Werkhuis. Leren in het studiehuis.

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 32
Volume: 32
Nummer: 3
Pagina’s: 81-83

Documenten

hoofdstuk 2 gaat dieper in op de werking omgeving wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5 van symbolen in een leeromgeving want met welke netwerken van relaties krijgen kennis is taal in beelden gevat en mensen leerlingen te maken welke relaties worden denken in beelden centrale vraag is hier ontwikkeld tussen leerlingen vakinhouden waarom moeten leerlingen zich een beeld actualiteiten en culturen op deze en andere vormen van hun eigen leren denken en han vragen leest u hier een aanzet tot antwoord delen en daarbij hun eigen leerprestaties leren inschatten hoofdstuk 6 ten slotte focust op zelfstandig worden met de wereld als studiehuis waar het zoeken naar zin in het leren is het bij de nadruk ligt op de zelfredzaamheid van onderwerp van het derde hoofdstuk de het individu en het kunnen samen werken school wordt gezien als een interactieve en leren in groepen binnen een interculturele leeromgeving waar de leerlingen zich ont wereldsamenleving samenwerkend leren wikkelen tot actieve deelnemers de bijdra en intercultureel onderwijs worden hier aan ge van verschillende denkmodellen aan de de orde gesteld de auteur rondt of met de interactieve communicatie in de lespraktijk vraag naar de begeleiding van het zelfstan wordt hader onderzocht enkele praktijk dig worden hoe daagt de leraar de leerlin voorbeelden maken een en ander helder gen uit om zelf actief verder te bouwen aan hun eigen duurzame leerhouding in het stu hoe kunnen leerlingen leren omgaan met diehuis p 12 de verscheidenheid aan kenniswerelden die in de verschillende schoolvakken gepresen casussen verhelderende schematische teerd worden daarop probeert hoofdstuk overzichten en concrete handreikingen 4 een antwoord te formuleren waar het maken deze publicatie praktijkgerichter dan gaat over het proces van kennis verwerven de voorgaande maar de ondertoon blijft in een rijke en krachtige leeromgeving sterk pedagogisch onderwijskundig leer psychologisch en filosofisch genoeg het leren als de ontwikkeling van relaties in invalshoeken dus om te reflecteren op het de concrete lespraktijk binnen een rijke leer eigen denken en handelen in de les leren in het studiehuis wiel veugelers henk zijlstra red leren in het studiehuis leuven apeldoorn garant 2001 studiehuisserie nr 10 ook in deze publicatie staat het voerd het overige driekwart volgde een nederlandse studiehuis centraal het is in schooljaar later sindsdien zijn ons met de augustus 1998 in 25 van de scholen inge regelmaat van de klok negatieve berichten jan feb 2003 nummer 3 32e jaargang ilit ter ore gekomen via de pers leraren klagen het analyseren van leerstijlen en de samen over te grote werkdruk leerlingen staken werking tussen leraren ouders zijn bezorgd maar wat gebeurt er nu eigenlijk in de nederlandse scholen dat er bij deze onderwijsvernieuwing veel welke vernieuwingen worden daadwerkelijk aandacht moet uitgaan naar de participatie gerealiseerd met welke problemen hebben van leerlingen ouders en leraren wordt in de verschillende onderwijsparticipanten het derde deel aan de hand van voorbeel directieleden leraren leerlingen ouders te den gedemonstreerd over de cruciale rol kampen en welke creatieve oplossingen die het derde leerjaar van het secundair hebben scholen daarvoor bedacht onderwijs speelt als voorbereiding op de tweede fase gaat het in deel 4 in de drie na drie eerdere publicaties onder redactie bijdragen van deel 5 wordt aangetoond dat van veugelers zijlstra over de voorberei de begeleiding van leerlingen uiterst belang ding op het studiehuis doen 29 leraren en rijk is geworden nu ze veel meer zelfstandig directieleden nu hun verhaal over de daad moeten werken in deel 6 wordt de pedago werkelijke implementatie in leren in het stu gisch didactische vernieuwing in verschil diehuis ze zijn afkomstig uit 17 scholen die lende vakken aan de orde gesteld twee bij samenwerken in een netwerk van de dragen focussen op geintegreerd universiteit amsterdam de publicatie last literatuuronderwijs waarvan de component zien welke eigen invulling scholen geven literatuur van alle taalvakken deel uitmaakt aan het studiehuis en hoe leerlingen leraren en directieleden samen hun onderwijs pro in deel 7 ten slotte maken de redacteuren beren te verbeteren concrete voorbeeld de balans op naast een schets van de materialen allerhande maken de bijdragen maatschappelijke context van deze onder levendig en helder wijsvernieuwing zetten ze de knelpunten en pragmatische oplossingen van scholen op de publicatie bestaat uit zeven delen in een rij de echte oplossingen moeten echter deel 1 de introductie worden de hoofdlij van het beleid komen daarom houden nen van de vernieuwing van de tweede veugelers zijlstra een beargumenteerd fase samengevat de uitgangspunten en pleidooi voor betere voorwaarden voor het het nieuwe type student dat zal doorstro studiehuis maar de publicatie eindigt opti men naar het huger onderwijs in deel 2 mistisch met een opsomming van de posi geven zeven scholen aan wat hun visie is tieve ontwikkelingen die in zo n korte tijds op deze onderwijsvernieuwing en hoe zij die spanne daadwerkelijk gerealiseerd zijn implementeren zowel knelpunten als vor deringen passeren de revue er is onder leren van eigen en andermans ervaringen is meer aandacht voor de veranderde rol van de teneur in elke bijdrage laten we hopes dat de leraar de aandacht voor vaardigheden alle vlaamse onderwijsparticipanten ook veel het beoordelen en toetsen van leerlingen molten leren uit deze nederlandse ervaringen rita rymenans universiteit antwerpen departement didactiek en kritiek universiteitsplein 1 2610 wilrijk rita rymenans ua ac be 32e jaargang nummer 3 jan feb 2003 noot 1 wetwerken aan de bovenbouw van havo en vwo 1995 praktijken in het studie huis 1996 en lesgeven in het studiehuis 1998 respectievelijk besproken in de rubriek werkhuis van vonk 29 2 p 97 98 29 2 p 102 en 29 1 p 93 94 het schoolvak nederlands noteer alvast in uw agenda op 14 en 15 november 2003 c vindt de 17e conferentie het schoolvak nederlands hsn plaats in de hogeschool domstad in utrecht meer informatie op nieuwe vormen van evalueren op dinsdag 18 maart 2003 vindt in antwerpen de jaarlijkse studiedag van wivo werkgroep informatie vemieuwing onderwijs plaats het thema is nieuwe vormen van evalueren als hefboom voor zelfstandig werken de doelgroep bestaat uit leraren begeleiders co6rdinatoren en directieleden secundair ondetwijs en lerarenopleiders inschrijvingen en inlichtingen wivo vilde olympiadelaan 25 2020 antwerpen tel 03 820 66 28 e ma1l alaertsbema netscape net 0 x3 jan feb 2003 nummer 3 32e jaargang vi