Zoektocht naar een bevredigend evaluatiemodel voor de opleiding tot leerkracht Project Algemene Vakken

Publicatie datum: 2004-12-01
Auteur: Ronny Smet
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 2
Pagina’s: 34-36

Documenten

o 34 g e s c h u d zoektocht naar een bevredigend evaluatiemodel voor de opleiding tot leerkracht project algemene vakken reeds een achttal jaren ben ik lector project algemene vakken pav aan de initiele lerarenopleiding secundair onderwijs van de karel de grote hogeschool antwerpen alvorens mijn wedervaren aangaande evaluatie en assessment met jul lie te delen lijkt het me zinvol pav eventjes te duiden egin jaren 80 creeerde de als leerkracht pav geeft men les rond overheid de mogelijkheid bepaalde overwegend maatschappelijke om de traditionele alge thema s waarin de verschillende vakinhou mene vakken neder den op een concrete en functionele wijze lands wiskunde mavo aan bod komen gelijk welk thema kan wor in het beroepssecundair den aangesneden leerlingen krijgen trou onderwijs bso geintegreerd wens vaak inspraak in de keuze ervan door aan te bieden onder de noemer pav het hanteren van projectmatige werkvormen studenten die kiezen voor het oplei streeft men bovendien weerbaarheid na dingsonderdeel pav kiezen dus meteen centraal staat de bekommernis om bso ook voor een onderwijsopdracht in het leerlingen te begeleiden in hun individuele beroepssecundair onderwijs pav wordt persoonlijkheidsontwikkeling en in hun soci immers vooralsnog uitsluitend aangebo ale vorming leerlingen zelfredzaam maken den in de 2de en 3de graad van het bso in hun persoonlijk leven hun beroepsleven 34e jaargang nummer 2 december 2004 35 en hun deelname aan de multiculturele ondertussen begint er zich wel een funda samenleving is en blijft de hoofddoelstelling ment te vormen een aantal steunpilaren dat is ook de reden waarom de leerplannen van de evaluatiewijze binnen ons vak blij pav vooral focussen op basis vaardighe ken elk jaar opnieuw hun degelijkheid te den en attitudes bewijzen zo wordt er inmiddels opnieuw geexamineerd ook een pav leerkracht in u begrijpt meteen dat een opleiding pav spe moet bewijzen dat hij de leerinhouden tegemoet moet komen aan heel wat eisen van zijn vak min of meer beheerst het en verwachtingen de pav visie de leer waarderingscijfer vormt echter slechts een plannen en de bso context impliceren voor klein aandeel in het puntentotaal in elk van de opleiding een hele waaier aan leerin de drie opleidingsjaren is er immers nog houden vakdidactische specialisaties en steeds ruime aandacht voor taken en competenties toen mijn collega betty opdrachten waarbij vaardigheden en attitu goossens en ikzelf de krijtlijnen voor de den centraal staan door gaans krijgen aller nieuwe opleiding pav uitzetten vonden we lei vormen van procesevaluatie hierbij een niet onmiddellijk het juiste recept om te belangrijk gewicht evaluatiegesprekken komen tot een bevredigend opleidings intervisie zelfreflectie sterkte zwakte analy traject en evaluatiemodel voor een vak ses portfolio enz bij groepstaken wordt als pav zagen we bovendien maar weinig tevens de nodige aandacht besteed aan de heil in het klassieke examensysteem groepsdynamica en de individuele taakrol aanvan kelijk gooiden we de examens zelfs len dank bare instrumen integraal overboord en hanteerden we vol ten hierbij zijn de roos ledig in de geest van pav het principe van van leary en de analyse de permanente evaluatie een tikkeltje modellen van dekeyser eigenlijk is dat overmoedig zo bleek onze instroom was baert 1999 misschien wel de duidelijk te weinig vertrouwd met en dus essentie het besef ook niet voorbereid op een dergelijke onze opzet moge duide dat iedere vorm aanpak lijk zijn pav studenten van evaluatie zelf laten ervaren dat eva relatief is en dat die eerste jaren was het dus zoeken expe luatie meer inhoudt dan het altijd anders rimenteren trial and error vallen en louter toetsen van leer en misschien ook opstaan en dat is het tot op vandaag stof pav wil immers beter kan in wezen nog altijd eigenlijk is dat mis vooral een katalysator zijn schien wel de essentie het besef dat iedere om vaardigheidstraining vorm van evaluatie relatief is en dat het altijd en attitudinele ontwikke anders en misschien ook beter kan ling binnen het beroeps vanuit dit besef vinden we het ook uiterma onderwijs alle kansen te bieden maar al te te belangrijk onze studenten te betrekken bij vaak worden leerlingen afgerekend op hun deze zoektocht feedback van hen te krijgen kennis van cognitieve thema leerinhouden door middel van grondige jaarevaluatiege terwijl de evaluatie van functionele transfe sprekken op het einde van elk opleidings reerbare vaardigheden in menig pav jaar bundeltje stiefmoederlijk wordt behandeld december 2004 nummer 2 34e jaargang 36 wij kunnen enkel hopen dat studenten die andere groeiprocessen worden geevalu tijdens hun opleiding gewaarworden dat eerd later ook de nodige aandacht zullen naast cognitieve leerinhouden heel wat schenken aan vaardigheden en attituden ronny smet karel de grote hogeschool departement lerarenopleiding pothoekstraat 125 2060 antwerpen ronny smet kdg be bibliografie dekeyser l baert h red 1999 projectonderwijs leren en werken in groep leuven amersfoort acco 34e jaargang nummer 2 december 2004