Wiki’s in het vak Nederlands: trend, nieuwe hype, handig communicatiemiddel, leermiddel?

Publicatie datum: 2006-12-01
Auteur: Jan Laureys
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 2
Pagina’s: 49-54

Documenten

49 wiki s in het vak nederlands trend nieuwe hype handig communicatie middel leermiddel jan laureys e mailadressen zijn als communicatiemiddel even belangrijk geworden als telefoon nummers en huisadressen chat en discussieforums zijn ingeburgerd webpagina s met hyperlinks worden door iedereen vlot geraadpleegd het onderwijs maakt graag gebruik van de klassieke internettoepassingen een aantal toepassingen zijn verenigd in de elektronische leeromgeving elo in dokeos kan je chatten e mailen op het discussieforum gaan documenten maken hyperlinks naar andere informatiebronnen maken nieuwere toepassingen zoals blogs wiki s rss feeds hebben echter hun intrede gedaan in 2004 was het de blog in 2005 de wiki en het internet bestaat nauwelijks tien jaar e eerste wiki werd in 1994 gecre den tot de open source beweging eerd door ward cunningham gebruikten wiki s als cooperatief model voor software ontwikkelaars die behoor de redactie van documenten de shuttle van honolulu international airport bezorgde ward cunningham de maker van de eerste wiki een naam voor zijn gekoppelde webpagina s wikiwiki betekent snel in het hawaiiaans de snelheid waarmee deze bus haar passagiers van hotel naar luchthaven brengt is een metafoor voor de snelheid waarmee pagina s op het web geplaatst en bewerkt worden met behulp van een wiki via edublogs nl wiki startpagina wat is een wiki nicatie worden op een eenvoudige manier gerealiseerd je kan online direct in de een wiki is een eenvoudig op te zetten en internetbrowser hypertekst maken bewer heel open website het is een hulpmiddel ken en koppelen aan andere hypertekst om via het internet virtueel samen te werken om bijlagen te leveren heb je geen kennis aan documenten kennisdeling en commu nodig van websitetechnologie en software december 2006 nummer 2 36e jaargang 50 wikipagina s lijken op gewone webpagina s over de juistheid en de betrouwbaarheid maar hebben een edit button of bewer van de informatie is al heel wat gediscus ken knop je kan meteen aan de slag om sieerd een tekst te maken en te bewerken je kan gewoonlijk ook mailen chatten vanuit de wikipagina je hoeft dus niet naar een apart hoe kan je een wiki gebruiken mail of chatprogramma te gaan voor het vak nederlands ja maar kan iedereen om het even welke pagina aanpassen dat leidt toch tot een wiki is een sterk hulpmiddel bij 1 de anarchie of tot onjuiste informatie het is samenwerking in projecten 2 de evaluatie inderdaad mogelijk om foutieve informatie te van processen 3 het meten van de indivi plaatsen te knoeien met de tekst en zelfs duele bijdragen in een groepswerk en peer alle pagina s te vernietigen maar in de review 4 het collectief opbouwen van praktijk schijnt het niet zo n vaart te nemen documenten 5 het delen van kennis veel systemen gebruiken ingebouwde mechanismen om pagina s te herstellen en samenwerking in projecten gebruikers zijn tegelijkertijd leveranciers van informatie ze verbeteren foutieve informatie een wiki is uitstekend geschikt om te brain voor mekaar en sociale controle zorgt voor stormen of om ideeen te produceren voor de betrouwbaarheid van de teksten een project leerlingen die bijvoorbeeld een fragment uit een toneelstuk willen spelen kunnen hun gedachten over kostumering decor attributen tekst en rolverdeling op wikipedia org een wiki plaatsen deze kan dan verder dienst doen als website om het toneel het bekendste voorbeeld is project verder uit te werken en bij te sturen wikipedia een online ency communicatie tussen leerlingen en begelei clopedie die in zowat alle dende leerkracht kan eveneens via de wiki talen bestaat iedereen die na de uitvoering kan hij hulp bieden bij de over een internetverbindig evaluatie beschikt kan bijdragen leveren de neder landstalige wikipedia opent met de vol evaluatie van schrijf processen gende tekst de leraar beoordeelt in de meeste gevallen wikipedia is een gemeenschapsproject met het eindproduct van de schrijfoefening bij als doel in elke taal vanuit een neutraal het gebruiken van een wiki worden alle standpunt een vrije encyclopedie te creeren stappen in het proces zichtbaar de leraar wikipedia is gratis en kan zonder in te loggen kan bij het inleveren van het document alle gebruikt worden om informatie te zoeken toe verbeteringen en kladversies bekijken hij te voegen of te bewerken hierdoor kan kan ook tijdens het schrijfproces ingrijpen wikipedia geen garantie geven voor de de leerling hoeft fysiek niet aanwezig te zijn juistheid van de aanwezige informatie document thuis vergeten wordt als excuus nl wikipedia org wiki hoofdpagina onmogelijk de leraar heeft mits hij over een internetverbinding beschikt steeds toegang 36e jaargang nummer 2 december 2006 51 tot het document evaluatie van de schrijf door de eenvoudige bediening van een oefing kan beter gespreid worden in de tijd wiki en bevordert de deelname door waardoor de druk voor en tijdens de alle leerlingen examens afneemt 3 iedereen kan al wat hij weet of meent te weten over het onderwerp naar voor brengen deze fase van brainstormen individuele bijdrage in een groepswerk en ideeen laten opborrelen kan door en peer review de groep in kaart gebracht worden onder de vorm van steekwoorden de kwaliteit van een geschreven tekst kan daarna kunnen logische verbanden door becommentarieren van het tussen gelegd worden de techniek van mind product door medeleerlingen sterk verbete mapping kan daarbij helpen ren leerlingen kijken kritisch naar mekaars zie users pandora be kraeye werk en voorzien het van commentaar ze mindmap htm krijgen door dit proces ook ideeen voor hun 4 leerlingen maken een werkplan en stel eigen werk zonder dat er sprake hoeft te len een taakverdeling op zijn van plagieren je kan alle stappen in het 5 achtergrondinformatie wordt op de wiki proces volgen en terugkijken op wat en geplaatst door wie geschreven is het meten van de 6 ten slotte schrijft de groep samen de persoonlijke bijdrage in een groepswerk tekst mailen chatten commentaar wordt mogelijk geven pagina s aanmaken en aanpas sen kan in alle stadia vanuit de wiki collectieve opbouw van een document dit alles kan toch ook binnen de elektro een groep leerlingen werkt samen een tekst nische leeromgeving leerlingen die graag uit bijvoorbeeld een commentaartekst over met dit medium werken kunnen zelf een de geschreven pers in vlaanderen het wiki opzetten en laten uitdeinen naar de schrijven van de tekst gebeurt in stappen hele wereld het netwerk dat ontstaat kan voor elke stap kan een wikipagina aange onverhoopte mogelijkheden geven meridith maakt worden farkas organiseert congressen voor de american library association en getuigt in 1 de leraar plaatst de introductie tot het een presentatie over de mogelijkheden van onderwerp en de deelonderwerpen een wiki zie bibliografie eventueel in vraagvorm op een cen trale wikipagina hij geeft ook wat infor kennis delen matie mee op een aparte pagina zoals de naam van een aantal officiele kran samen een online naslagwerk maken in ten het webadres van mediargus een individuele opdracht geeft elke leerling informatie over zoekmachines en por een omschrijving van een ander begrip uit tals op het internet hoe je informatie de leerstof en plaatst die op de wiki zo moet zoeken gedrukt of op het inter ontstaat een online naslagwerk bij voor net trends informatieruis beeld een woordenboek van literaire termen 2 in de commentaarmodule kan om ver of een woordenlijst van sms taal het kan duidelijking gevraagd worden de jaar na jaar aangevuld worden door gene drempel tot interactiviteit is heel laag raties leerlingen december 2006 nummer 2 36e jaargang 52 delen van kennis en informatie rond een in een tekstverwerker dat geldt eveneens bepaald onderwerp of project door een voor het maken van hyperlinks er kan groep medewerkers bij een wiki kunnen onmiddellijk gepubliceerd worden op het bezoekers de informatie inhoud van de site internet zonder de tussenkomst van een bewerken en is er een gezamenlijke tekst webmaster er is evenmin specifieke ict die door alle deelnemers wordt onder kennis of speciale software vereist houden eventueel met afbeeldingen het idee is dat de kwaliteit van de informatie samenwerkingsplatform samenwerking toeneemt wanneer iedereen wordt aange kan op een eenvoudige manier gerealiseerd moedigd ze te verbeteren worden de kwaliteit van de informatie en de teksten neemt toe omdat leerlingen in leerlingen maken zelf een deel van de samenwerkingsverband mekaars fouten syllabus ze plaatsen de leerstof collectief kunnen verbeteren de leerkracht kan de op de wiki aan de hand van notities een individuele bijdragen in het groepswerk pluspunt is dat de leerkracht een beter meten inzicht krijgt in hoeverre de leerstof begrepen wordt procesevaluatie de wiki is een krachtig leermiddel om procesevaluatie waar te nog mogelijkheden maken de teksten staan steeds ter beschikking van de leraar en de opeenvol een wiki kan ook gebruikt worden als pre gende versies van de wiki worden bewaard sentatiemedium persoonlijke planner om alle kladversies zijn opvraagbaar snel aantekeningen te maken om te doen lijstjes te maken om persoonlijke projecten kennisdeling een wiki kan uitdeinen te plannen te mindmappen te brainstor naar ongekende proporties men en een eenvoudige website te maken vandalisme iedereen kan informatie verwijderen vervuilen en vandalisme is perfect mogelijk door sociale controle en voor en nadelen bij het de mogelijkheid tot snelle en eenvoudige gebruik van een wiki reparatie valt het in de praktijk nog wel mee een wiki kan ontaarden in een chaotisch gebruiksvriendelijkheid pagina s aan geheel een wiki is niet het geschikte maken en aanpassen is even eenvoudig als werkinstrument als controle belangrijk is jan laureys koning alberstraat 201 2800 mechelen jan laureys telenet be 36e jaargang nummer 2 december 2006 53 bibliografie crawford w wikipedia and worth cites insights 5 3 february 2005 cites boisestate edu civ5i3 pdf cunningham w le wiki represente une nouvelle facon d apprendre journaldunet com 0308 030820cunningham shtml cunningham w la revoltion wiki est en vue journaldunet com 0308 030811wiki shtml cunningham w what is wiki wiki org wiki cgi whatiswiki electronische leeromgeving omschrijving en situering van het begrip edublogs nl wiki elo farkas m conference wiki s for harnessing the collective intelligence distance learning librarian at norwich university vermont meredith wolfwater com presentations asist asist htm farkas m what a wonderful wiki world text from the blog information wants to be free on librarian subjects meredith wolfwater com wordpress godwin jones r emerging technologies blogs and wikis environments for on line collaboration language learning technology 7 2 may 2003 p 2 16 schneider d tecfa seed catalog universiteit van geneve tecfa unige ch proj seed catalog net catalog eng pdf schwall j the wiki phenomenon westfallische wilhelms universitat munster 2003 schwall de dl 20030828 the wiki way pdf sluijsmans d peer assessment in competentiegericht onderwijs edusite nl edusite publicaties 12190 verhulst e wikipedia in vrije software voor het onderwijs brussel ministerie van de vlaamse gemeenschap departement onderwijs verkroost m j een procedure voor het opzetten en gebruiken van geauto matiseerde peer review tu delft digitaledidactiek nl dd begeleiden 628 virtueel samenwerken leren nl artikelen 2004 wiki html december 2006 nummer 2 36e jaargang 54 wat is rss mijnhomepage nl rss over rss php wieland a hoe kun je studenten samen een online naslagwerk laten maken oecr erasmus universiteit rotterdam digitaledidactiek nl dd opdrachten 31 oecr nl wetenschapsleer begrippentool index htm wikifarm seedwiki com wikis a beginner s look meredith wolfwater com presentations il06 cybertour html 10 wikisoftware wikimatrix org 36e jaargang nummer 2 december 2006