Zijn er nog vragen? Hardop denkend vragen stellen en observerend leren als leesstrategie.

In dit ontwerponderzoek wordt een lessenserie van 4 à 5 lessen Leesvaardigheid aan havo 2 voorgesteld als alternatief voor het traditionele oefenen van teksten met vragen. De leesstrategie staat centraal in de experimentlessen: leerlingen verwerken de teksten hardop denkend en worden daarbij geobserveerd door peers. De lessenserie voorziet in vier uitgewerkte lessen voor zowel experiment- als controlegroep: daarmee is het ontwerp exact herhaalbaar. Het ontwerp kan als aanvulling op/ vervanging van de uitleg van alineaverbanden en signaalwoorden in Nieuw Nederlands havo/vwo 4e editie (Hfdst 4-6) gebruikt worden. De hypothese dat de beantwoording van inzichtvragen als gevolg van deze lessen in de experimentgroep significant zou verbeteren ten opzichte van de controlegroep, wordt niet door dit onderzoek bevestigd: beide groepen gingen tijdens dit onderzoek significant vooruit ten opzichte van de beginmeting.