Zinsconstructie

Publicatie datum: 2021-10-19
Collectie: Bovenbouw p.o.
Uit onderzoek blijkt dat er drie basisprocessen centraal staan tijdens het schrijfproces. Naast de planning en revisie is ook het genereren van teksten van essentieel belang wanneer leerlingen een tekst willen schrijven. Tekstgeneratie is gericht
op het vertalen van ideeën in talige representaties (vb. grammaticaal correcte zinnen). Het genereren
van tekst is een complexe activiteit, aangezien schrijvers rekening moeten houden met verschillende
zaken (woordkeuze, zinsbouw, grammatica, …). Toch is het belangrijk dat schrijvers grammaticaal
correcte en goedgebouwde zinnen kunnen formuleren, zodat de tekst duidelijk en leesbaar is voor de
lezers.
Omwille van de complexiteit van deze basisvaardigheid is een gerichte instructie noodzakelijk. In dit
verband kan een didactiek gericht op zinsconstructie effectief zijn. Een mogelijke vorm van een zinsconstructie-interventie is een expliciete instructie gericht op het construeren van complexe zinnen door twee of meerdere
basiszinnen aan elkaar te koppelen in één zin. Op basis van deze interventie kunnen de formuleerprocessen geautomatiseerd worden en komt er in het werkgeheugen ruimte vrij voor andere schrijfprocessen (vb. hogere orde denkvaardigheden).