Werken met een intercultureel kinderboek in het basisonderwijs

Publicatie datum: 1993-09-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 1
Pagina’s: 31-36

Documenten

werken met een intercultureel kinderboek in het basisonderwijs anita wuestenberg via intercultureel onderwijs wil men kinderen laten kennismaken met elkaars cultu rele uitingen en etnische achtergronden om zo elkaar te leren respecteren en beter met elkaar om te leren gaan intercultureel onderwijs biedt ook kansen om de fun damentele ongelijkheid in de samenleving tussen autochtone en allochtone men sen aan te pakken door als school aandacht te schenken aan herkenningspunten voor allochtone kinderen kan men achterstanden wegwerken goed intercultureel onderwijs confronteert kinderen met andere etnische groepen zodat vooroordelen discriminatie en racistisch denken worden bestreden v ntercultureel onderwijs is dus even kunstuitingen religies van verschillende goed nodig in een monoculturele groepen in onze samenleving tegelijkertijd witte vlaamse school als in een leren kinderen zien dat zij en hun leeftijds school met een hoge concentratie genoten die opgroeien in een andere cul vipift van allochtone kinderen de vorm tuur ook veel gemeenschappelijks hebben en de inhoud zal verschillen maar omdat leeftijdsgenoten centraal staan in ook kinderen die nu niet met andere etni dergelijke verhalen bieden ze jonge lezers sche groepen geconfronteerd worden zul tal van mogelijkheden omzich in te leven len later moeten leven in een multi etnische samenleving mede onder impuls van het thema van de kinderboekenweek 1993 zullen we ruilen kinderboeken als vervan verschenen in vlaanderen een aantal kin derboeken met een intercultureel thema gende werkelijkheid marita de sterck is een autoriteit inzake intercultureel leesmateriaal voor jongeren wanneer de directe confrontatie ontbreekt van 12 schreef ze twee voortreffelijke kunnen kinderboeken zorgen voor een ver informatieve boeken bij nader inzien en vangende werkelijkheid kinderen krijgen anders is niet gek voor kinderen van 10 door middel van boeken mogelijkheden 13 jaar verschenen het kinderboekenweek aangereikt om hun grenzen te verleggen en geschenk ook een garnaal heeft een hun ervaringswereld te verruimen via ver hoofd en sofie en fatima beide boeken halen maken zij kennis met het dagelijkse lenen zich uitstekend tot gebruik in de klas leven en met de gewoonten meningen sept okt 1993 nummer 1 23e jaargang ni i werken met boeken in de fatima heb ik uitgewerkt volgens het sche ma van karst klas scholen hebben nog niet veel traditie in het werken met een boek in zijn geheel in ook een garnaal hee ft jeugdliteratuur geeft jacques vos twee interessante werkvormen om een boek te een hoofd onderzoeken op zijn bruikbaarheid in de klas vooreerst verwijst hij naar het begrip het is een pretti g vlot leesbaar verhaal over webben van fox allen waarbij leerkrach een interculturele klas die voor het schoolfeest ten ideeen rond een bepaald boek kunnen eigen gerechten klaarmaakt pikante broodjes ordenen vanuit het web wordt vertrokken uit chili maissoep met krab en gelukskoekjes om een aantal lessen rond het boek op te uit china couscous en koekjes uit marokko zetten klaas verplancke zorgde voor levendige gedetailleerde illustraties achteraan in het op de tweede plaats verwijst jacques vos boek vindt men bruikbare recepten en spelle naar het schema van th eodor karst waar ti es uit verschillende landen bij een boek volgens een vast stramien behandeld wordt voorinformatie een korte beschrijving van het boek en relevante 4 4 v informatie over de auteur tekstanalyse een nauw keurige beschrijving van k zr de inhoud en de struc 4 a4 i 4 v i c h t ti 4k4 hn ti 4i tak 4ti y7 1 4 j ti 4r 1 4 b w7 s t5 k4 k4 1 t tuur van het boek 4 44i 4 41 y 4 4 44 x