Werkhuis. Kennis als Gereedschap – Activerend leren.

Publicatie datum: 2004-03-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 4
Pagina’s: 57-58

Documenten

57 werkhuis kennis als gereedschap activerend leren erik bolhuis henk hoorn theo veldhuis red kennis als gereedschap activerend leren activerende didactiek volgens kag al antwerpen apeldoorn garant 2003 203 p hoe actiever de leraar hoe passiever de leer het bronnenboek opent met een inleiding ling om dit negatieve onderwijstij te keren op kag al bedoeling van het project is om heeft een groep van zeven nederlandse scho de leerlingen actief te laten leren en hun len en ondersteuningsinstellingen de koppen bij zelfstandigheid te bevorderen centraal elkaar gestoken en twee jaar geleden het net staat de gedachte dat leerlingen hun aan werk kag al activerende didactiek opgericht wezige kennis als gereedschap gebruiken kag al is een letterwoord voor kennis als om in opdrachten nieuwe betekenisvolle gereedschap activerend leren het is een kennis en vaardigheden op te bouwen totaalproject waarin gewerkt wordt aan de essentieel daarbij is het ontwikkelen van didactische werkvormen het pedagogisch kli cognitieve functies term van feuerstein maat de lesinhouden en de organisatie van de waarop een beroep wordt gedaan bij het les en de school in dit bronnenboek wordt ver uitvoeren van die opdrachten in hoofdstuk slag gedaan van het project in 10 hoofdstuk 3 worden 22 cognitieve functies als bouw ken die theoretisch herkenbaar aan een aste stenen van een denkproces beschreven risk dan wel praktisch van aard zijn alle van aan de basis waarnemen tot aan de voorgestelde lessen zijn door leraren van de top verinnerlijken netwerkscholen ontwikkeld aan de hand van een vast format en uitgeprobeerd voor verschil door middel van een activerende didactische lende vakken uit de reeks waarin deze publi aanpak het zogenaamde oe2r model dat catie verschenen is blijkt dat de doelgroep in hoofdstuk 2 beschreven wordt worden bestaat uit leerlingen van het vmbo voorberei leerlingen in vier stappen begeleid in het aan dend middelbaar beroepsonderwijs een leren van kennis en vaardigheden in de onderwijsvorm die raakvlakken vertoont met orienteringsfase is het belangrijk dat leerlingen ons technisch en beroepssecundair onderwijs weten wat van hen verwacht wordt dan volgt maart april 2004 nummer 4 33e jaargang 58 de exploratiefase met de opdrachten elke fasen voorgesteld dat twee a drie jaar in actieve periode wordt afgesloten met een beslag neemt wanneer de verwachtingen korte evaluatiefase in de reflectiefase ten niet gerealiseerd worden moeten leraren de slotte wordt duidelijk hoe de aangeleerde deficiente cognitieve functies bij leerlingen kennis en vaardigheden ingezet kunnen wor opsporen en daar specifieke aandacht aan den bij andere opdrachten dit didactisch geven hoofdstuk 9 net als het vorige met model is geinspireerd op het zesblokkenmo asterisk geeft aanwijzingen voor het herken del voor het zelfregulerend leren van monique nen van deficienties in het cognitief handelen boekaerts dat als bijlage 1 opgenomen is van leerlingen en reikt suggesties aan om te een praktische vertaling van deze activerende bemiddelen in het laatste hoofdstuk dat didactiek vindt u in hoofdstuk 4 het bevat opnieuw praktisch van aard is wordt reme niet minder dan 50 ideelessen voor verschil dial teaching materiaal voorgesteld dat inzet lende vakken waaronder 5 voor nederlands baar is bij het expliciet aanleren van deficien waarin telkens andere cognitieve functies te cognitieve functies centraal staan dit bronnenboek is geschreven voor en binnen kag al wordt leren gezien als een door praktijkmensen pretentieloos en van actief emotioneel maar ook sociaal proces uit de buik de theoretische uitgangspunten de leerlingen ontwikkelen vaardigheden om zijn helder verwoord maar het ontbreekt zo zelfstandig mogelijk en in samenwerking hier en daar aan een duidelijke structuur met anderen te leren in die optiek sluit het jammer dat enkele van de achtergrond project aan bij de principes van samenwer hoofdstukken voor de geinteresseerde lief kend leren die in hoofdstuk 5 uiteengezet hebbers bestempeld worden want zo mis worden de leraar treedt op als begeleider en sen de niet geinteresseerden zouden die bemiddelaar volgens het principe van de er dan mogen zijn een deel van het ver mediatie van feuerstein geciteerd in bijlage haal de ideelessen die zeer divers zijn 2 in hoofdstuk 6 met asterisk worden de werken verhelderend voor de fasen van het principes van samenwerkend leren gekop didactisch model en de cognitieve functies peld aan het oe2r model schematisch wor waarop opdrachten een beroep doen het den per fase een reeks didactische werkvor boek kan leraren uit het technisch en men voorgesteld daarop volgt opnieuw een beroepsonderwijs helpen bij het omgooien praktisch hoofdstuk met zes ideelessen van hun didactiek in de richting van meer waaronder 1 voor nederlands die opgezet activerend leren dat een schoolbrede invul zijn rond het samenwerkend leren principe ling de beste resultaten geeft mag individu en er niet van weerhouden om hun onder om dit project optimaal te laten slagen moet wijsaanpak te veranderen en ook de het schoolbreed gedragen worden in hoofd zwakkere leerlingen te begeleiden op hun stuk 8 wordt een implementatietraject in drie weg naar zelfstandigheid rita rymenans universiteit antwerpen campus drie eiken faculteit onderwijs en informatiewetenschappen i o universiteitsplein 2610 wilrijk rita rymenans ua ac be 33e jaargang nummer 4 maart april 2004