursisten jaren opleiding 12 17 4 17 uit het bestand lessen volgden we kre verblijfsduur nederland 08 lg 16 26 gen informatie over de samenstelling startniveau mondeling 16 4 7 11 van de groep sekse herkomst uit aantal uren les 05 03 22 og stroomperspectief woonomgeving etc inburgeringsplichtig 01 7 14 16 en mogelijke homogeniteit op een van aantal kinderen 08 15 12 12 de voorgaande aspecten en over het aantal uren les per week het aantal significant bij p