Werkhuis

Publicatie datum: 2000-03-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 4
Pagina’s: 45-50

Documenten

45 s schokla een bibliografie rondt het themanummer af schokla school en klaspraktijk 163 is een in schokla 164 formuleren lief nauwelaerts themanummer over ieren ieren in de basis wilfried luyten een noodzakelijke aanvul school na een korte inleiding over het ling bij het leren studeren ze beantwoorden waarom ervan behandelen de auteurs els enkele orienterende vragen over het leer aerts veerle binon ria verstraelen ach proces bij het memoriseren en het automa tereenvolgens de volgende deelaspecten tiseren en reiken hulpmiddelen aan voor het zorgverbredend werken met kinderen die 1 leren leren in eindtermen en leerplan daarbij moeilijkheden ondervinden nen daarnaast bevat dit nummer van schokla 2 onderwijs in leren leren met ruime aan ook een bijdrage van hugo boets over de dacht voor een stimulerende leeromge theaterkoffer van hetpaleis met heel wat ving in alle lessen didactisch materiaal dat kinderen van de 3 leren studeren als onderdeel van leren lagere school moet leren wat theater is en leren met aandacht voor soorten van gilbert de bruycker over speelse werk geheugens het informatieverwerkend vormen om te stoeien met taal systeem sleutels tot het onthouden huiselijke voorwaarden ruimte en tijd besteladres en een vijfstappenplan om kinderen van in grote markt 38 2500 lier systematisch te leren studeren elk van tel 03 480 5511 fax 03 480 76 64 deze aspecten wordt gestoffeerd met e mail uitgeverij vanin be stimulerende lessuggesties website vanin bebe edubron lledubron uia ac be edubron onderwijsbegeleiding research en ontwikkeling is de onderzoeks groep van prof dr peter van petegem universiteit antwerpen uia departement didactiek en kritiek de website omvat per lopend onderzoeks en nascholingspro ject een doorklik naar inhoudelijke gegevens tevens is een lijst van medewerkers voorzien met de nodige personalia maart april 2000 nummer 4 29 e jaargang projecten van de onderzoeksgroep in verband met leren leren zijn leerstijlgebonden determinanten van slagen en mislukken van eerstejaars gene ratiestudenten aan de universiteit antwerpen zie ook de bijdrage van peter van petegem sven de maeyer in vonk 29 2 p 33 47 de evaluatie van learning space als innovatief platform voor de ontwikkeling van een krachtige leeromgeving begeleid zelfstandig leren het transformeren van bestaand cursusmateriaal naar open leerpakketten met ict ondersteuning gelinkt aan het project met betrekking tot learning space als digitaal teleleerplatform de site biedt tal van belangwekkende doorklikmogelijkheden geordend als volgt ua uia andere universiteiten onderwijsdiensten en verenigingen onderzoek statistiek tijdschriften diversen zoeken stichting lodewijk de raet tijdens de zomermaanden juli en augustus inlichtingen en inschrijvingen organiseert de stichting lodewijk de raet stichting lodewijk de raet een aantal nascholingscursussen in een liedtsstraat 27 29 1030 brussel leer krachtig kader deze pakke tt en kun tel 02 240 95 00 fax 02 242 2610 nen ook op maat aangeboden worden e mail info stichtingderaet be website stichtingderaet be werk maken van leer krachtige scholen jongeren aanspreken op hun leer wie intekent op de e maillist nieuwsflash kracht onderwijs van de stichting lodewijk de coachen van beginnende en andere raet krijgt om de twee drie maanden via leraren die weg informatie over onderwijs en leren leiding geven aan een klas nascholing en begeleiding intekenen kan groeien naar leraarschap per t i dirk gombeir ping be 29e jaargang nummer 4 maart april 2000 open universiteit nederland ll ou nl de open universiteit nederland is een instelling voor open hoger onderwijs zij verzorgt cursussen en opleidingen op academisch niveau in acht studiegebieden waaronder cultuurwetenschappen en sociale wetenschappen de open universiteit kent een open toelating voor iedereen vanaf 18 jaar de diploma s die studenten behalen zijn gelijkwaardig aan de diploma s van traditionele universiteiten en hoge scholen de cursussen zijn grotendeels gebaseerd op zelfstudie naast schriftelijk studiemate riaal wordt gebruikgemaakt van een elektronische leeromgeving op 18 studiecentra verspreid over heel nederland worden studenten begeleid en kunnen ze examens doen sinds haar oprichting heeft de open universiteit nederland ook een nauwe samenwerking met vlaanderen meer dan 4 000 vlaamse studenten schreven zich al in mede dankzij de nauwe samenwerking met belgische onderwijsinstellingen en de overheid de open universiteit stelt zich tot doel een substantiele bijdrage te leveren aan de innovatie van het hoger onderwijs kernbegrip daarbij is derde generatie afstands onderwijs waarin nieuwe onderwijskundige inzichten en technologische mogelijk heden worden toegepast om studenten nog beter te bedienen deze nieuwe vorm van afstands onderwijs kenmerkt zich door een grotere nadruk op het verwerven van competenties dan op kennisoverdracht alleen daarbinnen is ict het sturende medi um een medium waarmee ook op afstand contact mogelijk is met medestudenten en met begeleiders vanop de startsite verderklikken naar infonet informatie over de basispricipes van de open universiteit kandidaat studenten kunnen vrij blijvend kennismaken opennet internetdiensten en discussiegroe pen van medewerkers studentenverenigingen en instellingen gelieerd aan de open universiteit studienet de elektronische leeromgeving met een leuke rondleiding en de brochure studeren met de muis cursuswinkel de eerste digitale cursuswinkel in de benelux met cursussen op wetenschappelijk niveau erg vermeldenswaard is het tijdsch ri ft van de open universiteit onderwijs innovatie het blad verschijnt vier maal per jaar en bevat telkens een aantal interes sante artikels waarvan sommige rond een centraal aandachtspunt bijvoorbeeld in de uitgave maart 2000 rond competentieleien via de wesite kan je een gratis abonnement aanvragen maart april 2000 nummer 4 29 e jaargang koffers voor van probleemoplossende vaardigheden het basisonderwijs voorop staan zorg ideeen 60 fiches voor school teams die een zorgbrede aanpak willen abimo uitgeverij heeft een aantal koffers implementeren in hun schoolwerkpian samengesteld die bruikbaar zijn bij hoeken ning de focus ligt op vormen van diffe werk en contractwerk in alle leerjaren van rentieren naast de omschrijving van het basisonderwijs algemene pricipes volgen praktijkvoor hoekentas verpakt per leerjaar hoek beelden suggesties en werktips om prikkels waarmee hoekenwerk geinte zowel met hoekenwerk contractwerk greerd aan bod kan komen in de ver als werkwinkels om te gaan in de klas schillende leerdomeinen van het praktijk basisonderwijs stelkoffers verpakt per leerjaar 30 stelfiches per leerjaar die onder meer gebruikt kunnen worden bij het werken besteladres in hoeken abimo uitgeverij beukenlaan 8 wiskist verpakt per leerjaar opdrach 9250 waasmunster ten waarbij het bedenken van oplos tel 052 46 24 07 fax 052 46 19 62 singsstrategieen en het ontwikkelen website edu web be abimo de virtuele school l virtueleschool numain html de virtuele school is een initiatief van de educatieve faculteit amsterdam een samenwerkingsverband van de hogeschool holland en de hogeschool van amsterdam op de virtuele school maken studenten uit de lerarenopleiding produc ten voor scholen op het terrein van de activerende didactiek op verzoek van leer krachten uit het voortgezet secundair onderwijs ontwerpen ze uitgewerkte leertaken voor leerlingen inclusief al het leerlingmateriaal de handleiding voor de leerkracht en een didactische verantwoording deze producten worden na goedkeuring van de begeleider en de leerkracht in de mediatheek van de site geplaatst en zijn toegan kelijk voor iedereen op dit ogenblik eind maart 2000 zi tten er twee producten voor het voortgezet onderwijs in de mediatheek een rond werkwoordspelling en een rond taal en kunst zie ook het signalement van moer 2000 1 in de rub ri ek ingeblikt elders in dit nummer vanaf volgend jaar worden ook voor het basison derwijs producten ontwikkeld 29e jaargang nummer 4 maart april 2000 bij het uitwerken van de opdrachten gebruikt de vi rtuele school een denk en leermodel dat leren in vijf dimensies heet dit model is ont wikkeld door robert j marzano mcrel colorado een uitgewerk te versie ervan is te vinden op de website maar er is ook een papieren handleiding beschikbaar in het model worden vijf verschillende onderling afhankelijke manieren van denken en leren onderscheiden deze vijf dimensies zijn tezamen een metafoor van wat er in de hersenen gebeurt als mensen aan het leren zijn deze metafoor heeft de kracht om ons op een andere wijze te laten kijken naar wat er tijdens een leer proces gebeurt en helpt ons bij het plannen van leerprocessen centrum permanente vorming het centrum permanente vorming cpv voor het secundair onderwijs richt het cpv van het departement lerarenopleiding van een teamgerichte nascholingscursus in over de karel de grote hogeschool organiseert de geintegreerde aanpak van leren een nascholing over zelfstandig werken in leren de praktijkhefbomen de kleuterschool kiezen plannen uit voeren werken met opdrachtkaarten en contractwerk begeleiding gilberte rieke inlichtingen en inschrijvingen data 2 en 16 mei 2000 centrum voor permanente vorming telkens van 19 tot 22 uur campus noord eligius pothoekstraat 125 plaats karel de grote hogeschool 2060 antwerpen campus noord eligius tel 03 217 4210 fax 03 217 4213 de cursus kan ook in de school zelf aan geboden worden maart april 2000 nummer 4 29 jaargang al kenniscentrum studiehuis nblc nunblcweb vereniging kennis studiehuis het digitale kenniscentrum openbare bibliotheek en studiehuis is een initiatief van en staat onder eindverantwoordelijkheid van nblc vereniging van openbare bibliotheken het is opgezet ter ondersteuning van de samenwerking tussen openba re bibliotheken en het voortgezet onderwijs bibliotheca ri ssen schoolmediathecaris sen en docenten voortgezet onderwijs kunnen hier terecht met hun vragen over het studiehuis de rol van de schoolmediatheek en de openbare bibliotheek in de ant woorden worden voorbeelden uit de praktijk verwerkt en wordt verwezen naar bestaande producten en diensten van openbare bibliotheken praktijkge ri chte litera tuur en relevante internetsites het loket schoolmediatheek beantwoordt de vragen vanuit het voortgezet onder wijs samenwerking met de plaatselijke bibliotheek staat bij de beantwoording cen traal vragen worden binnen 48 uur beantwoord zowel de vragen als de antwoorden zijn door iedereen te raadplegen en worden door de redactie opgeslagen in een data base u kunt reageren en aanvullingen wijzigingen doorgeven via e mail schoolme diatheek nl meediscussieren en meedenken kan ook via de kring openbare bibliotheek en studiehuis interessant is bijvoorbeeld de link met de website van de openbare bibliotheek venlo obvenlo nl die beschikt over een digitaal leesdossier waarmee leerlingen interactief in 25 stappen hun leesdossier kunnen maken tegelijkertijd kunnen ze op de website informatie vinden over schrijvers en boeken er is eveneens een leescafe dat bedoeld is om leerlingen te motiveren tot actief zelfstandig en met plezier aan leggen van het leesdossier vermeldenswaard is ook het recensietijdschrift het studiehuis speciaal voor het beheer van de mediatheek in het voo rtgezet onderwijs contactpersoon herman verschuren nblc postbus 43300 nl 2504 ah den haag tel 00 31 70 309 0100 wouter brandt rita rymenans universiteit antwerpen uia departement didactiek en kritiek universiteitsplein 1 2610 wilrijk wouter brandt uia ua ac be v4 296 jaargang nummer 4 maart april 2000