Zorgvuldig taalleren met ‘Hippo’

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 17-19
t h e t v e l o zorgvuldig taalleren met hippo afgelopen jaar verscheen hippo een methode nt2 voor zorg leerlingen in het voortgezet onderwijs hippo werd ontwik keld voor neveninstromers voor wie de reguliere nt2 metho de zebra te moeilijk blijkt corinne 5ebregts reflecteert op het werken met hippo in een 15k klas corinne sebregts stedelijk college eindhoven i vrij snel na het verschijnen van zebra de eerste nt2 domeinen die in het praktijkonderwijs centraal staan te weten methode voor neveninstromers van twaalf tot zestien schoof vrije tijd winkels en voorzieningen gezondheidszorg jaar verscheen in 2003 een tweede methode hippo getiteld en verkeer en vervoer men gaat er dan ook van uit dat de leer hippo is speciaal gemaakt voor de leerlingen die niet de cogni lingen die met hippo werken doorstromen naar het praktijkon tieve capaciteiten hebben om door te stromen naar het regulie derwijs of een ander traject dat leidt naar een beroep re voortgezet onderwijs en dus niet uit de voeten kunnen met in deel i bestaat ieder thema van hippo uit zeventien lessen van zebra zebra bereidt immers voor op doorstroom naar het 45 minuten in de handleiding is per les dan ook een tijdsinde reguliere voortgezet onderwijs ling aangegeven zodat de docent kan zien hoe de activiteiten van een les met hippo eruit zien in deel 2 wordt dezelfde opbouw doelgroep gehanteerd tijdens een les met hippo wisselen verschillende hippo molendijk lijftogt en bhoepsing 2003 is een methode activiteiten elkaar af en niet alle lessen worden met behulp van het voor zogenoemde zorgleerlingen die zich volgens de auteurs werkboek van hippo vormgegeven zo is het werken met de kenmerken door cognitieve beperkingen in leergeschiktheid methode lezen doe je overal onderdeel van de nt2 iessen met achterstand in kennis en vaardigheden sociaal emotionele pro hippo blemen tekorten in sociale vaardigheden en problemen in werk de makers van hippo hebben de thema s ingedeeld in blokken houding om tegemoet te komen aan de genoemde leerlingken van drie of vier lessen een blok binnen een thema is dan ook vrij merken biedt hippo veel variatie maar wel met een vaste struc wel altijd opgebouwd uit een basisles lezen gevolgd door een tuur de variatie bestaat vooral uit verschillende manieren om te bouwstenenles het oefenen van taaltaken en eventueel een diffe werken aan bouwstenen als woordenschat taaltaken strategieen rentiatieles lezen die structuur wordt gedurende vier blokken en grammatica dit is mogelijk door werkbladen die zijn opge herhaald waarna het vijfde blok herhaling biedt van de bouwste nomen in de handleiding maar ook door het inzetten van de cd nen en de taaltaken ook wordt aan het eind van een thema in de rom die erbij wordt geleverd bovendien wordt tijdens het wer laatste les sen van een blok gewerkt aan een portfolio dit geldt ken met hippo veel aandacht besteed aan basisvaardigheden op overigens uitsluitend voor hippo deel 2 het werken met het port het gebied van technisch lezen en spelling voor de leeslijn van folio is eveneens bedoeld als voorbereiding op het praktijkonder hippo wordt de methode lezen doe je overal van de guchte wijs 1996 ingezet lezen opbouw een docent die met hippo werkt is vrijwel automatisch bezig hoewel er tijdens de hippo lessen veel aandacht is voor het met alfabetisering hoewel de methode niet bestemd is voor leren lezen is hippo geen methode voor analfabete leerlingen analfabete leerlingen als leerlingen hippo deel i en deel 2 hippo bestaat uit twee delen die ieder bestaan uit tien thema s doorlopen hebben hebben zij immers ook de twaalf kernen de thema s van zowel deel i als deel 2 sluiten aan bij de vijf van lezen doe je overal doorgewerkt hippo werkt in deel i met 1 alf a n uw mmm f b 0 17 g anm s a 0ndenwt m 4iiiilmli j po wol w jo t h e t v e l d 1 2 m n ll rnami mes 2 lodop 3 4 koop 4 wffg weeg 5 oi 5 qit man mees kt p kqp wl l rook j 1 zon oo 8 boom oom 3 l de man loopi aarde n li ie bu 2 h 1mesisvan joni