Werken met woordenboeken en -lijsten

Publicatie datum: 1990-09-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 1-2
Pagina’s: 27-30

Documenten

werken met woorden boeken en lijsten lief houben en claudine vyvey bij het lezen gebruiken we een verklarend woordenboek om de betekenis van woorden op te zoeken of te controleren bij het schrijven gebruiken we een woordenlijst om de juiste schrijfwijze van een woord op te zoeken of te controleren een woordenlijst is een alfabetische rangschikking van woorden zonder enige verklaring ervaren lezers en schrijvers gebruiken een woordenboek als woordenlijst dat is een pak moeilijker er is heel wat tekst die je moet wegdenken en woord opzoeken betekent het woord gevonden hebben dat woord voortdurend verge we gebruiken daarbij onze kennis van de lijken met andere woorden die alfabetische rangorde we vergelijken de we tegenkomen d w z met eerste letter van het op te zoeken woord steeds wisselende referentie met de eerste letter van het referentie woorden woord en weten of het woord voor of ach we vragen ons daarbij af of het woord dat ter het referentiewoord komt daarna ver we opzoeken voor of achter het referen gelijken we ook de tweede letter de derde tiewoord komt dat we op dat moment letter enz zien staan concreet gaan we als volgt te werk we slaan een woordenboek woor denlijst op een willekeurige bladzijde wanneer leer je een open we bekijken het woord dat boven aan die bladzijde staat dat woord wordt cursist omgaan met een heel even ons referentiewoord we weten woordenlijst of we vooruit of achteruit moeten blade ren we gaan zo verder tot we de goede leren omgaan met een woordenlijst kan al beginletter gevonden hebben en nadien vrij vlug van zodra iemand een aantal de goede bladzijde waarop het woord losse woorden zelfstandig kan lezen kan staat dat we zoeken om de goede blad een eerste stap gezet worden naar opzoe zijde te vinden letten we op de twee kingswerk in een woordenlijst er wordt woorden die bovenaan staan het zijn het dan uiteraard geoefend met de woorden eerste en laatste woord van deze blad die hij kan lezen een woord opzoeken in zijde als we menen de goede bladzijde een woordenlijst kan in het begin vrij om gevonden te hebben overlopen we de slachtig zijn en veel tijd vragen het wordt kolommen we kiezen even een woord uit best geleerd los van het schrijven of ver als referentiewoord en we weten of het beteren van een tekst woord dat we willen opzoeken ervoor of wanneer kan een woordenlijst de cursist erachter komt we gaan zo door tot we helpen bij het schrijven sep okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargangnin4 iemand schrijft al zelfstandig maar is a manier van oefenen soms nog gehinderd omdat hij de zoek eerst samen neem een horizontale schrijfwijze van een woord niet kent hij alfabetkaart en leg deze boven de woor heeft al geleerd toch eerst zijn inhoud denlijst van praxis 15 doorblader samen op papier te zetten en zich pas te be met de cursist de woordenlijst en zie kommeren om deze woorden als al een samen bovenaan de bladzijde de letters sikje tekst op papier staat dat is een verschijnen in de volgorde van de alfabet heel leerproces dat niet te onder kaart neem een woord dat correct schatten valt geschreven staat op een kaartje en zoek iemand schrijft zelfstandig de zins samen een bladzijde in de woordenlijst bouw is vrij goed hij maakt echter nog waar de woorden met dezelfde letter be fouten op woordniveau bij de verbete ginnen als het woord dat je zoekt help de ring weet hij aan welke woorden hij cursist ervaren dat de horizontale alfabet twijfelt kaart helpt om te weten of je naar voor of naar achter moet bladeren is de eerste letter van het woord gevonden geef dan hoe leer je iemand onmiddellijk het woord omgaan met de cursist krijgt een woord dat hij kan een woordenlijst lezen correct geschreven op een kaartje hij zoekt een bladzijde in de woordenlijst kennismaken waar de woorden beginnen met dezelfde letter als het woord op het kaartje hij ge als de cursist aan de begeleider een bruikt hierbij de horizontale alfabetkaart woord vraagt is het goed dat de bege heeft de cursist de eerste letter van het leider het woord toont in de woordenlijst woord gevonden dan kan de bladzijde en niet zomaar voorschrijft gegeven worden waarop het woord staat beginnend oefenen de cursist zoekt dan het woord op de aangeduide bladzijde een kleinere stap 1 voorwaarde de cursist zoekt het woord uit 5 of 6 op eenvolgende woorden die worden aan de cursist kan een aantal woorden vlot geduid lezen zowel geschreven als gedrukt hij moet dan oefenen met deze woorden leren werken 2 doel met een alfabetische de cursist kan de eerste letter van het rangschikking woord terugvinden in de woordenlijst 1 noel van praxis 15 den bosch malmberg met behulp van een horizontale alfa de cursist weet dat een woord in een betkaart alfabetische rangschikking voor of achter hij kan het woord uit een rij woorden op een vast referentiewoord komt een blz halen opmerking het gaat niet om alfabetisch hij doet de ervaring op dat een woord rangschikken we moeten niet zelf alfabe gevonden kan worden in een woorden tisch kunnen rangschikken om met een lijst woordenlijst te kunnen omgaan new 20 e jaargang nummer 12 sep okt 1990 2 manier van oefenen vraagt zich telkens af of het woord dat hij opzoekt voor of achter het referentie je kiest een vast referentiewoord daar woord bovenaan de bladzijde komt op naast neem je een aantal woorden waar deze manier zoekt de cursist de juiste van de eerste letter verschilt van die van bladzijde het referentiewoord je geeft alle woorden meent de cursist de juiste bladzijde gevon op losse kaartjes en vraagt om de woor den te hebben dan zoekt hij het woord den op 2 hoopjes te leggen de woorden op in de kolommen hij gebruikt daarvoor die in een woordenlijst voor en achter het een vertikale alfabetkaart als hulpmiddel referentiewoord zullen staan de cursist woorden in een kolom opzoeken kan best krijgt een horizontale alfabetkaart als eerst afzonderlijk geoefend worden hier hulpmiddel b v referentiewoord regen moet nog veel meer een referentiewoord andere woorden brood tafel lukraak gekozen worden je kiest een vast referentiewoord de an dere woorden hebben dezelfde eerste letter maar verschillen vanaf de tweede 0 a a letter b v referentiewoord regen andere t b b woorden raad ring rook c c c je kiest woorden waarvan de eerste twee d d d letters dezelfde zijn maar die verschillen vanaf de derde letter b v referentiewoord 2 e e regen andere woorden redden reis f f vervolgens geef je een vast referentie g g woord en een aantal woorden waarvan de it h h eerste letter verschilt van het referentie 4 i i woord de eerste letter dezelfde is maar i 1 j de tweede letter verschilt de eerste twee sk k k letters dezelfde zijn maar de derde letter verschilt je laat deze woorden opnieuw q i l ordenen ten opzichte van het referentie mi m m woord b v referentiewoord regen ande art n n re woorden brood raad schoen rook 0 o 0 redden reis fi9 p q p q woorden leren opzoeken r r 1 doel i s s a t t de cursist kan een correct geschreven woord terugvinden in een woordenlijst al u u ir v v 2 manier van werken w w f j de cursist krijgt een correct geschreven x x x woord op een woordkaart hij gebruikt y y een horizontale alfabetkaart als hulpmid z z del hij bladert in de woordenlijst en sep okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargang t materiaal letters een vertikale alfabetkaart wordt dan ook het hulpmiddel bij het zoeken woordkaarten naar een woord in kolommen op te zoeken woorden worden geschre woordenlijst ven aangeboden op afzonderlijke kaartjes voor beginnend oefenen met een woor dit is een hulpmiddel om het woordbeeld denlijst gebruiken we de alfabetische van het woord dat je opzoekt helder te rangschikking van de frequentielijst uit houden en om visueel te analyseren in praxis 15 den bosch malmberg wan letters neer de actieve woordenschat van de cur horizontale alfabetkaart sist veel ruimer is dan de woorden uit als in een woordenlijst gebladerd wordt bovengenoemde lijst wordt de woorden krijgen we een horizontaal overzicht van lijst nederlandse taal gebruikt let wel op de beginletters een horizontale alfabet het verschil in aanduidingen van het eer kaart wordt dan ook gebruikt als hulpmid ste en laatste woord bovenaan de blad del bij het zoeken naar de juiste bladzijde zijde vertikale alfabetkaart lief houben en claudine vyvey als in kolommen gezocht wordt krijgen alfabetisering antwerpen sint we een vertikaal overzicht van de begin andriesplaats 23 2000 antwerpen 4 t itr le it yz a b c d e f g h i j k 1 m n op q r s u v w x y z abcdef g h i j k lmnopqrs tuvw x y z t u s s e n d o o r opleiding drama in het najaar start de stichting lodewijk de raet de zevende jaargang van de op leiding drama het is een intense scholing voor iedereen die theater wil gebruiken binnen allerlei pedagogische situaties en met de meest verscheiden doelgroepen het totale pakket is opgebouwd uit modules die verspreid zijn over een periode van twee tot drie jaar meestal wordt er een weekend per maand gewerkt en dit in internaatsformule start 27 tot 30 december 1990 in antwerpen inlichtingen stichting lodewijk de raet uedtsstraat 27 29 1210 brussel tel 02 242 01 11 ya t a y n y y x a a s a i r mt e y mc 20 ejaargang nummer 1 2 sep okt 1990