Werkhuis

Publicatie datum: 2000-11-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 2
Pagina’s: 51-53

Documenten

51 werkhuis pedagogische bijdragen in het vervolg van de bijdrage beschrijft ze het leerproces in de kleine groepen de pedagogische bijdragen 138 zomer 2000 waarde van pgo zijn herkomst en uitbrei opent met een bijdrage van nadine lybaert ding tot slot stelt ze de vraag naar de toe over probleemgestuurd lesgeven als een pasbaarheid van pgo in het vlaamse hefboom naar efficienter en effectiever secundair onderwijs en werkt ze een moge onderwijs als casus vertelt ze het succes lijke procedure uit daarbij wordt de nieuwe verhaal van de universiteit van maastricht rol voor de leerkrachten niet uit het oog ver waaraan ze als docente verbonden is het loren maastrichtse onderwijssysteem blijkt per soonskenmerken en vaardigheden te stimu leren die goed aansluiten bij de eisen die aan toekomstige werknemers gesteld wor levende talen den het gaat bijvoorbeeld om zelfstandig heid zin voor initiatief flexibiliteit en het in levende talen magazine 87 6 septem praktisch toepassen van kennis ber 2000 gaat het onder meer over zelf standig werken in de basisvorming zeg het succes van de opleidingen kan volgens maar eerste graad secundair jan van zon de auteur verklaard worden door het onder werkt al een aantal jaren aan een systeem wijssysteem dat in maastricht gehanteerd om de leerlingen zelfstandig er te laten wer wordt namelijk probleemgestuurd onder ken interactief onderwijs noemen ze het wijs pgo zelfwerkzaamheid staat er cen op zijn school in deventer als docent traal en het grootste deel van de wekelijkse engels beschrijft hij de dagelijkse praktijk in studietijd wordt aan zelfstudie besteed zijn klas maar die is ook bij andere vakken pgo bestaat uit de volgende vier compo van toepassing omdat hij nog niet hele nenten maal tevreden is droomt hij luidop van een ti werken aan taken in kleine groepen sterkere mate van individualisering thematisch interdisciplinair onderwijs grote nadruk op vaardigheidsonderwijs heeft het traditionele leerboek afgedaan en attitudevorming dat is de vraag die john daniels zich stelt en voortgangstoetsing p 2 als hij de website van stepnet bezoekt onze nieuwsgierigheid was alleszins geprik keld nov dec 2000 nummer 2 30 e jaargang nrit stepney stepnet nl stepnet is een van de eerste leermiddelen in nederland die volledig gebaseerd zijn op internet op die manier wordt een eerste stap gezet naar web based learning en netwerk leren deze website biedt praktische opdrachten kant en klaar voor gebruik in de praktijk bij actuele artikelen uit vijf nederlandse kwaliteitskranten algemeen dagblad nrc handelsblad het parool trouw en de volkskrant de opdrachten zijn uitgewerkt voor alle vakken in de tweede fase de hoogste leerja ren van het algemeen secundair onderwijs voor de didactische kwaliteit staan de educatieve uitgeverijen thieme en meulenhoff borg stepnet bevat een uitgebreide opdrachtendatabank elke week wordt deze database aangevuld met nieuwe opdrachten per cluster van vakken alfa beta of gamma zo beschikt u om de drie weken en als het nieuws daartoe aanleiding geeft ook tus sendoor over nieuwe opdrachten voor nederlands zowel de opdrachten als de benodigde artikelen weliswaar niet in krantenstijlopmaak zijn te raadplegen op internet omdat bij een artikel opdrachten voor verschillende vakken horen kan de inhoud vakoverschrijdend benaderd worden de opdrachten vermelden steeds de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn en een inschatting van de benodigde hoeveelheid tijd er zijn vier soorten opdrachten 1 tekstgeorienteerd deze opdracht is vooral gericht op de tekst van het bijbehoren de artikel en op de verwerking van de daarin gepresenteerde informatie 2 ict verwerving voor deze opdracht moeten ict middelen worden gebruikt om informatie te verzamelen bijvoorbeeld websites 3 ict verwerking voor deze opdracht moeten ict middelen worden gebruikt om informatie te verwerken bijvoorbeeld een spreadsheet 4 ict presentatie het resultaat van deze opdracht moet door de leerlingen met ict middelen worden gepresenteerd bijvoorbeeld een powerpoint presentatie zowel de opdrachten als de artikelendatabank kunnen via een zoekfunctie door zocht worden je kan zoeken op onderwerp onderwijsvorm vak soort opdracht en tijdsbesteding een beknopte handleiding geeft aan op welke manier daarnaast bevat de site ook een selectie van de meest interessante hyperlinks per vak gebied opgesteld door het ivlos instituut voor de lerarenopleiding van de universiteit utrecht criteria voor de selectie zijn een goede vormgeving het gebruik van hypertekst veel beelden en grafieken maar vooral de mate waarin de sites didac tisch interessant en verantwoord zijn vermeldenswaard zijn ten slotte de verschillende gastenboeken en discussieplatforms zowel voor leerlingen als voor leraren stepnet kan tijdens het volledige schooljaar 2000 2001 gratis geraadpleegd wor den viti 30e jaargang nummer 2 nov dec 2000 53 informatie vernieuwing over het optimaliseren van het huiswerkbe onderwijs leid handelt de bijdrage van magda van den houte adviseur bij de dienst voor onderwijsontwikkeling dvo aan de hand ivo 80 is een themanummer over het van een checklist kunnen scholen de huis werk van de leerlingen gekoppeld aan bestaande situatie analyseren en op basis de noodzaak om leerlingen zelfstandig er te daarvan hun prioriteiten en beleidsdoelen ieren werken en leren om te beginnen bepalen dezelfde auteur zet in twee vol vroeg de redactie aan de direct betrokke gende bijdragen een aantal principes in ver nen de vlaamse scholieren koepel vsk band met zelfstandig leren en huiswerkbe enkele bedenkingen over huiswerk te for geleiding op een rij muleren wat ouders denken over het t huiswerk van hun kinderen in het secun een voorbeeld van een project zelfstandig dair onderwijs blijkt uit de bijdrage van ieren in het heilig grafinstituut turnhout trees gilles marcel davidts van de rondt deze artikelenreeks af kristien van vlaamse confederatie van ouders en eekert brengt verslag uit over dit experiment ouderverenigingen vcov in het eerste jaar van de derde graad aso bij drie pilootvakken nederlands geschiedenis een terminologisch uitstapje vinden we in en fysica gedurende een trimester het pro een uittreksel uit samen aan de slag een ject vond plaats in het kader van een onder praktijkboek voor actief en zelfstandig leren zoek uitgevoerd in opdracht van de minister van de nederlandse werkgroep zelfstandig van onderwijs bedoeling was om na te leren isbn 90 74723 33 0 de volgende gaan onder welke voorwaarden zelfstandig begrippen worden erin verklaard zelf wer ieren haalbaar is in vlaamse secundaire ken zelfstandig werken zelfstandig leren scholen en wat de meerwaarde is in verge en zelfverantwoordelijk leren zie ook de bij lijking met traditioneel onderwijs de belang drage van helge bonset hetty mulder rijkste bevindingen leest u ongetwijfeld in over zelfstandig leren in het talenonderwijs een van de volgende vonken in vonk 29 2 p 7 23 rita rymenans universiteit antwerpen uia departement didactiek en kritiek universiteitsplein 1 2610 witrijk rita rymenans ua ac be nov dec 2000 nummer 2 30 e jaargang nitiji