Werken aan de tweede fase. KPC-Conferentiedag 12 maart 1997 in Rotterdam.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 49

Documenten

werken aan de tweede fase kpc conferentiedag 12 maart 1997 in rotterdam de invoering in igg8 van de tweede fase in het voortgezet onderwijs brengt de nodige organisatorische inhoudelijke en didactische veranderingen met zich mee om de discussie over de toekomstige veranderingen binnen de kunstvakken tussen docenten op gang te brengen en in stand te houden duidelijk werd dat de samenstelling van een thema nogal wat voeten in organiseerde het kpc in maart een viertal vakconferenties aarde heeft veel teksten vragen en voor docenten beeldende vakken muziek en drama opdrachten verschillende studiewij zers videobanden en cassettes en een docentenhandleiding vormden een veronique damoiseaux de deelnemers konden zich inschrij antwoord op de vraag wie straks dit mooie piramide de vraag is of al dit ven voor twee workshops en kiezen uit geheel nieuwe vak gaat geven het is materiaal ook echt gebruikt wordt het diverse bijeenkomsten op het gebied uitdrukkelijk niet de bedoeling dat vak beslaat in het havo slechts 120 en van ckv i ckv 2 zelfstandig leren in maar een docent invulling geeft aan in het vwo 200 uur daarin worden op het studiehuis bij muziek en de beel het ckv i programma maar dat een advies van de slo vijf thema s gepre dende vakken en een workshop infor team van zowel literatuur als kunst senteerd vooral de ervaringen die matie en communicatietechnologie vakdocenten onder leiding van een leerlingen met het thema literatuur ict eveneens gericht op de beelden coordinator thema s ontwikkelt die en bezoek aan culturele instellingen de docent een heel divers programma leerlingen in staat stellen samenhang opdoen ondersteund met de nodige en daarom in dit ver slag je een enkele tussen de diverse kunsten te ontdek zelf verworven en verwerkte informa krent uit de bol met name gericht op ken het lezen van werken uit de tie staan centraal bij ckv i in tegen het geheel nieuwe vak ckv i wereld literatuur beslaat weliswaar stelling tot ckv 2 waarin leerlingen geen vijftig procent meer zoals aan een grondige kennis opdoen van lezingenreeks vankelijk de bedoeling was maar de kunstgeschiedenis en theorie het gros van de 150 deelnemers volgde talendocent krijgt zeer zeker een taak in de ochtend een informatieve lezin als docent mentor leerlingbegeleider discussie genreeks toegespitst op de beeldende of als coordinator het was daarom er ontstond een discussie over de op vakken een brede doelgroep gezien des te opmerkelijker dat niet ook de drachten die volgens velen een te grote de invulling van het programma voor talendocenten waren uitgenodigd voorkennis van de leerlingen veronder namelijk gericht op de toekomstige stelden het vermeende gebrek aan his tweede fase havo vwo een dikke map workshops torische context bij dit specifieke on gaf het publiek informatie over de her in de workshops ckv i werd aandacht derwerp en de weinig ervaringsge ziene kerndoelen van de basisvorming besteed aan zowel de organisatie als de richte benadering die bij ckv i een de examenprogramma s vbo mavo en thematische invulling van het vak belangrijke plaats inneemt kritiek die de recente ontwikkelingen bij ckv 2 dhr kremer coordinator van het kpc ook door de netwerkscholen geuit de dreiging dat het algemeen theo scholennetwerk ckv i presenteerde werd maar juist door deze kinderziek retisch deel van ckv 2 door filosofie het project de getuigen een tijdge tes toont het kpc hoe moeilijk maar uit het profieldeel zou worden ver bonden en vakoverstijgend thema ook hoe noodzakelijk het is op scholen drongen is nu voorbij zo bleek over de getuigenissen van de tweede nu al thema s als oefening te ontwikke voor de bespreking van ckv i bleef wereldoorlog sinds februari experi len en niet te wachten tot de invoering weinig tijd over maar wel kwam er menteren 26 scholen met dit thema van het vak in 1998 e tsjlp letteren 49 7