Wie zwijgt stemt toe

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 2
Pagina’s: 49-50

Documenten

redactionee l de economie bespreekt moeten alle i ll egalen het land uit en die vu il e turken trouwens ook krakers zijn asocialen en de cd zou de politiek eens op stelten moeten zetten het is een frank t hart voorspelbaar repertoire napraters nietwaar het is natuurlijk ook een leeftijd waarop je te wie zwijgt stemt toe gen a ll es aan wilt schoppen van enige inhou delijke onderbouwing is vaak geen sprake ik loop nog wel eens naar een leerli ng toe om te vragen hoe ik dat nou allemaal moet begrij nou net goed de klas moet lachen achter pen ja natuurlijk die hier in de klas dat is een in fluisteren een paar meisjes oh ja dat is prima jongen maar daar in die andere wijk en toch zeker zo vind ik wel hoor mijn vader die beelden laatst op tv dat zegt toch genoeg zegt het ook dan hadden ze hier maar niet die lui zijn niet te vertrouwen ik druip af en moeten komen het is misschien ni e t leuk om oordeel zwakke argumentatie een week later te verbranden enzo maar dat schrikt ze wel af kom ik dan met een kranteknipsel om het ik moet ze hier niet tekstbegrip te oefenen europa n e geert voor de klas is nu eventjes net zo sprakeloos als ik deel immigratie staat erboven carla heeft vol vuur gesproken ze lacht me nu wat verlegen toe een vreemd contrast ik laat het duidelijk zijn dat ik opste lle n corrige herv ind mezelf en sluit het onderwerp snel af ren over het algemeen leuk werk vind vaak watje ook vindt van iemands aanwezigheid word ik aangenaam verrast door mijn leerlin ik hoop dat niemand hier een ander dood gen sti ll e wateren maken ineens een haarfijne wenst en blij kan zijn als iemand is verbrand afweging tussen de argumenten voor en tegen heb ik geloof ik gezegd wat moest ik anders euthenasie luchthartige ty pes zijn sterk b e zeggen trokken bij milieuproblemen natuurlijk ken ik ook de standaardverhalen over op tijd thui s altijd als ik carla in de school zie lopen moet moeten komen ze eindigen meestal hetzelfde ik aan dit moment denken dit jaar krijgt ze les als je er met je ouders over praat kom je er van een ander maar ze groet me enthousiast en samen wel uit maar met de jaren wordt de ik groet vriendelijk terug in stilte hoop ik dat horizon van mijn leerlingen vanzelf breder en ze van gedachten zal veranderen loskomen ik heb daar volkomen vrede mee niet ieder van die vader niet meer over ze praten maar een heeft een rotjeugd gehad en daarmee een bevriend raken met een marrokaanse jongen bron van inspiratie ik vind dat er op school het bovenstaande speelde zich ongeveer een ruimte en aandacht moet zijn voor datg e n e jaar geleden af een of twee dagen eerder wa wat leerli ngen bezighoudt ren in duitsland een vrouw en twee kinderen niet all een vanuit een humanistisch idea levend verbrand omdat een paar extreem lisme streef ik naar zo n persoonlijke ontplooi rechtse jongens s nachts een brandbom door ing het is voor mij ook een onderdeel van het raam hadden gegooid ik weet niet meer goed onderwijs ik wijs mijn leerlingen de w eg hoe het ter sprake kwam in mijn brugklas ei om hun taal zo effectief mogelijk te gebrui genlijk was het vanzelfsprekend dat we erover ken in uiteenlopende situaties en met verschil zouden praten actuele onderwerpen gebruik lende doelen van taalgebruik is pas echt sprake ik graag als voorbeeld en om reacties uit te als de situatie en het doel voor jou zinvol zijn lokken dit keer werd ik overtroefd dan denk je als methodeschrijver natuurlijk al het probleem is dat ik werkelijk niet wist gauw aan huisdieren en popmuziek maar er hoe ik moest reageren ook nu blijf ik het ant gaat veel meer om in onze leerlingen e rvarin woord schuldig gen en gevoelens die ze aan het twijfelen bren bij het corrigeren van opstellen in de boven gen ik wil leerli ngen prikkelen om te luiste bouw gebeurt soms hetzelfde dan schrijft een ren naar iemand met wie ze het niet onmid leerling over criminaliteit en zijn het allemaal de llijk eens of oneens zijn om onder woorden junks die de doodstraf verdienen als iemand te brengen waaruit hun twijfel bestaat 1994 2 m oe r 49 en daarmee zijn we terug bij het begin ik leerling in een klas die het gesprek voor mij zo sl uit g raa g aan bij de ac tualit eit en zoe k o nd er moeilijk maakt het betekent wel dat discrimi werpen die om een standpunt vragen daarin natie op school bestrijden voor mij bijna ben ik beslist niet de enige minister ritzen onmogelijk wordt ik vind dat ik daarmee te hoeft de door hem geconstateerde vervlakking kort schiet leerli ngen bijbrengen dat vandalis van normen en waarden niet aan het onder me niet hoort vind ik niet mijn taak discri wijs te wijten het is dus maar de vraag of hij minatie bestrijden wel het mag dan niet bij af daar de oplossing moet zoeken en toe een gesprekje blijven dat is me duide ik krijg dan soms wel leer li ngen tegenover lijk maar wat helpt dan wel me met uitspraken waar ik geen raad mee weet ik vind hun uitspraken racistisch bui tenlanders oprotten of de grote stroom vluchtelingen belemmert onze economische groei mag iemand van mij niet zeggen ik kan zulke standpunten afkeuren en er het mijne tegenover ste ll en maar daarmee over tuig ik niemand en ik ondermijn mijn eigen doelstelling goed luisteren en ingaan op wat de ander zegt en als ik het gesprek op gang wil brengen stuit ik bij leerlingen vaak op een muur van onwrikbare voor oordelen ook niet erg bevredigend steeds vaker kies ik daarom voor de weg van de minste weerstand ik ga het thema discrimi nati e uit de weg het lukt mij niet meer om het gesprek in goede banen te leiden daar voor zou ik meer afstand moeten nemen van het onderwerp enkele jaren geleden kon ik in een tweede klas nog een heel open gesprek voeren over discriminatie leerlingen wisten me duidelijk te make n da t hun m en in g over asocial e bu i tenlanders niet uit de lucht gegrepen was ze hadden rottige ervaringen in hun flat gehad en ja dat waren steeds buitenlanders geweest is het dan eerlijk om a ll e buitenlanders te beschuldigen vroeg ik nee maar en hoe zou je er nou het beste iets aan kunnen doen we kwamen er niet echt uit maar we luister den serieus naar elkaar inmiddels zijn de posities bepaald elke op merking wordt als een aanval opgevat een aanval die wordt afgeslagen met woorden of met stilte maar zonder de argumenten te we gen ik geef les op een zeer witte school minder dan 5 van de leer li ngen is all ochtoon enkele straten verderop staat echter een openbare school die elk jaar zwarter wordt betekent dit nou dat ik op een racistische school werk nee ik geloof het niet het is vaak maar een 1994 2 m o er 50