Werkwoordsspelling is eenvoudig. Krachtig Nederlands levert betere resultaten op.

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: J. Vermeeren
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 4
Pagina’s: 128-130

Documenten

joyce vermeeren 1j 1 l l 1 jf werkwoordsspelling is eenvoudi g krachtig nederlands levert betere resulta ten o p werkwoordsspelling blijkt voor veel leerlingen een leerlingen vooral zinvol en relatief saai vinden probleem jeroen steenbakkers leraar nederlands aan beide onderdelen vragen om een andere het ludger college te doetinchem liep net als zoveel benadering en didactiek spelling is een zinvol van zijn collega s steeds weer tegen slechte cijfers aan onderdeel en heeft derhalve een specifieke b ij zijn leerlingen hij gooide het roer drastisch om didactische aanpak nodig steenbakkers ontwikkelde een nieuwe aanpak waarbij het uitgangspunt is de leerling weet het en hij kan aan s luiten bij kenni s het het resultaat vrij veel brugklassers konden na een de aanpak van steenbakkers is niet gericht op paar lessen probleemloos een werkwoordsspellingtoets het aanleren van regels maar op het aantonen maken bestemd voor de vierde klas vwo deze dat leerlingen de antwoorden al in hun hoofd leerlingen hoefden daarna geen lessen werkwoords hebben zitten hij richt zich op de motivatie van spelling meer te volgen zij konden aan de slag met de leerling om het goed te doen door te andere uitdagende opdrachten tijdens de confe belonen aan bewustwording en pas in laatste rentie het schoolvak nederlands presenteerde instantie aan het aanleren van nieuwe regels in steenbakkers zijn verrassende methode moer had een de eerste klas vwo krijgen de leerlingen tijdens gesprek met deze bevlogen leraar en vroeg naar de de eerste spellingsles meteen een opdracht achtergronden van zijn didactiek zonder dat ze uitleg hebben gehad over het spellen van werkwoordsvormen deze opdracht maken ze eerst alleen en dan met zijn tweeen bij nogal wat docenten nederlands is de daarna moeten ze aan elkaar de werkwoords frustratie groot in havo 4 beheersen leerlingen vorm uitleggen pas dan wordt de oefening de werkwoordsspelling nog niet terwijl ze in de klassikaal behandeld de opdracht bestaat uit een onderbouw vele lessen spelling hebben gevolgd oefening met 10 zinnen waarbij het werkwoord ondanks alle inspanningen en het trouw volgen in de juiste vorm ingevuld moet worden de van het lesboek blijven de resultaten vaak oefening is dusdanig opgebouwd dat de zinnen onvoldoende uit onvrede met de situatie 1 t m 5 enkelvoudig zijn 6 t m 10 zijn ontwikkelde jeroen steenbakkers een methode samengestelde zinnen echter de werkwoords met een geheel eigen spellingsaanpak vorm uit zin 1 komt terug in zin 6 enzovoorts steenbakkers de frustratie is groot we zijn tegen grenzen aangelopen er is behoefte aan een nieuwe didactiek zijn didactisch concept zin 1 de lee rli n g fi etst naar hui s d oet e lke noemt steenbakkers krachtig nederlands de leerling goed twee voornaamste uitgangspunten zijn 1 een zin 6 hij beweert nog steeds d at h ij n iet kan krachtige didactiek heeft baat bij een sterke s pe ll en doen ze n a en ig nad enke n goed vakinhoud 2 er is een onderscheid tussen zin 11 het is jammer dat dit nog s teeds geb eurt vakonderdelen die leerlingen leuk en doe n ze n a v ee l nadenke n goed betekenisvol vinden en onderdelen die 2003 m oer 128 de achterliggende gedachten zijn de volgende weten al heel veel om hun kennis zichtbaar te 1 de leerlingen herkennen de persoonsvor m maken moet de leersituatie voldoen aan een ook in complexe samengestelde zinnen zoals aantal criteria veiligheid aansluiten bij de kennis in voorbeeldzin 11 in de methode gramma die er al is en een beloningssysteem veiligheid is tica van steenbakkers wordt er verder het belangrijkste criterium die eerste oefening langdurig ingegaan op de persoonsvorm deze maken en bespreken ze samen dit geeft al een kennis moeten ze bezitten voor de werk gevoel van veiligheid de leerling hoeft niet bang woordsspelling te zijn dat hij in zijn eentje een fout maakt als 2 de leerli ngen kunnen al op de basisschool er fouten worden gemaakt zeg ik ik ben er om rijtjes maken van het type je te helpen als je nog niet kunt fietsen heb je ik fiets er alle belang bij om het te leren de betreffende hij fietst leerling wordt geconfronteerd met een wij fietsen meerderheid die het wel goed heeft zijn ik fietste motivatie om te leren stijgt hierdoor leerli ngen wij fietsten die eenmaal bewezen hebben de werk wij hebben gefiets t woordsspelling te beheersen val ik er niet meer mee lastig ik ga ze niet leren fietsen als ze dat al ik beweer kunnen wel moeten ze voortaan toetsen hij beweert werkstukken en dergelijke foutloos inleveren wij beweren anders krijgen ze een herkeuring ik beweerde wij beweerde n betekenisvol en niet betekeni svol wij hebben beweerd in de tweede klas werken de leerlingen aan tikker een project over jeugdliteratuur wat de het gebeurt meeste leerlingen heel leuk vinden maar eerst die dingen gebeuren behandelt steenbakkers 15 werkwoorden het gebeurde waarin alle spellingsvormen voorkomen die dingen gebeurden steenbakkers dit doe ik heel kort na ander die dingen zijn gebeurd halve maand geef ik een proefwerk hierover kinderen die alle oefeningen goed hebben 3 als de leerlingen hun bestaande voor kennis kunnen meteen het proefwerk maken die gebruiken bij de oefeningen en als ze hun kunnen dan meteen aan de slag met tikker dit relevante voorkennis aan elkaar koppelen bedoel ik met het beloningssysteem je kunt maken ze de zinnen 1 6 en 11 fei ll oos goed leerstof grofiveg verdelen in twee delen wat een leerling leuk vindt en wat hij niet leuk vindt steenbakkers merkt op je ziet dat leerli ngen wat een leerling leuk vindt is voor de leerling met hun bestaande kennis dus ook het voltooide betekenisvol deze leerstof kun je aanbieden via deelwoord al beheersen ze zijn zich daarvan zelfwerkzaamheid bijvoorbeeld in het echter nog niet bewust studiehuis wat de leerling niet leuk vindt vereist het resultaat is dat de meerderheid de oefening een specifieke didactische aanpak en intensieve probleemloos maakt er zijn weinig leerli ngen begeleiding van de docent en ook altijd een die meer dan twee fouten hebben hoe komt beloning naast een veilige leeromgeving dit leerlingen kunnen toch niet spellen spelling is voor de meeste leerlingen weinig steenbakkers dat is wat steeds gedacht wordt betekenisvol de meeste kinderen vinden dit niet leerlingen kunnen niet spe ll en dus beginnen leuk spelling is daarom niet geschikt als we maar weer met ui tl eg over de persoonsvorm onderwerp voor het studiehuis h et contact met met oefeningen die verder niet geintegreerd de docent is hier essentieel worden in de rest van de stof maar we vergeten dat leerlingen al acht jaar basisonderwijs hebben denksprong gehad en dus al acht jaar taalonderwijs het hoe komt steenbakkers aan zijn bevlogenheid nederlands is ze niet de paplepel ingegoten ze in deze tijd waarin leraren steeds meer onde r 2003 m oer 129 druk komen te staan steenbakkers ik zit nu krijgen drie uur nederl ands per week de eerste tien jaar in het onderwijs en de eerste drie jaar twee uur behandel ik spelling en grammatica zat ik in een werkgroep van vakdidactici we het derde uur werken ze aan het project aan het ontwikkelden leerplannen voor de tweede fase begin van het project had ik een stapel boeken ik heb in deze werkgroep geleerd dat het meegenomen met onder andere de wereld van onderwijs altijd beter kan ik heb het belang van sophie de reis van theo en de stelling van de didactiek ontdekt de eerste jaren hield ik mij papegaai drie dikke boeken over de geschiedenis braaf aan alle lesboeken net zoals alle van de filosofie de wereldgodsdiensten en de beginnende leraren hield ik mij bezig met wiskunde beslist geen makkelijke literatuur ik vragen a1s vinden ze mij wel aardig hou houd gaf bij ieder boek een korte toelichting daarna ik orde op een gegeven moment maakte ik de zei ik i k ga even koffie drinken als ik sprong en dacht hoe zou mijn ideale onder terugkom heeft iedereen een boek uitgezocht wijspraktijk eruit zien als ik helemaal los van alle h et bleek dat zeven leerlingen de wereld van gangbare regels kon werken die gedachte sophie hadden gekozen vier leerlingen de reis werkte heel bevrijdend de meeste lesboeken van theo en drie leerlingen de stelling van de maken een docent niet minder ik ben steeds op papegaai ik was geschokt waarom kiezen zoek naar een methode die de docent beter leerlingen voor dikke complexe boeken sinds maakt de leraar is er om de kinderen te laten ik ze in de klas zie lezen denk ik leerlingen leren als je overtuigd bent van het didactisch lezen deze boeken omdat ze moeilijk zijn concept sta je heel sterk tegenover de leerlingen ook weet ik zeker dat leerlingen op het concept krachtig nederlands wordt door jeroen een hoger niveau functioneren dan men denkt steenbakkers volgend jaar uitgewerkt in een serie artike reguliere onderbouwmethoden spreken leer len in levende talen steenbakkers geeft onder andere lingen aan op een te laag niveau leerlingen praktische uitwerkingen betreffende grammatica spel kunnen eenmaal uitgedaagd op een veel hoger ling zakelijk lezen het maken van een werkstuk en het niveau functioneren dit merk je niet alleen bij werken aan een tentoonstelling geinteresseerde docen het spellen maar ook bij andere zaken in de ten en uitgevers kunnen contact opnemen met derde klas vwo werken de kinderen aan een steenbakkers j steenbakkers ludgercollege nl project over cross over literatuur dit project moet resulteren in een tentoonstelling voor de voetnoot bibliotheek de leerlingen formeren leesclubjes zeventiende conferentie h et schoolvak ze maken leesverslagen ze moeten sponsors nederlands op 14 en 15 november 2003 te zoeken ze moeten brieven schrijven een utrecht i n het volgende nummer van moer tentoonstellingsboek maken enzovoorts ze wordt verslag gedaan van deze conferentie 2003 m oer 130