Werkhuis. Vaardigheden voor zelfstandig leren.

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 3
Pagina’s: 17-18

Documenten

17 werkhuis met de regelmaat van de klok verschijnen in nederland en vlaanderen publica ties over de kanteling van onderwijzen naar leren en de activerende didactiek die daarmee gepaard gaat in de rubriek werkhuis willen we u daarop attende ren omdat we ervan overtuigd zijn dat deze omslag in alle vakken gemaakt moet worden vaardigheden voor zelfstandig leren tanja janssen geert ten dam bernadette van hout wolters vaardigheden voor zelfstandig leren een praktijkgericht overzicht van onderzoek assen koninklijke van gorcum 2002 135 p zelfstandig leren houdt in dat de leerlingen en onderzoekers kunnen er zeker hun meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun gading in vinden de auteurs tanja janssen eigen leerproces en dat de leraar hen daar geert ten dam bernadette van hout bij begeleidt om zelfstandige en actieve wolters zijn verbonden aan het instituut leerders te worden moeten leerlingen ech voor de lerarenopleiding ilo van de ter over tal van vaardigheden beschikken in universiteit van amsterdam de publicatie vaardigheden voor zelfstandig leren wordt een overzicht gegeven van de publicatie bestaat na het inleidend recent onderzoek naar expliciet onderwijs in hoofdstuk uit drie delen deel i biedt een deze leervaardigheden het boek is in de overzicht van enkele complexe leervaardig eerste plaats bestemd voor leraren in het heden die in het secundair onderwijs uiterst voortgezet secundair onderwijs maar ook belangrijk zijn in vier hoofdstukken wordt begeleiders ontwikkelaars lerarenopleiders achtereenvolgens aandacht besteed aan jan feb 2004 nummer 3 33e jaargang 18 studerend lezen leren door schrijven kri de drie basisvragen worden beantwoord tisch denken en leren door samenwerken aan de hand van een uitgebreid literatuur in deel ii worden enkele enkelvoudige leer onderzoek van nederlandse geen vaardigheden voorgesteld die ingedeeld zijn vlaamse en engelstalige publicaties en een naar het tijdstip waarop ze in het leerproces expertenbevraging toch is deze publicatie ingezet worden voornamelijk voor tijdens meer dan een zeer helder gestructureerd of na een leertaak in hoofdstuk 6 worden en vlot leesbaar wetenschappelijk litera enkele voorbereidende leervaardigheden tuuroverzicht maar weet ze daarenboven beschreven kiezen doel bepalen jezelf een brug te slaan naar de onderwijspraktijk motiveren en tijd managen en plannen de met name bij het beantwoorden van de volgende uitvoerende leervaardigheden tweede vraag worden procedures en worden behandeld in hoofdstuk 7 jezelf methodes aangereikt en tips en adviezen vragen stellen structureren en schematise verstrekt enkele voorbeelden een stap ren jezelf controleren of bewaken en hulp penplan voor schriftelijk presenteren stan vragen en geven in hoofdstuk 8 wordt daardvragen over actuele maatschappelijke jezelf beoordelen als afsluitende leervaar verschijnselen een discussiespel een digheid besproken deel iii ten slotte stelt methode voor het verbeteren van de con drie meeromvattende programma s voor centratie een checklist voor het controleren waarin leerlingen onderwezen worden in van huiswerk een zelfbeoordelingslijst voor verschillende enkelvoudige of complexe leervaardigheden leervaardigheden door de combinatie van theorie en praktijk alle leervaardigheden worden besproken is deze publicatie bijzonder verhelderend en aan de hand van drie basisvragen 1 wat stimulerend ook voor vlaamse leraren van houdt deze leervaardigheid in 2 hoe kun het secundair onderwijs ondanks de ver nen leerlingen deze leervaardigheid leren schillende onderwijscontext in beide landen 3 hoe effectief is onderwijs in deze leervaar heel herkenbaar voor leraren nederlands digheid in het slothoofdstuk worden de want een aantal leervaardigheden die hier belangrijkste bevindingen op een rijtje gezet besproken worden hebben hun weg al we onthouden dat niet alle onderwijs in leer geruime tijd gevonden naar het taalvaardig vaardigheden even succesvol is en dat het heidsonderwijs twee van de drie auteurs effect onder meer afhangt van de inhoud en zijn trouwens geen onbekenden in dat duur van het onderwijsprogramma de domein een aanrader ook voor leraren uit gehanteerde onderwijsmethode kenmerken de niet taalvakken want leerlingen zelfstan van leerlingen en de context het schoolvak dig leren leren is tenslotte een zaak van heel waarin het programma ingebed is de school rita rymenans p a universiteit antwerpen campus drie eiken faculteit i o onderwijs en informatiewetenschappen universiteitsplein 1 2610 wilrijk rita rymenans ua ac be 33e jaargang nummer 3 jan feb 2004