Werkhuis. Zin in het studiehuis?

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 32
Volume: 32
Nummer: 3
Pagina’s: 80-81

Documenten

3 welke mogelijkheden en beperkingen de publicatie is bedoeld om bij te dragen tot heeft de benadering gelet op het zoe het eigen leerproces van de lezer om hem ken naar zin in de ontwikkeling van de sturende gedachten van de verschillende jonge mensen benaderingen te leren herkennen dat is de 4 wat zijn de sterke en zwakke punten betrachting van de auteur de doelgroep die gelet op het streven om lerenden te hij daarbij voor open heeft bestaat in de begeleiden naar een grotere mate van eerste plaats uit leraren en opvoeders maar zelfstandig leren in een lerende samen ook andere belangstellenden zijn uitgeno leving digd om te reflecteren over pedagogisch verantwoord handelen en in dat opzet is jaap schaap zeker geslaagd zin in het studiehuis jaap g schaap zin in het studiehuis interactief leren in de les leuven apeldoorn garant 2001 studie huffs of studie bouwva 7 dat is de in het eerste hoofdstuk staat de kanteling vraag waarmee dezelfde auteur de publica van onderwijzen naar leren centraal vijf tie zin in het studiehuis interactief leren in onderwijsmodellen passeren de revue tra de les opent de nederlandse onderwijs ditionele kennisoverdracht adaptief onder hervorming van de tweede fase boven wijs probleemgericht onderwijs intercultu bouw van het secundair onderwijs met een reel onderwijs en interactief leren welke metafoor typeren is niet voldoende om de bijdrage leveren zij aan het leren en begelei onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren den van lerenden in het studiehuis schaap aldus schaap te veel aandacht voor het is een pleitbezorger van dit laatste model beheer en de organisatie en te weinig voor omdat het de sterke kanten van alle andere het onderwijskundig en pedagogisch integreert bovendien ziet hij ook een duide gedachtegoed van het studiehuis zou wel lijke link tussen de leervormen die hij hierin eens een bouwval tot gevolg kunnen heb onderscheidt ervarend leren informatief ben maar wat houdt lesgeven in het studie leren creatief leren en redenerend leren en huis precies in in zes hoofdstukken pro de 24 procesgerichte leeractiviteiten van beert de auteur daarop een antwoord te zelfstandig leren volgens vermunt onder formuleren verdeeld in cognitieve affectieve en regula tieve leeractiviteiten 32e jaargang nummer 3 jan feb 2003 hoofdstuk 2 gaat dieper in op de werking omgeving wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5 van symbolen in een leeromgeving want met welke netwerken van relaties krijgen kennis is taal in beelden gevat en mensen leerlingen te maken welke relaties worden denken in beelden centrale vraag is hier ontwikkeld tussen leerlingen vakinhouden waarom moeten leerlingen zich een beeld actualiteiten en culturen op deze en andere vormen van hun eigen leren denken en han vragen leest u hier een aanzet tot antwoord delen en daarbij hun eigen leerprestaties leren inschatten hoofdstuk 6 ten slotte focust op zelfstandig worden met de wereld als studiehuis waar het zoeken naar zin in het leren is het bij de nadruk ligt op de zelfredzaamheid van onderwerp van het derde hoofdstuk de het individu en het kunnen samen werken school wordt gezien als een interactieve en leren in groepen binnen een interculturele leeromgeving waar de leerlingen zich ont wereldsamenleving samenwerkend leren wikkelen tot actieve deelnemers de bijdra en intercultureel onderwijs worden hier aan ge van verschillende denkmodellen aan de de orde gesteld de auteur rondt of met de interactieve communicatie in de lespraktijk vraag naar de begeleiding van het zelfstan wordt hader onderzocht enkele praktijk dig worden hoe daagt de leraar de leerlin voorbeelden maken een en ander helder gen uit om zelf actief verder te bouwen aan hun eigen duurzame leerhouding in het stu hoe kunnen leerlingen leren omgaan met diehuis p 12 de verscheidenheid aan kenniswerelden die in de verschillende schoolvakken gepresen casussen verhelderende schematische teerd worden daarop probeert hoofdstuk overzichten en concrete handreikingen 4 een antwoord te formuleren waar het maken deze publicatie praktijkgerichter dan gaat over het proces van kennis verwerven de voorgaande maar de ondertoon blijft in een rijke en krachtige leeromgeving sterk pedagogisch onderwijskundig leer psychologisch en filosofisch genoeg het leren als de ontwikkeling van relaties in invalshoeken dus om te reflecteren op het de concrete lespraktijk binnen een rijke leer eigen denken en handelen in de les leren in het studiehuis wiel veugelers henk zijlstra red leren in het studiehuis leuven apeldoorn garant 2001 studiehuisserie nr 10 ook in deze publicatie staat het voerd het overige driekwart volgde een nederlandse studiehuis centraal het is in schooljaar later sindsdien zijn ons met de augustus 1998 in 25 van de scholen inge regelmaat van de klok negatieve berichten jan feb 2003 nummer 3 32e jaargang ilit